Fintech: 5 trendów 2019

Implementacja dyrektywy PSD2: będziemy obserwować zmiany w zakresie uwierzytelniania płatności w e-commerce, a także wzrost otwartości banków na rozwiązania fintech.

– Rok 2019 zapowiada się na rok, w którym widzimy kulminację niektórych kluczowych technologii –  od sztucznej inteligencji i blockchain po projektowanie i chmurę. Świadczenie usług za pośrednictwem Open Banking stanie się normą, umożliwiając integrację portfeli mobilnych, blockchain, wideoczatów i analityki danych z istniejącymi ofertami widocznymi w jednym kompletnym interfejsie – komentuje Michał Papliński, Country Manager w TWINO.

 

Gowin/Siuta architektura urbanistyka ©
  1. Sztuczna inteligencja AI i uczenie maszynowe (Machine learning)

Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, wchodzą coraz śmielej nie tylko do świata finansów, ale również do usług doradczych, przemysłu czy medycyny. W badaniu przeprowadzonym przez Eurostat w 2018 roku co dziesiąty mieszkaniec Unii przyznał, że w ciągu minionych 12 miesięcy jego główne zadania w pracy uległy zmianie za sprawą wprowadzenia nowego oprogramowania lub sprzętu.

Z kolei co szósty musiał się nauczyć pracy z nowym oprogramowaniem albo urządzeniami. Jak wynika z danych Eurostatu, najczęściej technologiczne zmiany wpływały na pracę mieszkańców Islandii (22 proc.) i Danii (16 proc.), ale były też odczuwalne przez 5 proc. pracowników w Polsce. Niemal co dziesiąty musiał się też nauczyć obsługi nowego oprogramowania czy sprzętu. Co ciekawe, eksperci szacują, że rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję pozwolą oszczędzić nawet 40 proc. czasu poświęcanego na szukanie informacji.

Zdaniem analityków Gartnera w najbliższych latach szczególny wpływ na rozwój biznesowych technologii IT mieć będzie rozszerzona inteligencja – nazwa ta została użyta, aby odróżnić zastosowania biznesowe algorytmów sztucznej inteligencji od prostych automatyzacji, które mogą wzbudzać obawy wśród pracowników. IDC wskazuje, że wartość rynku wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości wzrośnie do ponad 162 mld dolarów do 2020 roku. Sam rynek rozwiązań z zakresu SI będzie wart około 5,05 mld dolarów w 2020 roku.

  1. Masowe inwestycje w digitalizację

W miarę, jak klienci stają się bardziej cyfrowi, bardziej wymagający i bardziej zaawansowani technologicznie, starsza infrastruktura bankowa jest stale przebudowywana do wspierania nowych sposobów ich angażowania i podwyższania jakości oferowanych usług. W odpowiedzi na rosnącą presję konkurencyjną i rosnące oczekiwania ludzi, instytucje finansowe na całym świecie inwestują w projekty transformacji cyfrowej.

Podstawą do wdrożenia i efektywnego wykorzystania technologii w biznesie będzie najczęściej model chmury obliczeniowej. Natomiast prawdziwą uwagę przykuwa technologia blockchain, która niebawem może diametralnie zrewolucjonizować funkcjonowanie wielu organizacji. Market Reports Hub donosi, że światowy rynek technologii blockchain wzrośnie do 2023 roku z obecnych 210,2 mln dolarów do 2,3 mld dolarów. Technologia ta, która powstała jako element łączący finanse i wirtualny świat doskonale się rozwija.

  1. Rozwój aplikacji mobilnych

Dzięki firmom z sektora fintech coraz szybciej przebiega proces migracji klientów do kanałów mobilnych. Za pomocą nowoczesnych aplikacji fintechy są już w stanie zaoferować wygodny, usprawniony dostęp do różnych usług bankowych oraz płatności. Aplikacje finansowe to zdecydowanie największy beneficjent wzrostu rynku i wykorzystania aplikacji mobilnych. Obejmują one takie rozwiązania jak agregacja kont, płatności i zarządzanie inwestycjami.

  1. Inteligentna współpraca

W 2019 r. dojdzie do dalszego rozwoju inteligentnej współpracy i wzrostu liczby partnerstw między firmami FinTech i korporacjami. Oczekuje się, że 8 na 10 (82 proc.) operatorów zwiększy liczbę partnerstw FinTech w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, przy czym większe inwestycje będą dokonywane przez przedsiębiorstwa w ramach współpracy z firmą FinTech niż przez kupowanie produktów. Oczekuje się, że inteligentna współpraca wpłynie na 80 proc. istniejących pul dochodów bankowych do 2020 roku.

  1. Fintech staje się powszechny

Dla wielu FinTechów 2019 będzie pierwszym rokiem podlegania regulacjom unijnym. PSD2 to dyrektywa regulacyjna Unii Europejskiej mająca na celu zwiększenie konkurencji w europejskim sektorze płatniczym, zachęcanie do udziału w branży podmiotów niebędących bankami oraz ochrona użytkowników rozwiązań płatniczych.

Dyrektywa PSD2: czy wszyscy się podzielą informacją?

Chociaż PSD2 jest dyrektywą europejską, koncepcja otwartej bankowości rozprzestrzeniła się na skalę międzynarodową i przyczyni się do dalszego rozwoju produktów finansowych. Zwiększenie ochrony konsumentów oraz legalnej konkurencji jest korzystne dla sektora bankowego i będzie napędzać innowacje w sektorze usług finansowych.

Fintechy stoją przed ogromną szansą: nowe technologie będą umożliwiały dostarczanie usług przy znacznie niższych kosztach, niż to się dzieje w tradycyjnych bankach. Bariery wejścia na rynek będą więc niższe, czyli sektor bankowy będzie bardziej dostępny. Podczas gdy rosnąca konkurencja wyłoni zarówno zwycięzców, jak i przegranych, ostatecznym zwycięzcą będzie klient.