IBM: zrównoważony rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej

Nie musimy sięgać do historii, aby zobaczyć, jaki wpływ wywierają zmiany klimatu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Europa doświadczyła najsilniejszej fali upałów od czasu wprowadzenia pomiarów, a następnie poważnych powodzi w całym regionie.

Mixed race man with digital tablet checking solar panels

Podczas konferencji klimatycznej COP27, która odbywa się w tej chwili w Egipcie, żadna debata nie może pominąć niezwykle trudnych okoliczności z jakimi się mierzymy, zwłaszcza w Europie. Trzeba działać natychmiast, a firmy muszą udowodnić zaangażowanie w transformację energetyczną, stawiając na solidne plany zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój nadal awansuje na liście korporacyjnych priorytetów – prawie połowa (48%) prezesów firm wymienia zrównoważony rozwój jako jeden z najważniejszych punktów agendy w ich organizacjach (IBM IBV).

Prezesi z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) uznają zrównoważony rozwój za swoje największe wyzwanie w perspektywie najbliższych 2-3 lat. Jednak zaledwie jeden na pięciu CEO w Europie Środkowo-Wschodniej już teraz aktywnie działa w tym obszarze poprzez otwarte innowacje z partnerami biznesowymi, i zaledwie 38% z nich zgłasza posiadanie silnej infrastruktury cyfrowej, przygotowanej do skalowania i generowania wartości z nowych inwestycji (IBM IBV). Co więcej, prezesi jako główną przeszkodę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju wymieniali brak wniosków opartych o dane. Wykorzystanie ogromnej ilości danych związanych ze zrównoważonym rozwojem, które generowane są w ramach operacji biznesowych, jest kluczowe dla przyspieszenia tego procesu. Jednak obecnie pozostają one w dużej mierze ukryte w bazach danych, arkuszach kalkulacyjnych, systemach i jednostkach biznesowych. Większość firm ma problemy z określeniem punktu wyjścia, nadaniem sensu danym lub mierzeniem postępów.

Inwestycje w technologię

Zrównoważony rozwój to coś więcej niż tylko ograniczenie emisji. Działanie zaczyna się od zastosowania mapy drogowej, opartej na danych. Należy przyjąć kompleksową strategię, a cele zrównoważonego rozwoju powinny obejmować całą działalność firm – koncentrując się na takich obszarach jak analiza i raportowanie danych ESG, zarządzanie aktywami, infrastruktura IT, Zielone IT, łańcuchy dostaw i inne.

Zjawisko to nazywamy operacjonalizacją zrównoważonego rozwoju, a kluczową rolę w rozwiązywaniu tego problemu odgrywa technologia.

Dziś, podczas okrągłego stołu w ramach konferencji dla liderów biznesu IBM THINK Warsaw, zaprezentowaliśmy, jak liderzy branży z Europy Środkowo-Wschodniej polegają na rozwiązaniach IBM, aby pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju:

  • Baltic Hub (DCT Gdańsk) jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, obsługującym polski import, eksport, tranzyt oraz tranzyt morski. W celu obsługi zawinięć największych kontenerowców na świecie w trybie 24/7,przy możliwościach przeładunkowych na poziomie 2,7 mln TEU rocznie, firma poszukiwała kompleksowego i niezawodnego rozwiązania do zarządzania swoimi zasobami. Wdrożenie IBM Maximo Enterprise Asset Manager zapewniło Baltic Hub (DCT Gdańsk) całościową kontrolę nad zasobami i bieżącą obsługą ruchu, a jednocześnie umożliwiło wykrywanie i usuwanie awarii na terminalu. Budowa bardziej inteligentnego systemu zarządzania odzwierciedla ciągłe zaangażowanie Baltic Hub (DCT Gdańsk) w zrównoważony rozwój, jako integralną część strategii biznesowej firmy, oraz w działania operacyjne, prowadzone z poszanowaniem społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.
  • Również w Polsce, Szybka Kolej Miejska (SKM) – szósty przewoźnik kolejowy pod względem liczby pasażerów (ok. 20 mln rocznie) – wybrał IBM Maximo do przyspieszenia przepływu informacji, przetwarzania danych związanych z planowanymi pracami serwisowymi oraz usterkami zgłaszanymi online przez drużyny pociągowe. W ramach cyfryzacji SKM, załoga pociągu ma bezpośredni dostęp do systemu Maximo za pomocą urządzeń mobilnych (tabletów). Pomaga to usprawnić wykonywanie codziennych obowiązków zapewniając efektywne wykorzystanie taboru oraz podnosić jakość świadczonych usług.
  • Czeski lider dystrybucji mediów, ČEZ Distribuce wykorzystuje Maximo Asset Performance Management do wspierania innowacji opartych na danych w celu elastycznego przetwarzania analitycznego i raportowania do organów regulacyjnych. Rozwiązanie IBM przekształca sposób, w jaki proces podejmowania decyzji dotyczących utrzymania ruchu jest napędzany przez analitykę, modele optymalizacyjne i siatkę danych.
  • Dla Telekom Slovenije, wiodącego słoweńskiego dostawcy najnowocześniejszych usług i rozwiązań teleinformatycznych, zrównoważony rozwój stanowi integralną część procesów biznesowych firmy i jeden z jej kluczowych celów strategicznych. Aby osiągnąć bardziej zrównoważone operacje IT z obserwowalnością, firma wdrożyła IBM Instana, umożliwiając obserwację, sprawdzanie i ocenę wydajności aplikacji w czasie rzeczywistym zarówno dla aplikacji tradycyjnych, jak i chmurowych. Wraz z IBM Instana, Telekom Slovenije wdrożył również IBM Turbonomic Application Resource Management dla wydajniejszej pracy aplikacji z inteligentniejszym zarządzaniem zasobami – zapewniając wydajność 24×7 przy jednoczesnym zmniejszeniu potrzeb aplikacji i zużycia energii.
  • Azomures, największy rumuński producent nawozów dla rolnictwa, należący do szwajcarskiej grupy Ameropa, zapewnia zrównoważony proces rozwoju produktów, najlepsze praktyki w stosowaniu nawozów i wsparcie dla lokalnych społeczności. W ramach swojego celu, jakim jest przyczynienie się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Rumunii, firma kontynuuje wdrażanie inicjatyw zrównoważonego rozwoju w celu zmniejszenia emisji CO2 poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Azomures już teraz spełnia cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o 55% do 2030 roku. Ostatnio firma zintegrowała wszystkie systemy utrzymania ruchu w firmie w ramach jednego wspólnego pakietu cyfrowego, wykorzystując technologię IBM Maximo, aby zapewnić efektywne zarządzanie odpadami, dekarbonizację i optymalizację czasu. Rozwiązanie umożliwia firmie Azomures skrócenie cyklu planowania zarządzania kontrahentem z miesięcznego do tygodniowego, wraz z rygorystycznym śledzeniem wskaźników KPI. Partnerzy biznesowi IBM – Project Management Portfolio Consulting,Ludan Engineering oraz Fia Integra – odegrały kluczową rolę w projektowaniu, testowaniu, szkoleniu i wprowadzaniu technologii IBM do produkcji.
  • Węgierski MVM NET, członek Grupy MVM, świadczy usługi telekomunikacyjne głównie dla klientów z Grupy MVM, jednostek rządowych i klientów hurtowych. Wraz z zobowiązaniem świadczenia wysokiej jakości usług w trybie 24/7 oraz z uwagi na dbałość o nieprzerwane działanie swojej sieci telekomunikacyjnej, poszukiwali rozwiązania do efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi i operacyjnymi. Dzięki wdrożeniu IBM Control Desk, MVM NET zyskał większą przejrzystość przepływu pracy w działach IT, produkcji i operacji, co pomoże zwiększyć produktywność i wydajność. Ponadto firma wykorzystuje IBM OMNIbus do scentralizowanego monitorowania sieci oraz IBM Cognos do tworzenia raportów biznesowych, analizowania danych oraz monitorowania zdarzeń i metryk, dzięki czemu może podejmować skuteczne decyzje biznesowe.

Według najnowszego Global AI Adoption Index 2022, AI odgrywa ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw, przy czym prawie dwie trzecie (66%) firm już stosuje lub planuje zastosować ją do realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Spośród tych organizacji, które już dziś korzystają z AI, 64% stosuje sztuczną inteligencję w celu przyspieszenia swoich inicjatyw ESG, a kolejne 17% ma takie plany.

Dekarbonizacja, Zielone IT i łańcuchy dostaw

Biorąc pod uwagę obecne wyzwania energetyczne i zakłócenia w łańcuchu dostaw w Europie, firmy z Europy Środkowo-Wschodniej poszukują skutecznych rozwiązań w celu poprawy efektywności energetycznej swoich centrów danych i modernizacji infrastruktury IT, w celu zmniejszenia zużycia energii i redukcji kosztów. Wszystkie procesy są wspierane przez pojedynczy system rejestrujący do integracji i zarządzania danymi ESG, taki jak Envizi.

Trzy kluczowe obszary to:

  1. Inteligentne aktywa, obiekty i infrastruktura: wielu naszych klientów wybiera IBM Maximo jako fundament dla operacyjnego wglądu w aktywa fizyczne w celu napędzania transformacji na czystą energię oraz dekarbonizacji przy użyciu AI, analityki i IoT.
  2. Odpowiedzialne obliczenia w chmurze i zielone IT: ograniczenie zużycia energii w centrum danych jest wymiernym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego. Na przykład nowe serwery IBM LinuxONE posiadają funkcje zrównoważonego rozwoju, które mogą ograniczyć zużycie energii o 75%. Klienci korzystający z IBM Turbonomic odnotowali 33% redukcję wydatków na chmurę.
  3. Zrównoważony łańcuch dostaw i cyrkularność: zapewnienie wglądu i inteligentnych przepływów pracy w celu umożliwienia bardziej odpowiedzialnego zaopatrzenia i przejrzystych łańcuchów dostaw.

Gdy firmy wkraczają na ścieżkę zrównoważonego rozwoju i zajmują się krytycznymi obszarami, IBM i jego ekosystem partnerów służą pomocą i wsparciem na tej drodze. Dzięki naszemu dedykowanemu portfolio technologicznemu i konsultingowemu oraz know-how, możemy pomóc każdej firmie, z każdej branży w operacjonalizacji zrównoważonego rozwoju.

Zdajemy sobie sprawę z ogromu tego wyzwania, ale razem możemy przekształcić ambicje zrównoważonego rozwoju w działania.

 

Hans Dekkers, Dyrektor Generalny i Lider Technologii, IBM Europa Północna, Środkowa i Wschodnia

Źródło i prawa

IBM