Handel: badanie globalnych trendów 2017

Zmiana towarzysząca zmieniającym się oczekiwaniom klienta a także sam postęp techniki, sprawiają że globalna branża detaliczna znajduje się w epicentrum głębokich zmian zachodzących w handlu detalicznym.

Zmiana towarzysząca zmieniającym się oczekiwaniom klienta a także sam postęp techniki, sprawiają że globalna branża detaliczna znajduje się w epicentrum głębokich zmian zachodzących w handlu detalicznym.

Załączone badanie firmy Zebra „Handel detaliczny w 2017 – Badanie na temat wizji sektora” daje unikalna szansę poznania priorytetów oraz planów inwestycyjnych sprzedawców. Załączone badanie ogólnoświatowe dotyczy wielu różnych segmentów sektora detalicznego.