Gdy jeden przełącznik jest wart tysiąc robotów!

05Opublikowany niedawno w MIT Technology Review artykuł zaznaczył nieuchronność rozwoju robotyki, automatyzacji i sztucznej inteligencji w roku 2016.

Ma to związek z postępami poczynionymi w roku ubiegłym na polach zaawansowanych metod uczenia się i dzielenia się wiedzą, co zwiększa możliwości poszczególnych robotów dostosowywania się do nieznanych sytuacji i zadań.

  • Manish Sablok, dyrektor ds. marketingu na region NWE w ALE, omawia wpływ, jaki wprowadzanie robotyki i automatyki na dużą skalę będzie miało na takie niezmiernie ważne sektory jak służba zdrowia, szkolnictwo czy hotelarstwo w związku z nieuchronnym dodatkowym obciążeniem istniejących sieci

imgres

Nowoczesne roboty i inne zaawansowane inteligentne maszyny wkrótce dołączą do gwałtownie rozwijającego się Internetu rzeczy, który ma według przewidywań do roku 2020 osiągnąć 25 miliardów urządzeń. Robotyka jest już od ponad dziesięciu lat wykorzystywana z powodzeniem w produkcji przemysłowej, gdzie maszyny dużo lepiej od ludzi wykonują delikatne i precyzyjne zadania. Powszechne wprowadzenie robotyki staje się coraz bardziej realne wobec takich nowości jak roboty wykorzystujące techniki głębokiego uczenia, drony dostarczające przesyłki i dzielenie się wiedzą przez maszyny.

Służba zdrowia już obecnie korzysta z usług robotów podczas operacji – są to zautomatyzowane dozowniki leków i samobieżne urządzenia, które potrafią przemieszczać się między piętrami, a nawet wezwać windę czujnikiem Wi-Fi. Hotelarstwo też chętnie sięga po roboty w kontekście świadczonych usług, w szkolnictwie zaś roboty z powodzeniem zajmują się wspomagania procesu nauczania językowego, naukowego i technicznego.

Wyważyć ryzyko i korzyści

Niemniej jednak przy rozważaniu wprowadzenia robotów i inteligentnych urządzeń z interfejsem maszyna-maszyna (MTM) na szeroką skalę musimy zachować ostrożność. Roboty realizujące tak istotne usługi wywołają ogromne zapotrzebowanie na przepustowość oraz będą wymagały priorytetowego ruchu na żądanie. Czy istniejące systemy informatyczne sprostają temu zadaniu? Bez solidnej sieci u podstawy pozostawione samym sobie inteligentne urządzenia nie rozwiną skrzydeł, bo utkną w wąskim gardle ograniczonej wydajności.

W jaki sposób przedsiębiorstwa z tradycyjnymi środowiskami informatycznymi mogą z powodzeniem wprowadzać i integrować ze swoimi systemami zaawansowaną automatykę? Czy ich sieci kiedykolwiek sprostają zapotrzebowaniu na pełną zgodność operacyjną, olbrzymią przepustowość i niezakłócone działanie systemów, bez których nie poradzą sobie z nieustannym potokiem przesyłanych danych? Odpowiedź jest twierdząca — nowe rozwiązania sieciowe umożliwiają opracowanie infrastruktury potrzebnej do wprowadzenia zaawansowanej automatyki do firmowych sieci.

Kiedy przełącznik staje się czymś więcej

Zapewnienie wystarczającej przepustowości jest konieczne do zapewnienia nieprzerwanej realizacji zadań, w przypadku których czas reakcji jest kluczowy, a dopuszczalny margines błędu — niewielki. To tutaj technologie sieciowe ukazują swoją prawdziwą wartość – sieć AFN (ang. Application Fluent Network, czyli sieć płynnie obsługująca aplikacje) składa się z solidnych przełączników gotowych sprostać olbrzymiemu natężeniu ruchu i ogromnej liczbie połączeń, co pozwoli wprowadzić automatyzację z jak najlepszym skutkiem.

  • Najbardziej zaawansowana generacja przełączników AFN przygotowanych do obsługi sieci sterowanych oprogramowaniem jest wyposażona w takie funkcje jak wbudowana analityka sieciowa czy szczegółowa analiza pakietów danych. Takie przełączniki, świadome potrzeb konkretnych aplikacji i urządzeń, umożliwią przypisywanie odpowiedniego priorytetu do różnych strumieni ruchu sieciowego, dzięki czemu inteligentne maszyny i roboty będą mogły działać bez ryzyka natrafienia na wąskie gardło przepustowości.

Dostępne są również przełączniki klasy przemysłowej, zdolne działać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu na skraju sieci w bardzo wymagających warunkach, takich jak skrajnie wysokie temperatury, duże zapylenie czy duża wilgotność powietrza. Czyni to je absolutną koniecznością w wielu środowiskach, w których wykorzystywane będą roboty. Jeśli zastosowany przełącznik nie będzie niezawodny albo często będzie się psuł, potencjalnie milionowe inwestycje w robotykę mogą pójść na marne. Takie wzmocnione urządzenia można już dostać na rynku i są z powodzeniem wykorzystywane w wielu wymagających środowiskach, jak choćby morskie farmy wiatrowe czy podziemna infrastruktura tuneli.

Jednak obok wyzwań natury fizycznej mamy też do czynienia z wyzwaniami cyfrowymi. Wprowadzenie technologii Intelligent Fabric umożliwia tworzenie sieci korporacyjnych potrafiących dynamicznie dostosowywać się do wymagań zwirtualizowanych obciążeń oraz uproszczenie obsługi sieci dzięki kompleksowej automatyzacji zadań. Strategia AFN leżąca u podstawy technologii Intelligent Fabric zapewnia sprawność i elastyczność tak kluczowe w przypadku integrowania robotów z siecią dowolnej wielkości, bez przerwy szeregując dane i aplikacje według odpowiednich priorytetów, tak aby usługi zawsze były dostępne we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Przyszłość zbudowana na chmurze?

Pierwsze testy nowych technologii chmurowych takich jak przetwarzanie złożonych zbiorów danych (mowa, rozpoznawanie twarzy) w chmurze, niosących ze sobą nadzieję wykorzystania korzyści płynących z infrastruktur konwergentnych w robotyce, przynoszą niezmiernie obiecujące rezultaty. Mimo to praktyczne wdrożenie takich zaawansowanych rozwiązań będzie możliwe tylko wtedy, jeśli w parze z nimi pójdzie rozwój technologii sieciowych, gdyż wymagać będą szybszego transferu danych i większej zgodności operacyjnej. Wzrost popularności przetwarzania danych na żądanie w chmurze przyniósł ze sobą możliwość stopniowego wdrażania robotów w celu optymalizacji kosztów.

W kolejnych miesiącach bieżącego roku powinniśmy bacznie przyglądać się równoległemu rozwojowi technologii sieciowych i chmurowych oraz robotyki. Inteligentne maszyny nie będą działały sprawnie, jeśli towarzyszyć im będzie nieinteligentna sieć. Przedsiębiorstwa będą potrzebowały przemyślanej, zautomatyzowanej priorytetyzacji ruchu sieciowego na wszystkich poziomach. Tylko w ten sposób zagwarantują, że właściwe dane zostaną dostarczone we właściwe miejsce bez żadnych zakłóceń.

AL_Enterprise_logo_RGB