GUS: bezrobocie w Polsce w marcu 2016 wyniosło 10 proc.

Wg komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w marcu 2016 wyniosła 10 proc.

Dane są zbieżne z oczekiwaniami analityków oraz rynku.  W lutym 2016 stopa bezrobocia wynosiła 10,3 proc., a w marcu 2015 – 11,5 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca 2016 wyniosła 1 600,5 tys. wobec 1 652,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 860,6 tys. przed rokiem.

  • Prognozy 12 ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 9,9% do 10%, przy średniej na poziomie 9,96 proc. (wobec 10,3 proc. miesiąc wcześniej).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10 proc. w marcu. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wskazywała, że MRPiPS oczekuje, iż wskaźnik ten ukształtuje się na poziomie poniżej 9 proc. na koniec 2016.

002264