IBM Partner Plus: nowy model dla partnerów

IBM Partner Plus – nowy program zmienia sposób współpracy IBM z partnerami biznesowymi poprzez unikalny dostęp do zasobów IBM, rabatów partnerskich oraz wsparcia. Wszystko to, aby pogłębić wiedzę techniczną partnerów i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

Nowy program ma być motorem wzrostu dla nowych i istniejących partnerów, w tym resellerów, hiperskalerów, dostawców technologii, niezależnych sprzedawców oprogramowania oraz integratorów systemów, którzy zyskają lepszą kontrolę nad swoim potencjałem biznesowym. IBM Partner Plus, jako centralny element strategii firmy w zakresie chmury hybrydowej i AI, ma na celu wzmocnienie pozycji partnerów w procesach automatyzacji, zabezpieczania i modernizacji biznesów ich klientów.

IBM Partner Plus oznacza dla partnerów klarowne, proste i nowoczesne doświadczenie użytkownika. Poprzez pogłębienie wiedzy technicznej i wykazanie sukcesu sprzedażowego, uczestnicy programu mogą uzyskać dostęp do trzech poziomów – Srebrnego, Złotego i Platynowego – które zapewniają korzyści w wymiarze finansowym, wchodzenia na rynek oraz edukacji. W nowym programie certyfikaty techniczne będą standaryzowanym miernikiem umiejętności, a walidowane rozwiązania będą świadczyć o fachowości. Ulepszony Portal Partnerski IBM konsoliduje i uwzględnia całą wiedzę ekspercką, przychody i transakcje, a każdy partner zyskuje jasny obraz swoich postępów w programie.

 

IBM Partner Plus jest wynikiem obranej przez firmę ścieżki, polegającej na postawieniu partnerów w centrum realizowanej przez IBM strategii wejścia na rynek. Rozwiązanie ma być motorem wzrostu, wykorzystującym możliwości wartego bilion dolarów rynku chmury hybrydowej i AI. IBM zainwestował w zwiększenie roli partnerów i przyspieszenie generowanej przez nich sprzedaży. Jednocześnie firma dąży do tego, aby nowy ekosystem stał się preferowaną drogą wejścia na rynek, poprzez optymalne połączenie technologii, usług i wiedzy konsultingowej. W celu zagwarantowania ciągłego wzrostu, IBM zwiększy swoje możliwości wspierania partnerów poprzez podwojenie liczby specjalistów ds. obsługi marki i specjalistów technicznych, zajmujących się partnerami, aby wesprzeć ich w poszukiwaniu i pozyskiwaniu dodatkowych klientów.

Program IBM Partner Plus łączy w jeden zintegrowany ekosystem wszystkie typy i programy partnerskie – niezależnie od tego, czy sprzedają, budują na technologii IBM, czy z nią współpracują lub świadczą usługi dla technologii IBM. Na przykład, aby pomóc rozszerzyć możliwości rynkowe i stworzyć nowe źródła przychodów dla swojego ekosystemu, IBM niedawno umożliwił partnerom w Ameryce Północnej odsprzedaż produktów IBM za pośrednictwem innych platform chmurowych. Pozwala to niezależnym producentom oprogramowania wykorzystywać IBM Software we własnych rozwiązaniach. Natomiast sprzedaż prowadzona przez partnerów i realizowana za pośrednictwem platformy handlowej przekłada się na ich postępy w programie IBM Partner Plus.

Konkurencyjne rabaty partnerskie

Partnerzy mogą awansować na wyższe poziomy, aby odblokować korzyści i programy generowania popytu. Te z kolei mogą prowadzić do nawet trzykrotnego wzrostu całkowitej inwestycji ze strony IBM. IBM Partner Portal daje partnerom wgląd w czasie rzeczywistym w rabaty partnerskie, do których są uprawnieni, pozwala przewidzieć potencjalne zyski oraz zawiera zautomatyzowany mechanizm dostępu do umów, który pomaga im w generowaniu wysokiej jakości leadów. Rozwiązanie to usprawniło rejestrację transakcji i dało partnerom dostęp do ponad 7000 potencjalnych transakcji o wartości ponad pół miliarda dolarów na całym świecie*. Inwestycje IBM w kampanie co-marketingowe i wsparcie co-sellingowe z partnerami mogą być kolejnym czynnikiem pomocnym we wprowadzaniu rozwiązań na rynek i generowaniu popytu.

Dostęp do informacji poufnych

Wdrożenie IBM Partner Plus zaczęło się od wydania październikowych certyfikatów technicznych i materiałów sprzedażowych, które wygenerowały ponad 15000 zapisów na certyfikaty, sprzedażowe i techniczne. Oferowanie partnerom szkoleń, możliwości i zasobów w zakresie sprzedaży, które są dostępne dla pracowników IBM bezpłatnie, może pomóc lepiej przygotować ich do odnoszenia sukcesów z klientami. Dodatkowo, dostęp do narzędzi IBM dla sprzedawców może pomóc w oferowaniu konkurencyjnych i przejrzystych cen. Partnerzy mogą również uczestniczyć w kwartalnych spotkaniach IBM Sales Kickoffs razem ze sprzedawcami IBM, a także brać udział w sesjach szkoleniowych na żywo oraz w innych globalnych wydarzeniach związanych z doradztwem technicznym, aby podnosić kwalifikacje, zwiększać renomę i nawiązywać kontakty z ekspertami technicznymi. Dla nowych partnerów IBM uruchamia program IBM New Partner Accelerator, który zapewnia onboarding, szkolenia i inne korzyści podczas pierwszych sześciu miesięcy udziału w programie, aby pomóc przyspieszyć osiągnięcie rentowności.

Zwiększone wsparcie i korzyści

Partnerzy mogą rozwijać umiejętności, tworzyć rozwiązania i budować kompetencje sprzedażowe w zakresie technologii takich jak AI, bezpieczeństwo i chmura na otwartej platformie chmury hybrydowej dzięki wykorzystaniu ekspertów technicznych z IBM. IBM będzie również pomagał partnerom w opracowywaniu produktów o kluczowej funkcjonalności (MVP), proof of concept i niestandardowych demo, aby pomóc im w zdobyciu klientów i przyspieszeniu wzrostu. Ponadto, w miarę rozwoju firm partnerskich z IBM, mogą one uzyskać dodatkowe korzyści, które pomogą im rozszerzyć możliwości i znaleźć nowych klientów.

Od 4 stycznia 2023 PartnerWorld zostanie włączony do IBM Partner Plus, natomiast nowy program motywacyjny zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku. Zarejestrowani członkowie PartnerWorld zachowają swój obecny poziom do 1 lipca 2023 r. i mogą w tym czasie przejść do nowego systemu stopniowania, jeśli spełnią odpowiednie kryteria.

Więcej szczegółów: https://www.ibm.com/partnerplus/

Źródło i prawa