Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools

Narastająca liczba strumieni danych agregowana oraz podlegająca analityce stanowi największe wyzwanie dla firm zarządzających.

Dlatego strategia zarządzania danymi stanowi podstawowy element w procesach podejmowania decyzji biznesowych. W najnowszym raporcie Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools* analitycy Gartnera wskazują wiodące technologie do integracji danych.

Ma to kluczowe znaczenie dla efektywności biznesu zarówno firm z MSP, jak i dużych przedsiębiorstw, operujacych na wielkich zbiorach danych i agregujących informacje z wielu źródeł. Kluczowym procesem w zdążaniu do przewagi konkurencyjnej jest wdrożenie strategii data management.

Silosy danych ograniczają produktywność

Obecnie wciąż zdarza się, że w przedsiębiorstwach działy biznesowe i IT pracują oddzielnie, osobno wybierają narzędzia, które uważają za najbardziej odpowiednie do realizacji swoich celów. Prowadzi to do powstania w ramach organizacji dużych silosów danych, które trudno jest wykorzystać do stworzenia spójnej strategii biznesowej dla całej firmy.

Pracownicy stykają się z tymi samymi danymi pochodzącymi z różnych systemów źródłowych, w różnych formatach i standardach, które są niekompletne, niespójne i niepoprawne. Pociąga to za sobą wysokie koszty przechowywania danych, utrzymania systemów i szkolenia pracowników.

Gartner (July 2018)

Doświadczenia branży analitycznej pokazują, że taki sposób zarządzania danymi powoduje również ogromne straty w zakresie produktywności i sprawności organizacyjnej, będące wynikiem powstałego chaosu oraz konieczności ponownej obróbki i konsolidowania informacji.

Zastosowanie technologii integracji danych w połączeniu z narzędziami do zarządzania ich jakością pozwala na zapanowanie nad dowolnymi klasami i typami danych, sprowadzając je do jednego, scalonego i uporządkowanego zbioru. Pozwala to na obniżenie kosztów i podniesienie efektywności i skuteczności działań zarówno z operacyjnego, jak i strategicznego punktu widzenia.

https://branden.biz/index.php/2017/03/13/gartner-magiczny-kwadrant-platform-bezpieczenstwa-punktow-koncowych-2017/

SAS Data Integration to jedno z rozwiązań wskazanych w kwadrancie liderów Gartnera rozwiązanie, które może przyspieszyć procesy integracji danych i zapewnić szereg korzyści:

  1. Wzrost produktywności poprzez bardziej optymalne wykorzystanie zasobów. Umożliwia to szybki i prosty dostęp do potrzebnych danych.
  2. Większa możliwość współdzielenia zasobów. Intuicyjny interfejs ułatwia udostępnienie danych użytkownikom biznesowym, zapewniając im tym samym większą kontrolę.
  3. Pewność, że dane są gotowe do użycia. Pomagają w tym narzędzia monitorujące procesy i pochodzenie informacji źródłowych, które informują użytkowników, gdy są przygotowane i gotowe do dalszego przetwarzania.
  4. Uzyskanie potrzebnych danych. SAS Data Integration daje możliwość odczytu, zapisu i aktualizacji dostępu do ponad 60 źródeł, co sprawia, że dane zawsze znajdują się w zasięgu ręki.
  5. Zrozumienie cyklu życia danych. Użytkownik może poznać drogę, którą pokonują dane. Ma wgląd w sposoby ich wykorzystania. Jedno, ujednolicone rozwiązanie pozwala na śledzenie i dokładne określenie miejsca, w którym się znajdują oraz zrozumienie, w jaki sposób przenikają w struktury danej firmy.

Rozwiązanie SAS Data Integration obejmuje produkty, takie jak SAS Data Management, SAS Data Integration Server, SAS Federation Server, SAS/ACCESS®, SAS Data Loader for Hadoop i SAS Event Stream Processing.

– Wierzymy, że uwzględnienie po raz kolejny rozwiązań SAS w kwadrancie Gartnera jest ich swoistą legitymizacją i stanowi potwierdzenie innowacji w zakresie integracji danych. Technologie SAS Data Integration pozwalają użytkownikom na szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych. Łączymy jakość danych z możliwościami metadanych w celu dostarczenia kompletnego, spójnego rozwiązania służącego do kompleksowej integracji i zarządzania informacjami. Technologie SAS Data Integration obsługują modele hybrydowe, oparte na chmurze i działające lokalnie, umożliwiające użytkownikom korzystanie z jednego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania dotyczące integracji danych – mówi Kim Kaluba, Senior Product Marketing Manager for Data Management w SAS.

Oświadczenie firmy Gartner

Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług prezentowanych w swoich publikacjach badawczych, ani nie zaleca użytkownikom wybierania tylko dostawców uzyskujących najwyższe oceny lub tych, wskazanych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej działu badawczego i nie należy ich uznawać za stwierdzenia stanu faktycznego. Firma Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub sugerowanych, w tym gwarancji co do jej wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools*

* © 2018 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner’s reprint licenced for distribution / Magic Quadrant for Data Integration Tools Published 19 July 2018 – ID G00340493 / https://www.gartner.com