IDC: rośnie świadomość znaczenia IT w działach biznesowych

Według badań IDC, już 30% menedżerów działów biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej coraz chętniej sama finansuje zakup rozwiązań IT

Menedżerowie działów biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE) coraz częściej sami inwestują w rozwiązania technologiczne, z pominięciem działów IT. Według danych niedawno opublikowanych przez IDC, już teraz niemal 29 proc. wszystkich wydatków na technologie informatyczne pochodzi bezpośrednio z działów biznesowych. Co więcej, finansowanie IT przez działy biznesowe ma wzrosnąć o jedną trzecią do końca 2019 r.

  • Poziom wydatków różni się, w zależności od sektora i kraju. Przykładem może być branża bankowa. W 2015 r. działy biznesowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sfinansowały nieco ponad 29 proc. wydatków IT. Na Węgrzech było to zaledwie 8 proc, w Czechach 18 proc. a w Polsce aż 43 proc. Równie duże dysproporcje występują w handlu detalicznym. W pozostałych krajach CEE działy biznesowe firm handlu detalicznego sfinansowały zaledwie 13 proc. wydatków IT w 2015 r. W Rosji liczba ta wrasta do 32 proc, a w Rumunii – aż 71 proc.

– Obserwujemy wyraźne trendy krajowe i wertykalne w skali regionu. W Polsce i Rumunii większa część ogólnego finansowania IT pochodzi z działów biznesowych, niż np. w Czechach czy na Węgrzech. Na tych dwóch ostatnich rynkach zespoły IT budowały swoje doświadczenie równolegle z działami biznesowymi, co wyraźnie wpłynęło na podział budżetów IT. W większości są to jednak głównie analizy charakteryzujące każdy specyficzny rynek, więc w poszukiwaniu źródła pieniędzy zawsze warto wziąć pod uwagę zarówno kraj, jak i branżę — mówi Jarosław Smulski, starszy menedżer ds. badań w polskim biurze IDC.

Udział jednostek biznesowych w finansowaniu IT ma rosnąć w ciągu następnych kilku lat. IDC szacuje, że w 2019 r. działy biznesowe w regionie CEE będą odpowiedzialne za ponad 31 proc. wydatków IT, przy czym na początku listy znajdą się media oraz usługi indywidualne z mniej więcej 41-procentowym udziałem.

Choć proporcje w regionie CEE są (i przewiduje się, że pozostaną) znacznie niższe od prognozowanej globalnej średniej, która wynosi około 48 proc., wpływ działów biznesowych w regionie CEE będzie większy, niż sugerują to dane budżetowe

– Źródło finansowania to dobry wskaźnik tego, kto ma wpływ na podejmowane decyzje IT. W Europie Środkowej i Wschodniej wpływ ten będzie niedoszacowany. Z badań IDC wynika, że trzy czwarte liderów biznesowych ma dobre relacje ze swoimi działami IT, a 40 proc. prowadzi projekty z udziałem zespołów IT. Liczby te będą rosły szybciej, niż wkład działów biznesowych w finansowanie IT, ponieważ wiedza techniczna ma kluczowe znaczenie dla efektywnych wdrożeń IT w takich obszarach, jak wytwórczość, usługi użyteczności publicznej, opieka zdrowotna i telekomunikacja – dodaje Jarosław Smulski.

Poradnik IDC Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Line of Business pokazuje, jak kompetencje nabywcze przesuwają się z działów IT do 11 innych jednostek biznesowych. Informuje dostawców IT, gdzie są pieniądze, gdzie podejmuje się decyzje IT i co się zmieni w przyszłości. Analiza IDC obejmuje 53 kraje, 17 rynków wertykalnych oraz 31 obszarów technologicznych, dostarczając szczegółowych informacji na potrzeby planowania produktów, sprzedaży i strategii marketingowej.

idc