Gdzie budować magazyny (danych)?

Każda mała firma potrzebuje jakiegoś rodzaju rozwiązania serwerowego, które umożliwi jej zbudowanie sieci, obsługę bazy danych, poczty elektronicznej oraz innych aplikacji i plików, a także zapewni rozwiązania zabezpieczające i backupowe. Chociaż dotychczas to właśnie serwer sieciowy był uznawany za niezbędny sprzęt, to całe otoczenie IT wokół niego diametralnie zmieniło się. Małe i średnie firmy coraz częściej stają przed dylematem: używać małego serwera czy korzystać z usług chmurowych?

Dzisiaj zapotrzebowanie na przechowywanie danych i komunikację online stanowi nieodłączny element prowadzenia nawet najmniejszej działalności gospodarczej, dlatego jednym z priorytetów właścicieli firm powinno być rozpoznanie wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych usprawniających prowadzenie biznesu.

Obecnie najważniejsza decyzja to wybór pomiędzy fizycznym serwerem sieciowym a pełnym lub  częściowym rozwiązaniem opartym na chmurze. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, które czyni ją bardziej przydatną w przypadku niektórych firm niż innych. Zawsze muszą być brane pod uwagę względy budżetowe. Niezależnie od tego, czy firma zdecyduje się na rozwiązanie fizyczne, sprzętowe czy też uzna, że korzystanie z platformy cloud computing jest dla niej najlepszym rozwiązaniem, warto upewnić się, że wybrano możliwie najbardziej wydajne i niezawodne rozwiązanie.

http://branden.biz/index.php/2017/05/18/firma-przetrwaja-tylko-przygotowani/

Serwery – podstawowe zalety i wady

Tradycyjnie w firmach najczęściej wybieranym modelem było posiadanie fizycznego serwera we własnej serwerowni. Świadomość, że nasze dane znajdują się u nas „pod kluczem” zapewniała spokój. Przekonywujące również było to, że w ramach małej firmy można zaoszczędzić pieniądze, dzięki samodzielnej obsłudze na małą skalę. Jednakże, z czasem można napotkać na przeszkody, jak choćby w przypadku konieczności przeprowadzenia bardziej skomplikowanej konfiguracji większego serwera, czy uporania się we własnych serwerowniach z takimi wyzwaniami, jak: hałas, nadmierne zużycie energii, wytwarzanie ciepła przez sprzęt, itp.

Chmura, czyli serwery zewnętrzne z wartością dodaną

W przeszłości rozwiązywanie wymienionych wcześniej problemów oznaczało konieczność zwrócenia się do zewnętrznego serwisanta, w zamian otrzymywało się dodatkowe bonusy, takie jak możliwość rozbudowy mocy obliczeniowej, serwisowanie sprzętu i brak obaw o uboczne skutki operacyjne. Za pomocą serwera zewnętrznego można było również zwiększać bezpieczeństwo.

Dzisiaj serwery zlokalizowane poza firmą są powszechnie określane jako „chmurowe” i de facto mają o wiele więcej zalet w stosunku do tradycyjnych serwerów zewnętrznych z przeszłości. Chmurowe usługi serwerowe są tak skonfigurowane, aby móc w pełni z nich korzystać przy dostępności w trybie 24/7, co staje się niezbędne przy gwałtownym rozwoju technologii mobilnych wymagających uzyskiwania dostępu do danych i aplikacji firmowych o każdej porze, z dowolnego miejsca. Począwszy od prostego wyszukiwania danych po interakcje między pracownikami, system serwerowy w chmurze może zapewnić firmie przewagę konkurencyjną oraz elastyczność dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Serwery chmurowe znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, a dostęp do danych, poprawa bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i mniejsza odpowiedzialność za utrzymanie – to na razie tylko początkowe korzyści dla firm. Korzystanie z najnowszych generacji urządzeń IT i strukturalnych rozwiązań modułowych pozwalają zwiększać korzyści z przetwarzania danych w chmurze.

Podjęcie decyzji, mały serwer czy chmura jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy, to kwestia indywidualna, ponieważ tak naprawdę nie istnieje uniwersalne rozwiązanie typu “one-size-fits-all”. Natomiast wprowadzane w ostatnich latach radykalne ulepszenia w przypadku obu tych opcji sprawiają, że najbardziej ekonomiczne i zapewniające największą efektywność rozwiązania są już dostępne.

Serwery chmurowe vs. fizyczne

Dawno, dawno temu, zanim pojawiła się chmura, fizyczne serwery były jedyną opcją. Firmy duże i małe musiały wydawać spore pieniądze na te urządzenia, a firmowe zespoły IT na ich utrzymanie. Gdy chmura zadebiutowała, dla wielu mniejszych firm korzystanie z niej było zbyt kosztowne i musiały one nadal używać fizycznych serwerów. Obecnie usługi chmurowe tanieją.

źr. Pixabay

W niektórych przypadkach warto jednak pozostać przy tym, co się zna. Serwery fizyczne nadal oferują pewne korzyści. Użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad swoimi danymi i ich zabezpieczaniem. Może upgrade’ować swoje serwery, dodawać nowe i skalować własną infrastrukturę na różne sposoby wedle bieżących potrzeb. Jednakże serwery fizyczne mają pewne wady. Najbardziej oczywista to koszt – nie są one tanie. Nie tylko trzeba zapłacić za kupiony sprzęt i oprogramowanie, ale również wypłacać pensje informatykom zajmującym się ich zarządzaniem i utrzymaniem. Nie wszystkie małe firm stać na zatrudnianie na stałe własnych informatyków.

Serwer chmurowy jest oparty na fizycznej lub wirtualnej infrastrukturze, służy do obsługi aplikacji oraz przetwarzania i przechowywania informacji. Serwery chmurowe są tworzone za pomocą oprogramowania do wirtualizacji, wydzielającego na fizycznym serwerze wiele wirtualnych serwerów. Organizacje mogą korzystać z modelu infrastruktura jako usługa (IaaS – infrastructure-as-a-service), mając zdalny dostęp do wirtualnych funkcji serwera za pośrednictwem interfejsu internetowego. Goldman Sachs prognozuje, że rynek infrastruktury chmurowej będzie rosnąć w latach 2015-2018 średnio o 19,62 proc. rocznie, osiągając wartość 43 mld dolarów do 2018 r.

Serwery chmurowe oferują niemal taką samą funkcjonalność jak fizyczne. Podstawowe różnice są takie, że nie znajdują się one we własnej serwerowni (on premise) i nie są obsługiwane przez własny personel IT. Oznacza to, że nie trzeba wykładać gotówki na kupno serwera i potem opłacać personelu IT. Uaktualnienia i instalacje oprogramowania są obsługiwane przez dostawcę usług serwerowych. dzięki temu serwer chmurowy potencjalnie pozwala zaoszczędzić trochę pieniędzy, co dla mniejszej firmy ma kluczowe znaczenie. Większość serwerów typu cloud można łatwo rozbudowywać, dzięki czemu można zacząć płacić tylko za podstawowe usługi, a następnie skalować zamówienia w miarę rozwoju firmy i zmiany potrzeb biznesowych (co poprawia przepływy środków pieniężnych).

Oczywiście, nie ma rozwiązań idealnych, serwery chmurowe nie są pozbawione wad. O kilku z nich warto pamiętać. Wymagają one przede wszystkim zapewnienia stabilnego, szybkiego łącza internetowego, ponieważ są zlokalizowane poza firmą. Druga bardzo ważna kwestia to bezpieczeństwo danych i aplikacji firmowych. W przypadku własnego serwera fizycznego sami odpowiadamy za bezpieczeństwo, natomiast przy usłudze serwerowej z chmury, już tak nie jest. Dlatego bardzo ważny jest wybór zaufanego i sprawdzonego dostawcy cloud, korzystającego z 256-bitowego szyfrowania, a także innych kluczowych zabezpieczeń.

Zarówno serwery fizyczne, jak i chmurowe mają swoje zalety, ale także wady. Dla małych firm o ograniczonym przepływie środków pieniężnych, serwer chmurowy wydaje się odpowiednim rozwiązaniem. W przypadku większych firm dostępna jest opcja korzystania z serwerów typu cloud lub fizycznych, a także kombinacja obu.

Serwery wirtualne vs. fizyczne

Przedsiębiorstwa potrzebują bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych rozwiązań do przetwarzania oraz przechowywania aplikacji i danych. Priorytetowe znaczenie dla CIO ma zapewnienie swoim organizacjom wydajnych systemów do odzyskiwania danych w razie awarii, zapewniających zachowanie ciągłości biznesowej, wybór wysokiej jakości usług w chmurze oraz zarządzanie kosztami.

źr. Pixabay

Nowoczesne zarządzanie zasobami IT ma przede wszystkim na celu znalezienie ekonomicznych rozwiązań w zakresie przetwarzania i magazynowania danych, uwzględniających zachowanie równowagi między potrzebami organizacji w zakresie minimalizowania ryzyka, zróżnicowanego traktowania różnego rodzaju danych, i w wielu przypadkach – przestrzeganie obowiązujących przepisów. W wielu organizacjach podjęcie decyzji: serwer fizyczny czy wirtualizacja, nie jest łatwe, ze względu na złożone wymagania biznesowe oraz zalety i wady każdej z tych opcji.

Wirtualny czy fizyczny serwer lepszy dla biznesu?

Do 2019 roku 86 proc. obciążeń wynikających z operacji biznesowych będzie obsługiwanych w chmurze, szacują eksperci Cisco. Obecnie wiele organizacji stawia na hybrydowe podejście do przechowywania danych, stosując kombinację serwerów fizycznych i wirtualnych.

W przypadku większości organizacji w perspektywie krótkoterminowej hybrydowe podejście do korzystania zarówno z wirtualnych, jak i fizycznych serwerów wydaje się właściwym rozwiązaniem. Jednak dopiero dogłębna analiza, zrozumienie i precyzyjne określenie specyficznych potrzeb danej firmy w zakresie bezpieczeństwa, kwestia oszczędności kosztów oraz uwzględnienie innych czynników  – pozwolą dokonać optymalnego wyboru: wirtualizacja czy serwery fizyczne są dla niej najlepsze.

Różne przedsiębiorstwa mają różne priorytety – rozwiązanie, które sprawdza się w jednej firmie, niekoniecznie zadziała dobrze w innej. Dlatego zanim zainwestuje się pieniądze w technologię wirtualizacji, eksperci zalecają przeprowadzenie solidnej analizy celów i priorytetów biznesowych, żeby zbudować system (fizyczny lub wirtualny) dostosowany do obsługi własnych działań biznesowych. Dobrze dopasowana infrastruktura i technologia to takie, które umożliwiają realizację wszystkich celów biznesowych, są niezawodne i zapewniają spójne działanie.

 

1