IBM do 2030 roku zamierza podnieść umiejętności 30 milionów ludzi

IBM ogłasza przełomowe wyzwaniei globalny plan podniesienia do 2030 roku umiejętności 30 milionów ludzi w różnym wieku, które są niezbędne do wykonywania zawodów przyszłości. W ramach realizacji tego celu, firma poinformowała o 170 nowych partnerstwach akademickich i branżowych. IBM wykorzysta również istniejące programy i platformy budowania kariery, w celu zwiększenia dostępu do edukacji i poszukiwanych zawodów technicznych.

„Talent jest wszędzie, ale możliwości kształcenia już nie”, mówi Arvind Krishna, IBM Chairman and CEO. „Dlatego musimy w odważny sposób podjąć zdecydowane kroki, w celu zwiększenia dostępu do umiejętności cyfrowych i szans zatrudnienia, aby więcej osób, bez względu na swoje możliwości, mogło odnieść korzyści z cyfrowej gospodarki. Dzisiaj, IBM podejmuje wyzwanie podniesienia umiejętności 30 milionów ludzi do 2030 roku. Pomoże to w wyrównaniu szans, zapełnieniu rosnącej luki edukacyjnej i przyniesie nowym pokoleniom pracowników narzędzia potrzebne do budowania lepszej przyszłości dla nich samych i społeczeństwa”.

Pracodawcy na całym świecie podkreślają znaczenie oraz trudności w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, co stanowi istotną przeszkodę dla wzrostu gospodarczego. Według danych Światowego Forum Ekonomicznego, zlikwidowanie globalnej luki w umiejętnościach mogłoby zwiększyć światowy PKB o 11,5 biliona dolarów do 2028 roku, ale systemy edukacji i szkoleń musiałyby nadążać za potrzebami rynku. Dodatkowo 87% kadry kierowniczej przyznało, że odczuwa braki umiejętności, ale mniej niż połowa spośród nich wie, jak temu zaradzić.

Program dla każdego

Inicjatywy edukacyjne IBM są wyjątkowe ze względu na różnorodność programów i możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb. Począwszy od szkół i praktyk zawodowych w zakładach pracy, po mentoring w trakcie kariery zawodowej i bezpłatne programy nauczania online, IBM udowadnia, że w edukacji nie można stosować jednego podejścia.

Plan wykształcenia 30 milionów osób opiera się na szerokim wachlarzu programów i obejmuje współpracę z najważniejszymi organami rządowymi, w tym z urzędami pracy, uniwersytetami, organizacjami pozarządowymi, skupiającymi się m.in. na młodzieży, kobietach i weteranach, oraz z prywatnymi firmami na całym świecie. Partnerzy rozszerzą i otworzą ścieżki rozwoju dla niedostatecznie reprezentowanych i defaworyzowanych społeczności.

Badanie IBM: 5G, AI oraz chmura wśród priorytetów biznesu

Uczelnie z Polski w międzynarodowych programach edukacyjnych IBM

IBM w Polsce również może pochwalić się wieloma przykładami działań edukacyjnych oraz współpracą ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi oraz weteranami. W 2019 roku firma zainaugurowała polską edycję globalnego programu edukacyjno-rozwojowego P-TECH, którego głównym celem jest przygotowanie młodzieży szkół średnich do pracy w zawodach o specjalności informatycznej.

Tej jesieni IBM wzmacnia relacje z kolejnymi polskimi uczelniami wyższymi, w tym z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku zostanie uruchomione laboratorium Badania Technologii Internetu Rzeczy (IBM CAS Lab IoT). Celem funkcjonowania laboratorium jest rozwój architektury systemów IoT Edge-Fog-Cloud oraz przetwarzanie Big Data z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.