Internet of Trains – IoT na torach

Włoski narodowy przewoźnik kolejowy Trenitalia zarządza ponad 16 tys. km linii kolejowych, na które codziennie wyrusza około 8 tys. pociągów. W 2014 roku Trenitalia (FS Group) we współpracy z SAP rozpoczął pięcioletni plan wdrażania technologii internetu rzeczy.

W ramach projektu oprócz sensorów IoT są wykorzystywane także narzędzia analityczne big data, chmurowe pamięci masowe oraz platforma SAP Hana pozwalająca na szybką analizę dużych ilości danych.

CS_FS_Italiane_FR1000_Esordio

Flotę włoskiego przewoźnika kolejowego tworzą: 241 szybkich pociągów (niektóre rozwijają szybkości do 350 km/h), 800 regionalnych i 600 pociągów towarowych – łącznie prawie 30 tys. lokomotyw, elektrycznych i spalinowych składów pociągów, wagonów pasażerskich i towarowych. Wyposażenie taboru kolejowego w czujniki IoT ma zapewnić pełny wgląd w czasie rzeczywistym w jego stan, co pozwoli zapobiegać awariom oraz umożliwi przeprowadzanie tzw. prewencyjnej konserwacji podzespołów (wtedy, gdy będą tego wymagały). Ma to przynieść setki milionów euro oszczędności kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą techniczną całej floty kolejowej Trenitalia.

http://branden.biz/index.php/2016/09/01/koleje-nowy-amtrak-made-in-u-s-a/

Wykorzystując analizy predykcyjne na platformie SAP Hana, system Trenitalia może przetwarzać w czasie rzeczywistym ogromne ilości danych zbieranych z czujników. Modele predykcyjne worzone w oparciu o mechanizmy uczenia maszynowego i zintegrowane z systemami biznesowymi, umożliwiają korygowanie harmonogramów serwisowych, co pozwala wyeliminować  nieplanowane przestoje. Zintegrowany system wdrażany przez Trenitalia zbiera i przetwarza dane pochodzące z urządzeń takich, jak silniki lokomotyw, akumulatory i hamulce, drzwi, a następnie na ich podstawie informuje o zużyciu poszczególnych części oraz aktualnych wskaźnikach ich wydajności.

Dane zbierane na torach analizowane w chmurze

Od 500 do 1000 inteligentnych czujników zainstalowanych w każdym pociągu zapewni 8-10 proc. oszczędności w technicznym budżecie włoskiego przewoźnika kolejowego. Sensory te wysyłają około 5000 sygnałów na sekundę, generując ogromne ilości danych, które zasilają system zarządzania ERP. Dane te są przesyłane do 6-terabajtowej bazy danych in-memory, a docelowo, kiedy w 2019 r. projekt IoT zostanie ukończony, będą mogły być przechowywane w chmurowej pamięci masowej mieszczącej rocznie do 1000 TB.

Więcej na blogu it-filolog.pl

1