Firma baramundi Software: Management Suite w wersji 2016

Inwentaryzacja oprogramowania w baramundi Inventory została opracowana od podstaw, tak by w przyszłości umożliwić przetwarzanie międzynarodowych zestawów znaków. Jednocześnie udało się osiągnąć znaczny wzrost wydajności i skalowalności.

  • Inne udoskonalenie modułu polega na szczegółowej optymalizacji w zakresie Management Center (Centrum Zarzadzania). Dzięki baramundi Virtual dostępny jest nowy moduł obsługujący wirtualne środowiska na bazie VMware. Dzięki temu za pośrednictwem hipernadzorcy w obrębie pakietu Management Suite przedstawiane są informacje dotyczące inwentaryzacji, co stwarza możliwość bezpośredniego sterowania maszynami wirtualnymi.

baramundi Virtual

W obrębie modułu baramundi Compliance Management użytkownicy zyskują kolejne reguły dotyczące słabych punktów. Poza znanym katalogiem społecznościowym dostępny jest obecnie znacznie bardziej obszerny katalog zawierający ponad 10 000 reguł. Również w przypadku tego modułu poprawiona została wydajność, a mianowicie skanowanie urządzeń końcowych,  zabiera znacznie mniej czasu.

Narzędzie baramundi Mobile Devices rozszerzono o funkcje MAM do tworzenia „czarnych“ i „białych “list aplikacji zakazanych i dozwolonych oraz o inne funkcje z zakresu zarzadzania urządzeniami mobilnymi, takie jak konfiguracje APN. Na urządzeniach z systemem iOS może być wykorzystywana nowa infrastruktura Push Service firmy baramundi, tak aby możliwe było jeszcze szybsze rozpoznawanie ingerencji w system typu jailbreaks.

  • Obsługa ostatecznej wersji systemu Windows 10 Mobile jest konsekwentnie kontynuowana w odniesieniu do zarzadzania smartfonami z systemem Windows (począwszy od wersji 8). Wersja ta zawiera również różnego rodzaju optymalizacje w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa. Z tego powodu zalecamy wszystkim użytkownikom przeprowadzenie aktualizacji do wersji bieżącej.

Źródło

baramundi2