Hiperkonwergentne, zautomatyzowane i energooszczędne: nowe centra danych

Wśród najważniejszych kierunków rozwoju centrów danych w ciągu najbliższych 3 lat analitycy IDC wymieniają wyposażanie ich w hiperkonwergentną, zautomatyzowaną i energooszczędną infrastrukturę all-in-one oraz wykorzystywanie jej do obsługi nowego typu obciążeń kontekstowych (systemy kognitywne AI, uczenie maszynowe).

Przybywać będzie zwolenników płacenia tylko za faktycznie skonsumowane moce obliczeniowe, czyli modelu Pay-as-you-go IT. Powyższe tendencje będą musieli uwzględniać CIO wyznaczając priorytety działania dla swoich działów IT, nie zapominając jednocześnie o konieczności optymalizacji kosztów operacyjnych, w tym poprawie efektywności energetycznej centrów danych (wskaźnik PUE).

Priorytety CIO

Zmniejszanie kosztów operacyjnych obsługi aplikacji korporacyjnych – to obecnie jeden z najważniejszych priorytetów CIO.

Aby sprostać temu zadaniu, konieczne jest rozpoznanie i określenie, które bciążenia w przedsiębiorstwie mogą być lepiej obsługiwane i zarządzane przez zewnętrznego usługodawcę lub w chmurze publicznej, a które aplikacje nadal obsługiwać wykorzystując własną infrastrukturę. Środowisko chmury hybrydowej wydaje się tu być optymalnym rozwiązaniem.

Druga grupa priorytetów polega na zagwarantowaniu w ramach prowadzonej działalności biznesowej łatwego dostępu do zasobów informatycznych, które pozwolą na wprowadzanie nowych usług, tworzenie nowych źródeł przychodów i zapewnią przewagę konkurencyjną.

Najważniejsze kierunki rozwoju centrów danych wg IDC

  • Obciążenia nowego typu: do 2019 r. 30 proc. inwestycji w centrach danych będzie dedykowana obsłudze obciążeń kontekstowych nowej generacji, takich jak: systemy kognitywne, sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence), uczenie maszynowe czy rozszerzona rzeczywistość (augmented reality).
  • Hiperkonwergentna infrastruktura: w ciągu 3 lat hiperkonwergentne, hiperskalowalne zestawy sprzętu IT w szafach rackowych będą stanowić 60 proc. wdrożeń serwerów/pamięci masowych/sprzętu sieciowego, co prowadzić będzie do zmian konstrukcyjnych i parametrów w systemach zasilania i chłodzenia centrów danych.
  • Pay-as-you-go IT: do 2018 roku wydatki na modele usługowe typu pay as you go (płać za faktycznie wykorzystywane moce obliczeniowe) będą stanowić połowę budżetów IT przeznaczanych na własną i zewnętrzną infrastrukturę IT oraz wyposażanie centrów danych.

    źr. IDC datacenter futurescope

  • Inteligentne centra danych: w 2017 r. tylko 20 proc. przedsiębiorstw zamierza wdrażać centra danych definiowane programowo (software defined datacenters) ze względu na ograniczenia przepustowości w obiektach krytycznych, które opóźniają transformację.
  • Gwarantowane zasilanie: do 2018 r. wiodący operatorzy centrów danych będą zmniejszać zależność swoich obiektów od sieci energetycznych; 1/4 energii potrzebnej do zasilania centrum danych będzie generowana z własnych źródeł energii.

Więcej w oryginalnym materiale IT-Filolog.pl

itfilolog