IBM przedstawił watsonx.governance

IBM w grudniu 2023 udostępni platformę watsonx.governance, która ma pomóc firmom lepiej wykorzystać modele AI, a przy tym eliminować brak przejrzystości w zakresie danych wejściowych oraz wynikających z nich odpowiedzi.

wg IBM  watsonx.governance to wspacie w zarządzaniu i budowaniu zaufania do generatywnej sztucznej inteligencji.

watsonx.governance pomaga: 

      • zarządzać sztuczną inteligencją, aby spełniać warunki w zakresie przyszłych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i przejrzystości
      • proaktywnie wykrywać i zmniejszać ryzyko, monitorując uczciwość, stronniczość, dryf oraz nowe metryki dużych modeli językowych (LLM)
      • zarządzać, monitorować i nadzorować modele AI pochodzące z IBM, społeczności open source oraz innych dostawców.

Generatywna AI, zasilana przez Duże Modele Językowe (LLM) lub Modele fundamentalne, oferuje wiele możliwości oraz nowe sposoby zastosowań dla firm, ale stwarza również nowe ryzyka i złożoności, na przykład takie jak dane potrzebne do trenowania, pobierane z nieznanych źródeł internetowych, które nie mogą być zweryfikowane jako transparentne, poprawne i uczciwe, organiczając możliwości wyjaśnienia wyników. W odpowiedzi na powyższe wyzwania, watsonx.governance udostępni firmom zestaw narzędzi i usług potrzebnych do zarządzania ryzykiem, zapewnienia przejrzystości oraz przewidywania zgodności z przyszłymi przepisami skoncentrowanymi na AI.

W dzisiejszych czasach firmy dążą do rozwoju innowacji przy wsparciu AI, chcąc mieć wolność w wyborze LLM-ów od dostawców technologii i społeczności open source. Dlatego watsonx umożliwia im zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie modeli pochodzących z dowolnego miejsca.

„Zarządy i prezesi firm starają się czerpać korzyści z dzisiejszych, bardziej zaawansowanych modeli AI, ale ryzyko wynikające z braku przejrzystości i niemożności zarządzania tymi modelami powstrzymuje ich” – podkreśla dr Kareem Yusuf, Senior Vice President, Product Management and Growth, IBM Software. „watsonx.governance to kompleksowe rozwiązanie dla firm, które doświadczają trudności z wdrażaniem i zarządzaniem zarówno modelami LLM, jak i ML, oferujące narzędzia potrzebne do automatyzacji procesów zarządzania AI, monitorowania swoich modeli i podejmowania działań naprawczych. Jego zdolność do przekształcania przepisów w egzekwowalne najlepsze pratyki i polityki stanie się jeszcze bardziej istotna dla przedsiębiorstw, gdy nowe regulacje dotyczące AI zaczną obowiązywać na całym świecie”.

watsonx.governance to jeden z trzech produktów z kategorii oprogramowania w ramach platformy AI i danych IBM watsonx, wyposażony w zestaw zaprojektowanych  asystentów AI, aby pomóc firmom skalować i przyspieszać wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji. Platforma obejmuje studio zintegrowanych narzędzi  nowej generacji watsonx.ai dla twórców sztucznej inteligencji oraz otwarty, hybrydowy i zarządzany magazyn danych watsonx.data. Firma ogłosiła również niedawno ochronę własności intelektualnej dla swoich modeli watsonx, opracowanych przez IBM.

„watsonx.governance w mojej ocenie będzie stanowić najważniejszy element portfela IBM watsonx, z punktu widzenia naszych odbiorców biznesowych” – dodaje Marcin Gajdziński, Dyrektor Generalny IBM na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę.

Zespół IBM Consulting poszerza swoje kompetencje oraz umiejętności, pomagając klientom skalować odpowiedzialną sztuczną inteligencję, za pomocą automatycznego zarządzania modelami, jak i zarządzania organizacyjnego, obejmującego ludzi, procesy i technologię firmy IBM oraz strategicznych partnerów. Konsultanci IBM posiadają wysokie umiejętności i doświadczenie w zakresie tworzenia najlepszych praktyk związanych z etyką AI, kultury organizacyjnej i odpowiedzialności, szkoleń, zarządzania regulacjami i ryzykiem oraz łagodzenia zagrożeń cybernetycznych, a wszystko to dzięki projektowaniu rozwiązań, zorientowanych na człowieka.

Źródło i prawa

IBM: mobilne centrum cyberbezpieczeństwa i raport X-Force Threat Intelligence Index