IoT: system systemów

Czujniki podpięte do urządzeń podłączonych do Sieci, dane przesyłane do chmury (lub wydzielane w ramach repozytoriów data lake), poddawane analizie, by potem w oparciu o uzyskane wnioski podejmować optymalne decyzje biznesowe – tak w skrócie można określić funkcjonowanie systemu systemów, czyli internetu rzeczy IoT (Internet of Things).

Firmy dostrzegają konkretne korzyści płynące z wdrażania internetu rzeczy, pokazują wnioski z większości badań rynkowych. Potencjał zastosowań i rozwoju internetu rzeczy jest ogromny, zważywszy, że obecnie aż 85 proc. urządzeń nie generuje jeszcze danych (a powinno).

  • Na podstawie zebranych danych można podejmować trafne decyzje biznesowe, lepiej wykorzystywać posiadane zasoby oraz zwiększać wydajność, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne: większe zyski, redukcję kosztów i oszczędności. Rosnąca liczba wdrożeń generujących dane to także więcej centrów przetwarzania danych w chmurze.

W obszarze biznesowym IoT stwarza nowe możliwości rynkowe, umożliwiając jednocześnie zwiększanie wydajności procesów produkcyjnych i biznesowych. Systemy IoT będą się również stawać kluczowym narzędziem komunikacji między firmami i ich klientami, a także w znacznym stopniu pomogą usprawnić funkcjonowanie aglomeracji miejskich (smart city).

źr. IDC

źr. IDC

Pod względem technologicznym IoT zapewnia szybsze i bardziej elastyczne operacje w sieci, wdrażanie środowiska chmur obliczeniowych oraz najnowocześniejszych systemów komputerowychPozwala również na prowadzenie zaawansowanych analiz danych i szybsze dostarczanie pożytecznych informacji we właściwym momencie.

Więcej w oryginalnym materiale

itfilolog