FinTech: uber dla banków?

Impact’16 fintech/insurtech: czy banki to gatunek zagrożony?

Na konferencji Impact’16 fintech/insurtech we Wrocławskim Centrum Kongresowym w pierwszoplanowych rolach obsadzono technologie blockchain i bitcoin, płatności mobilne oraz narzędzia biometryczne. Zastanawiano się, czy fintech dla bankowców może stać się tym, czym Uber dla taksówkarzy?

Fintech trendy

źr. Azimo

Za kluczowe technologie dla rozwoju fintech należy uznać: mobilne płatności, blockchain, sztuczną inteligencję, platformy społecznościowe. Wśród wielu przytaczanych statystyk, szczególne wrażenie robi szacowana na 2,6 miliardów liczba ludzi na świecie, którzy nie mają jeszcze konta bankowego.

  • Opracowanie platform i systemów, które pozwolą pominąć pośrednictwo banków pobierających bardzo wysokie opłaty, to kluczowe cele rozwijania technologii blockchain i bitcoin. To także sposób na znalezienie bardziej przyjaznych klientom metod na bezpośredni przepływ cyfrowych pieniędzy (np. między telefonami i najlepiej w lokalnej walucie!) za pośrednictwem innowacyjnych platform i aplikacji opracowanych przez firmy w ramach ekosystemu fintech.

http://branden.biz/index.php/2016/12/10/polski-rynek-fintech-europejski-lider-w-bankowosci-oraz-platnosciach/

Aplikację do przesyłania pieniędzy bezpośrednio między smartfonami z pominięciem systemów bankowych prezentowała m.in. firma Azimo. Poważna przestroga, którą sformułowano podczas konferencji brzmiała: fintech dla bankowców może być tym, czym Uber dla taksówkarzy. Transakcje za pośrednictwem platform cross systemowych to przyszłość.

Więcej w oruginalnym materiale – kliknij w IT-FILOLOG.pl

1