Jak zdobyć 100% wiedzy o swojej sieci?

Agent, czyli niewielki program zainstalowany na każdej firmowej stacji roboczej, niesłusznie kojarzony jest wyłącznie z inwigilacją użytkowników. Do jego głównych zadań należy bowiem dostarczenie pełnej wiedzy o sieci i wspieranie jej bezpieczeństwa. A to tylko wycinek z wachlarza zalet monitorowania agentowego.

Agent. Nie mylić z donosicielem

Monitorowanie i diagnostyka sieci to obecnie bardzo istotna część prowadzenia biznesu. Umiejętność profesjonalnego zarządzania infrastrukturą IT chroni przed wieloma problemami wynikającymi z jej nieodpowiedniej konfiguracji, działania szkodliwego oprogramowania lub nieautoryzowanych zachowań użytkowników. Niektóre informacje można zebrać bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, jednak jest to zaledwie ułamek wiedzy, jaką możemy uzyskać po instalacji agenta – małego programu stale monitorującego pracę systemu. To właśnie agent pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji dotyczących konkretnej stacji roboczej czy pracy użytkowników.

  • Możliwość przewidywania potencjalnych awarii, zwiększenie bezpieczeństwa organizacji czy ograniczenie kosztów wynikających m.in. z nadprogramowych licencji, a także nieuczciwych działań pracowników, to tylko kilka spośród korzyści, jakie daje monitorowanie agentowe. I wcale nie chodzi tu o rozliczanie użytkowników z każdej minuty spędzonej w sieci na portalach społecznościowych. Agent oczywiście może pełnić rolę donosiciela, ale czy o to chodzi w nowoczesnym zarządzaniu IT? Oczywiście odpowiedź brzmi NIE i, co bardzo cieszy, coraz więcej administratorów rozumie jakie dane zebrane przez agenty mają najwyższą wartość dla organizacji.

Co zyskujemy poprzez zainstalowanie agentów na komputerach pracujących w firmowej sieci?

IT infrastruktura

 

Jak to działa? Przykład Axence nVision

Instalacja Agentów nVision pozwala osiągnąć synergię w nowoczesnym monitorowaniu sieci oraz pozyskać o wiele więcej informacji o sieci i jej użytkownikach z poziomu jednej konsoli. Używanie Agentów nVision jest w pełni bezpieczne, ponieważ wszystkie informacje, które wysyłają, są zabezpieczone 256-bitowym kluczem. Baza danych również jest zabezpieczona przy pomocy hasła. Przesyłane dane są pakowane przed wysłaniem i rozpakowywane po dotarciu do nVision. Agenty wysyłają niewielkie pakiety co kilka godzin. Średni dzienny ruch generowany przez pojedynczego Agenta to ok. 150kB. Agent, w swojej lokalnej bazie danych, przechowuje dane z ostatnich 3 tygodni. Zużycie CPU przez Agenta jest bardzo niskie: 1-5%, chwilowo do 15%.

Jak zainstalować Agenty nVision?

  • Active Directory – polityki GPO
  • Konsola zarządzania oprogramowania antywirusowego
  • Pendrive / Sieć

Zainstalowane Agenty będą aktualizować się automatycznie. Można je w dowolnym momencie usunąć za pomocą konsoli nVision.

matuszewski axence

Marcin Matuszewski, Inżynier Pomocy Technicznej w Axence.

wxence