Fortinet: 2. edycja raportu o zrównoważonym rozwoju 2022 Sustainability Report

Fortinet opublikował Raport o zrównoważonym rozwoju za rok 2022. Dokument szczegółowo opisuje postępy przedsiębiorstwa w spełnianiu priorytetowych celów zrównoważonego rozwoju, mających wpływ na Fortinet, klientów firmy i innych interesariuszy.

Aerial view of crowd connected by lines

Misja społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Fortinet skupia się na dostarczaniu innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań ochronnych, dywersyfikacji utalentowanych osób w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz promowaniu odpowiedzialnego biznesu w całym łańcuchu wartości. Od 2022 roku Fortinet jest uwzględniany w indeksach Dow Jones Sustainability World i North America Indices jako jedno z najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw w branży oprogramowania oraz w S&P Global Sustainability Yearbook 2023 – najobszerniejszej na świecie publikacji na temat zrównoważonego rozwoju firm.

Najważniejsze informacje z raportu o zrównoważonym rozwoju Fortinet 2022

  • Postępy w osiągnięciu zerowej emisji gazów cieplarnianych – We wrześniu 2022 roku Fortinet podpisał zobowiązanie Science-based Target Initiative (SBTi) do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych w całym swoim łańcuchu wartości nie później niż do 2050 roku. W tym roku firma ujawniła wartość swoich emisji na poziomie Scope 3, w 12 istotnych dla Fortinet kategoriach, zgodnie z definicją protokołu GHG.
  • Wiodąca pozycja na rynku w zakresie efektywności energetycznej produktów – Fortinet kontynuuje zwiększanie efektywności energetycznej wszystkich generacji urządzeń FortiGate Next-Generation Firewall. Modele z serii FortiGate F, wprowadzone na rynek w 2022 roku, zużywają średnio o 66% mniej energii niż ich odpowiedniki poprzedniej generacji, co pomaga klientom zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i rachunki za energię elektryczną.
  • Korzystanie z ekologicznych opakowań – Fortinet przeprojektowuje opakowania swoich produktów, aby zastąpić tworzywa sztuczne biodegradowalnym papierem, tekturą lub produktami pochodzącymi z recyklingu oraz usunąć plastikowe torby na takie elementy jak anteny i inne akcesoria. W 2022 roku firma wysłała ponad 500 tys. przesyłek z opakowaniami w 100% ekologicznymi.
  • Wspieranie różnorodności, sprawiedliwości i integracji (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI) – Koncentracja Fortinet na promowaniu różnorodności płci wśród pracowników zaowocowała wzrostem o 39 proc. liczby zatrudnionych kobiet w porównaniu ze stanem z roku 2021. Firma jeszcze bardziej sformalizowała swój ład organizacyjny w zakresie DEI, powołując Komitet Organizacyjny DEI i jego Radę.
  • Postępy w przeszkoleniu miliona osób w zakresie cyberbezpieczeństwa do 2026 roku – W 2022 roku firma Fortinet umożliwiła ponad 219 tys. osób przekwalifikowanie lub poszerzenie umiejętności w zakresie kariery w cyberbezpieczeństwie poprzez różne inicjatywy sponsorowane przez Instytut Szkoleniowy Fortinet, który ma na celu rozwiązanie problemu niedoboru utalentowanych osób w branży.
  • Partnerstwo przeciwko cyberprzestępczości – Firma Fortinet aktywnie uczestniczyła w przewidywaniu, analizowaniu i zwalczaniu działań cyberprzestępców w 2022 roku poprzez udział w kilku partnerstwach i innych inicjatywach. Należały do nich m.in. operacja Interpolu dotycząca zwalczania cyberprzestępczości w Afryce oraz projekt Cybercrime Atlas Światowego Forum Ekonomicznego, którego celem jest stworzenie mapy głównych syndykatów cyberprzestępczych.

Raport o zrównoważonym rozwoju firmy Fortinet odwołuje się do indeksu Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), standardów Global Reporting Initiative (GRI), Standardów Sustainability Accountability Standards Board (SASB) oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDGs). Dokument zawiera szczegółowe informacje i wskaźniki dotyczące następujących ośmiu priorytetowych zagadnień: zagrożenia dla społeczeństwa związane z cyberbezpieczeństwem, ochrona informacji i prywatności, wpływ produktów na środowisko, zarządzanie środowiskiem i wpływ na zmiany klimatyczne, różnorodność, sprawiedliwość i integracja, luka kompetencyjna w zakresie cyberbezpieczeństwa, etyka biznesowa oraz odpowiedzialne korzystanie z produktów.

Raport „2023 Cybersecurity Skills Gap”

Źródło i prawa

Raport o zrównoważonym rozwoju za rok 2022