Intel: bezpieczeństwo IT w polskich firmach 2016

Nie ma co zwlekać – wynika z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie Intela w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Raport Bezpieczeństwo w dużych firmach w Polsce 2016 mówi, że połowa dużych firm w Polsce planuje w najbliższych dwóch latach zwiększyć inwestycje w obszarze bezpieczeństwa informatycznego.

– Managerowie IT planują zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo zarządzanych przez siebie sieci pomimo, że uznają je za dobrze chronione. Jest to konieczne, by nie dać się wyprzedzić cyberprzestępcom, stosującym coraz bardziej zaawansowane metody ataków. Naruszenie bezpieczeństwa sieci firmowej może przynieść ogromne straty finansowe oraz wizerunkowe, dlatego kolejne inwesty2049518-krzysztof-jonak-intelcje w tym obszarze zawsze będą uzasadnione – komentuje Krzysztof Jonak, dyrektor Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

 

Czechy > Węgry > Rumunia > Polska

Spośród krajów objętych badaniem, plany zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo IT najczęściej deklarowane są przez przedstawicieli dużych przedsiębiorstw z Czech (60% z nich uważa, że nakłady finansowe na ten obszar technologii ulegną zwiększeniu w najbliższych dwóch latach). Managerowie IT z Węgier mówią o planach zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo w 53% przypadków, zaś Rumuni i Polacy – odpowiednio w 52% i 50% przypadków.

Duża pewność siebie

Osoby decyzyjne w obszarze IT zapytano również o ogólną ocenę stanu bezpieczeństwa IT w reprezentowanych przez nie firmach, w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza niski, a 10 wysoki poziom zabezpieczeń).

  •  Średnia ocena dla całego regionu wyniosła 7,64.
  • Cyberbezpieczeństwo swoich organizacji najwyżej oceniają Czesi (8,14), następnie odpowiednio Rumuni (7,74), Polacy (7,71) i Węgrzy (7,13).

Zwiększenie wydatków na zabezpieczenia firmowych sieci i komputerów nie wynika więc z niskiej oceny obecnie stosowanych rozwiązań.

Metodyka badania 

Badanie Intela zostało zrealizowane w dużych firmach (zatrudniających powyżej 150 pracowników) w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech. Na pytania odpowiedziało 250 decydentów IT z przedsiębiorstw z różnych branż, w tym 80 z Polski, 50 z Rumunii, 70 z Węgier i 50 z Czech.

intel-pantallas