Gartner Magic Quadrant 2021: Ericsson liderem 5G

W najnowszym raporcie Gartnera Ericsson został uznany za lidera Magic Quadrant 2021.

 

Uwzględnienie firmy Ericsson w ”Magicznym Kwadrancie” potwierdza wiodącą pozycję firmy w możliwościach całościowego wdrożenia wizji. Bogata, wiodąca na rynku oferta 5G od Ericsson stymuluje rozwój sieci, usług i elastycznych rozwiązań oferowanych przez operatorów na całym świecie. Obejmuje ona wsparcie w każdej fazie cyklu wdrażania innowacji, wchodzenia na nowe rynki, czy budowania ekosystemów współpracy.

Dostawcy oferujący operatorom rozwiązania 5G zostali kompleksowo i niezależnie ocenieni i przeanalizowani przez specjalistów Gartner pod kątem kompletności wizji i zdolności do realizacji, w celu pokazania obrazu rynkowego możliwości infrastruktury 5G. Dostawcy infrastruktury sieci 5G zostali ocenieni w zakresie konkurencyjności, wydajności efektywności oraz redukowania kosztów utrzymania. Ocena zdolności wdrożenia obejmowała produkty i usługi Ericsson, zdolność reagowania na sytuację na rynku oraz osiągnięcia spółki, działania marketingowe, doświadczenia klientów i ogólną rentowność.

2030 – raport Ericsson ConsumerLab

Ericsson posiada obecnie ponad 130 komercyjnych umów 5G, z których 79 to aktywne sieci działające w 40 krajach. Ericsson jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G. Biorąc pod uwagę deklaracje zgłoszone do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), stosując filtr niezbędności, Ericsson jest na szczycie wyścigu patentowego 5G. Według analizy firmy prawnej Bird & Bird, Ericsson posiada największą liczbę znaczących patentów SEP (standard-essential patent) związanych z 5G na świecie (15,8%).

Ericsson stale rozwija swoje oferty sieci 5G end-to-end, obejmujące system radiowy Ericsson, sieci rdzeniowe 5G Core, koordynację i 5G dla transportu, jak również profesjonalne usługi. Firma wprowadziła innowacyjne rozwiązania w zakresie oprogramowania, takie jak Ericsson Spectrum Sharing, agregacja pasma 5G i wzmacniacze sygnału, które znacznie poprawiają zasięg, przepustowość dla użytkowników oraz efektywność wykorzystania pasma.

Rozwiązania wspierają operatorów we wdrożeniu i ewoluowaniu 5G w celu zapewnienia najlepszych doświadczeń dla użytkowników końcowych. Dodatkowo produkty należące do systemu radiowego Ericsson,  dostarczane od 2015 roku, są w stanie wspierać rozwiązanie 5G New Radio (NR) dzięki zdalnej instalacji oprogramowania.

Pełny raport: Gartner Magic Quadrant 2021 dot. infrastruktury sieci 5G dla dostawców usług komunikacyjnych

Zastrzeżenia firmy Gartner
Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi ani usłudze przedstawianej w naszych publikacjach badawczych, nie doradza też użytkownikom technologii wybierania wyłącznie dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze Gartner zawierają opinie organizacji badawczej Gartner i nie należy ich traktować jako stwierdzenia faktu. Gartner odrzuca wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w odniesieniu do tych badań, w tym wszelkie gwarancje wartości handlowej lub odpowiedniości do konkretnego celu.