Grupa ASBIS: dobre zamknięcie 2023

Grupa ASBIS, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), wypracował w 2023 r. bardzo dobre wyniki finansowe.

Przychody ze sprzedaży w 2023 r. wyniosły blisko 3,1 mld USD (12,8 miliarda zł) w porównaniu do 2,7 mld USD w 2022 roku, co oznacza wzrost o 14%. Zysk netto w tym czasie bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych wyniósłby 78 mln USD. Zdarzenia jednorazowe, które zaistniały w IV kwartale były związane z finalizacją przez Grupę wyjścia z Rosji. ASBIS nie przewiduje żadnych podobnych zdarzeń w przyszłości. Zysk netto z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych w 2023 r. wyniósł 53 mln USD (221,9 milionów zł).

W samym czwartym kwartale 2023 roku ASBIS wypracował przychody w wysokości 893,3 mln USD, natomiast zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósłby 27,1 mln USD, z uwzględnieniem zdarzeń 2,1 mln USD.

Ubiegły rok był dla ASBIS bardzo udany. Biorąc pod uwagę niesprzyjające otoczenie geopolityczne, presję inflacyjną oraz nieprzewidziane zdarzenia jednorazowe, które miały wpływ na zysk netto Grupy za 2023 rok, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy wypracowanych w 2023 r. Warto podkreślić, że bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych ASBIS osiągnąłby zysk netto na poziomie 78 mln dolarów, zgodnie z założeniami prognozy na 2023 rok” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

INNE WAŻNE WYDARZENIA 2023 

 • Największym krajem ASBIS pod względem sprzedaży był bardzo szybko rozwijający się Kazachstan, natomiast największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (ponad 51% udziału) oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej (26% udziału).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w całym roku 7. miejsce z przychodami na poziomie 125,5 mln USD (wzrost o 46,3% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • ASBIS zrealizował prognozę finansową na 2023 r. na poziomie przychodów, bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych zrealizowałby też prognozę zysku netto.
 • Grupa wypłaciła 7 grudnia 2023 r. akcjonariuszom zaliczkę z zysków za 2023 r. w wysokości 0,20 USD na akcję (w sumie 11.100.000 USD). Dywidenda wypłacana jest nieprzerwanie od 8 lat.
 • ASBIS rozwija swoją działalność w Afryce, w której nie tylko zwiększył swoją powierzchnię magazynową, ale też otworzył dwa nowe sklepy Bang&Olufsen pod marką Prestigio Plaza.
 • Grupa sfinalizowała swoje wyjście z Rosji, zamykając całą działalność w tym kraju.

„Z optymizmem patrzymy na rok 2024. Oczekujemy stabilizacji rynków, choć zdajemy sobie sprawę, że jest to dość optymistyczne założenie. Uważamy, że presja inflacyjna będzie niższa, a nastroje konsumentów poprawią się. W ASBIS mamy wiele obszarów wzrostu, takich jak robotyka i już ugruntowane rynki, takie jak Azja Środkowa, Europa środkowo-Wschodnia i Zachodnia oraz Afryka. Naszym celem jest rozwój organiczny, dzięki któremu spodziewamy się wejść na kolejny poziom naszego rozwoju” – dodał Serhei Kostevitch.

Serhei Kostevitch Prezes Grupy ASBIS

WYNIKI FINANSOWE

ASBIS wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w omawianym okresie. Pomimo jednorazowego odpisu związanego z finalizacją wyjścia Grupy z Rosji, 2023 rok był jednym z najlepszych pod wypracowanego względem zyskowności. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych byłby to rekordowy rok pod względem zysku netto.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w okresie IV kwartału 2023 r. oraz I-IV kwartałów 2023 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz dodatkowo, poglądowo również w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE IV KWARTAŁU ORAZ I-IV KWARTAŁÓW LAT 2023 I 2022

(mln USD)

IV kw.

2023 r.

IV kw.

2022 r.

Zmiana I-IV kw.

2023 r.

I-IV kw.

2022 r.

Zmiana
Przychody 893,3 780,3 +14% 3 061,2 2 690 +14%
Zysk brutto 74,4 70,7 +5% 252,3 227,8 +11%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 34,7 38,0 -9% 112,5 111,0 +1%
Zysk netto z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych 2,1 28,7 n/a 53,0 75,9 n/a
Zysk netto bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych 27,1 28,7 n/a 78,0 75,9 n/a

 

mln PLN

mln PLN IV kw.

2023 r.

IV kw.

2022 r.

  I-IV kw.  

2023 r.

I-IV kw.

2022 r.

Przychody 3.535.642 3 548,5   12.802.999 12 018,7
Zysk brutto 294.345 321,5   1.055.067 1 017,9
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 137.145 172,8   470.480 495,9
Zysk netto z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych 8.272 130,3   221.863 339,0

Analizując wyniki IV kwartału 2023 roku, przychody wyniosły 893,3 mln USD (wzrost o 14,5% w porównaniu do IV kwartału 2022 roku). Marża zysku brutto spadła i ustabilizowała się na poziomie 8,33% z 9,06% w IV kwartale 2022 roku. Zysk operacyjny (EBIT) spadł o 8,8% i wyniósł 34,7 mln USD w porównaniu do 38,0 mln USD w IV kwartale 2022 roku. Zysk netto wyniósł 27,1 mln USD (bez uwzględnienia wpływu rozwiązania rezerwy na przewalutowanie i rezerwy na należności) a po uwzględnieniu rezerw 2,1 mln USD, w porównaniu do 28,7 mln USD w IV kwartale 2022 roku.

W okresie 12 miesięcy 2023 roku ASBIS osiągnął przychody na poziomie 3.061,2 mln USD (wzrost o 13,8% w porównaniu do 12 miesięcy 2022 roku) i osiągnął zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 78,0 mln USD bez rozwiązania rezerwy z przeliczenia walut i rezerwy na należności (53,0 mln USD po tych jednorazowych odpisach) wobec 75,9 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku.

REALIZACJA PROGNOZY NA 2023

ASBIS w pełni zrealizował prognozę finansową na 2023 r. na poziomie przychodów. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, które zmniejszyły zysk netto w IV kwartale 2023 r. o 25 mln USD, Grupa zrealizowałaby też prognozę wyników finansowych na poziome zysku netto.

Zgodnie z opublikowaną 5 kwietnia 2023 roku prognozą finansową, Grupa miała wypracować w 2023 r. przychody ze sprzedaży pomiędzy 3,0 miliarda USD a 3,2 miliarda USD oraz zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 78 milionów USD a 82 milionów USD.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie generują większość przychodów Grupy. Nie zmieniło się to w całym 2023 r., w którym sprzedaż w krajach byłego ZSRR (bez Rosji i Białorusi) wzrosła o 11,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Znacznie bardziej pozytywny trend kształtował się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w którym sprzedaż wzrosła o 21,0% w 2023 r.

Europa Zachodnia wykazała znaczny wzrost zarówno w ubiegłym roku, który wyniósł 40,6%. Sprzedaż na Bliskim Wschodzie i w Afryce wzrosła w 2023 r. o 4,4% w porównaniu do 2022 r.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w 2023 r. oraz 2022 r.

2023

 

2022

 

tys. USD % przychodów ogółem tys. USD % rzychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 1.563.280 51,07% 1.407.196 52,31%
Europa Środkowo-Wschodnia 791.026 25,84% 653.643 24,30%
Bliski Wschód i Afryka 425.652 13,90% 407.717 15,16%
Europa Zachodnia 257.372 8,41% 183.088 6,81%
Pozostałe 23.898 0,78% 38.395 1,43%
Ołem 3.061.228 100% 2.690.039 100%

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza poszczególnych krajów wskazuje na wciąż duży popyt w Kazachstanie, w którym ASBIS wzmacnia swoje operacje, m.in. budując nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni 20 tys. m2.

Bardzo dobrze w strukturze sprzedaży radzi sobie Polska. Główną przyczyną wzrostu jest dobra sprzedaż tradycyjnych komponentów IT, takich jak procesory i monitory, ale tez bardzo udanego rozwoju sprzedaży produktów marki Bang&Olufsen.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w 2023 r. były:

 • Niemcy – wzrost o 61%
 • Azerbejdżan – wzrost o 52,3%
 • Polska – wzrost o 46,3%
 • Ukraina – wzrost o 26,3%.
 • Kazachstan – wzrost o 19,2%.

W samym IV kwartale 2023 r. kraje o najwyższych wzrostach sprzedaży były następujące:

 • Polska – wzrost o 65,8%
 • Czechy – wzrost o 61,2%
 • Azerbejdżan – wzrost o 56,2%.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w 2023 r. oraz w 2022 r.

(w tys. USD)

  2023

 

2022
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Kazachstan 697.111 Kazachstan 584.849
2. Ukraina 411.943 Ukraina 326.143
3. Zjednoczone Emiraty

Arabskie

321.077 Zjednoczone Emiraty

Arabskie

312.705
4. Słowacja 283.247 Słowacja 239.905
5. Azerbejdżan 139.260 Rosja 134.520
6. Niemcy 128.056 Czechy 97.583
7. Polska 125.471 Azerbejdżan 91.414
8. Czechy 109.183 Polska 85.780
9. Gruzja 100.152 Gruzja 80.942
10. Rumunia 70.053 Niemcy 79.540

 

O Grupie ASBIS (GPW: ASB)

ASBIS Group jest wiodącym dystrybutorem z wartością dodaną, deweloperem i dostawcą produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) z lokalnymi operacjami w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach bałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 Działalność ASBIS opiera się na trzech filarach:

 1. Dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego stosowanego przez klientów w biurach i ośrodkach przetwarzania danych, jak również elektroniki użytkowej poprzez:
 2. Sieci detaliczne i sklepy internetowe
 3. Resellerów współpracujących z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 4. Bezpośrednio do dużych przedsiębiorstw.
 5. Pełnym zakresie działalności w obszarze produktów najwyższej światowej klasy – od naukowej działalności badawczo-rozwojowej poprzez projektowanie i inżynierię, tworzenie oprogramowania i firmware, aż po produkcję i marketing produktów i rozwiązań IT i obsługujących internet rzeczy (IoT) pod markami własnymi
 6. Aeno (inteligentne urządzenia domowe z sektora małego AGD).
 7. Canyon (inteligentne zegarki, power banki, akcesoria do komputerów i urządzeń mobilnych)
 8. Cron Robotics (budowa własnych rozwiązań w segmencie robotyki, w tym cobotów)
 9. Lorgar (akcesoria do gier oraz przesyłania strumieniowego)
 10. Perenio (platforma IoT, routery IoT, aplikacje i urządzenia peryferyjne dla inteligentnego biura/domu, inteligentnego zdrowia)
 11. Prestigio (inteligentne urządzenia i akcesoria, innowacyjne rozwiązania dla biznesu i edukacji itp.)
 12. Prestigio Solutions (innowacyjne rozwiązania technologiczne dla biznesu i segmentu edukacji)
 13. Kompleksowych projektach sprzedaży rozwiązań do dużych przedsiębiorstw za pośrednictwem rozbudowanych sieci Integratorów Systemów i Resellerów Wartości Dodanej.

ASBIS powstał w 1990 roku, w 1995 roku Spółka została zarejestrowana na Cyprze i od tego czasu prowadzi działalność z tego kraju. Firma posiada 2 główne centra dystrybucyjne na świecie zlokalizowane w Czechach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz 2 regionalne centra dystrybucyjne (Gruzja, RPA), filie w 34 krajach, ponad 2 600 pracowników i około 20 000 aktywnych klientów w 60 krajach na całym świecie. W 2023 roku Grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie blisko 3,1 mld USD. Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2007 r. pod symbolem „ASB” (ASBIS).

www.asbis.com