Jak analityka wspomaga biznes

Analityka danych znacząco wspomaga tworzenie „opowieści o danych” (data storytelling), czyli prowadzenie narracji biznesowej.

Ta ostatnia zawiera interpretacje i wnioski powstałe na podstawie analiz zbiorów danych (big data) i tzw. data lakes posiadanych przez przedsiębiorstwa. Pozwala to decydentom wyznaczać strategiczne priorytety biznesowe. Na czym polega opowiadanie historii za pomocą danych i dlaczego „opowieści o danych” mają tak duże znaczenie biznesowe w cyfrowym, przepełnionym danymi współczesnym świecie – wyjaśniał James Richardson, dyrektor ds. badań w firmie Gartner podczas swojego wystąpienia na konferencji „Gartner Data & Analytics Summit”, zorganizowanej na początku marca br. w Grapevine w Teksasie.

http://branden.biz/index.php/2017/03/11/dane-podane-demokratycznie/

/…/

Uwaga na niewiarygodne narracje o danych

źr. Lex Pierik

W niektórych przypadkach przy stosowaniu technik data storytelling pojawia się zagrożenie stronniczości i popełniania błędów, co osłabia korzyści biznesowe. Część użytkowników może łączyć wizualizacje z narracją nie mając dostatecznego zrozumienia i umiejętności, jak dobrze prowadzić narrację, co naraża ich na brak obiektywizmu i błędne interpretowanie danych – przestrzega Richardson.

Wszyscy autorzy opowieści wnoszą swoje subiektywne spojrzenie do swoich narracji. Mogą być  stronniczy i popełniać błędy. Świadomość i eliminowanie niebezpieczeństw wiążących się z nie zachowaniem obiektywności stanowi klucz do sukcesu przy posługiwaniu się narzędziami data storytelling. Debatując wspólnie nad opowieścią opartą na danych i poddając ją krytycznej ocenie, organizacje mogą sprawić, że może ona stać się użyteczna w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Sama dyskusja może też pomóc w angażowaniu ludzi w dane i samą opowieść, o nich – podsumowuje Richardson.

W danych tkwi ogromny potencjał. Pozwalają one lepiej opisywać rzeczywistość, także tę biznesową. Wartościowe informacje wydobywane z posiadanych danych, big data i data lakes – można wizualizować i nanosić na mapy pokazujące dalsze kierunki rozwoju biznesu i obszary, które trzeba doskonalić. Wygrają ci, którzy posługując się innowacyjnymi technologiami będą potrafili dobrze (i ciekawie) opowiadać „historie swoich danych”.

Całość materiału na blogu Stefana Kaczmarka IT-Filolog.pl

1