Gartner: jak zarządzać danymi

Zarządzanie danymi przeżywa dalszą zmianę jakościową. Widać jasno, że firmy dokonały rewolucji i budując własne rozwiązania, bazują na open source zaś miejscowo na chmurze.

Opublikowany raport Gartnera  pokazujący stan rynku usług operacyjnych DBMS (database management systems) koncentruje się na głębszej analizie rynku bazującego na rozwiązaniach open source.

Gartner w raporcie „State of the Operational DBMS Market, 2017” wskazuje, iż do 2018 ponad 70% nowych wdrożeń DBMS będzie wykorzystywać chmurę, nawet jeżeli będzie to użycie ograniczone.

Wg cytowanego raportu, rynek operacyjny DBMS wykazał niewielkie innowacje w ciągu ostatnich dwóch lat. Zamiast tego dostawcy koncentrują się głównie na podnoszeniu konkurencyjności i realizacji we wszystkich liniach produktowych. Liderzy danych i analiz muszą być świadomi tych trendów w ramach ewoluującej strategii zarządzania danymi.

Raport firmy „Gartner State of the Operational DBMS Market, 2017″

  • Możliwość oceny najnowszych możliwości zarządzania danymi przed przyjęciem nowych produktów DBMS
  • Szansa na nierelacyjną ocenę technologii, aby ustalić, który system DBMS najlepiej spełnia wymagania biznesowe
  • Pomoc we wdrożeniu wielomodelowego systemu DBMS zmniejszającego złożoność centrum danych
  • Rekomendacje dotyczące strategii DBMS

http://branden.biz/index.php/2017/12/28/gartner-trendy-technologiczne-2018/

Raport firmy „Gartner State of the Operational DBMS Market, 2017″