Raport IBM: pandemia przyspieszyła wdrożenia AI/SI w europejskim sektorze firm

Według badania IBM „Global AI Adoption Index 2021”, przeprowadzonego przez Morning Consult we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, ponad jedna trzecia (36%) specjalistów IT stwierdziła, że ich firmy przyspieszyły wdrażanie rozwiązań AI bezpośrednio w wyniku rozwoju pandemii. Pomimo takiej sytuacji, zaledwie 27 proc. respondentów potwierdziło, że ich firmy wdrożyły rozwiązania AI. Jednak kolejne 44 procent zaznaczyło, że ich firmy aktywnie badają możliwości wykorzystania AI w ramach swojej działalności biznesowej.

 

Zwiększanie produktywności przy użyciu automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji

Spośród tych, którzy oceniają dostawców AI, 43 procent stwierdziło, że zdolność do automatyzacji procesów w celu umożliwienia pracy o wyższej wartości jest dla nich kluczowa. Natomiast ponad jedna trzecia (34 proc.) europejskich specjalistów IT przyznała, że zwiększenie wydajności pracowników wpłynęło na ich decyzję o zastosowaniu oprogramowania lub narzędzi do automatyzacji w bezpośrednim następstwie pandemii COVID-19. Ponad jedna trzecia europejskich specjalistów IT twierdzi, że ich firma planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować w gotowe aplikacje AI (35 procent).

IBM „Global AI Adoption Index 2021”

Potrzeba kreowania zaufania do wyników biznesowych została wymieniona jako kluczowe wyzwanie przez 72 procent respondentów, którzy wdrażają albo badają zastosowanie AI. Wśród tej grupy 57 procent wskazało na znaczenie wyboru dostawcy technologii z silnym ekosystemem oprogramowania firm trzecich i partnerów technologicznych.

IBM ogłosił rozszerzenie oferty z udostępnieniem usług IBM Cloud w Polsce

 

Badanie wykazało, że 38 procent europejskich specjalistów IT korzysta obecnie z aplikacji do przetwarzania języka naturalnego, a ponad jedna czwarta (26 procent) twierdzi, że ich firmy planują w ciągu najbliższych 12 miesięcy wprowadzenie aplikacji do przetwarzania języka naturalnego.

Pokonywanie barier wejścia 

AI jest coraz częściej postrzegana jako rewolucyjna technologia, która zmieni sposób działania firm, ale wiele przedsiębiorstw ma również swoje obawy:

  • 38 procent respondentów wskazało na oczywistą złożoność integracji AI z istniejącymi systemami biznesowymi,
  • 33 procent wskazało na brak doświadczenia lub wiedzy jako czynnik hamujący przyjęcie technologii,
  • 29 procent przyznało, że rosnąca złożoność danych i istnienie silosów danych jest dla nich barierą.

Możliwość dostępu do danych w dowolnym miejscu ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia stopnia adaptacji AI

Rozprzestrzenianie się danych w przedsiębiorstwie spowodowało, że ponad dwie trzecie europejskich specjalistów IT korzysta z ponad 20 różnych źródeł danych, które ma przetworzyć ich sztuczna inteligencja. Prawie 90 procent specjalistów IT twierdzi, że możliwość prowadzenia projektów AI niezależnie od miejsca, w którym znajdują się dane, jest kluczem do przyjęcia tej technologii.

AI staje się coraz bardziej dostępna. 41 procent respondentów stwierdziło, że nowe, bardziej dostępne rozwiązania AI są motorem wzrostu adopcji. Na przykład Lufthansa, największa niemiecka linia lotnicza, współpracuje z IBM nad opracowaniem strategii AI w celu poprawy obsługi klienta, wzmocnienia pozycji pracowników i zwiększenia wydajności operacyjnej.

IBM „Global AI Adoption Index 2021”

O IBM Watson

Watson to technologia sztucznej inteligencji IBM dla biznesu, która pomaga organizacjom lepiej przewidywać i kształtować przyszłe wyniki, automatyzować złożone procesy oraz optymalizować czas pracowników. Watson przeszedł ewolucję od projektu badawczego IBM Research, poprzez eksperymenty, aż po skalowalny, otwarty zestaw produktów, które można uruchomić w dowolnym miejscu. Dzięki ponad 40 000 zaangażowaniu klientów, Watson jest stosowany przez wiodące światowe marki z różnych branż, aby zmienić sposób pracy ludzi.