F5 State of Application Strategy – wnioski z raportu

Firma F5 po raz dziewiąty zbadała nastroje ponad tysiąca menadżerów branży IT w zakresie rozwoju i adaptacji technologii chmurowych. Raport State of Application Strategy wskazuje, że większość ankietowanych CIO w przyszłości postawi na architekturę hybrydową zestawioną z aplikacjami wielu generacji.

Metodyka raportu

Ponad 1000 menedżerów IT z całego świata podzieliło się z F5 swoimi celami i obserwacjami w 9. edycji badania. Respondenci reprezentowali szeroki wachlarz branż, przy czym sektory rządowe były wyraźnie lepiej reprezentowane niż w przeszłości. Dane zostały dostarczone przez specjalistów wielu dziedzin IT, od stanowisk kierowniczych po stanowiska eksperckie, z większą niż w poprzednich latach liczbą właścicieli aplikacji biznesowych.

F5 State of Application Strategy 2023

Decydenci IT z całego świata zmierzyli się z pytaniami ekspertów F5 dotyczącymi rozwoju technologii chmurowych w firmach i sektorze publicznym. Respondenci z Ameryki Północnej i Południowej oraz z regionu EMEA uznali tworzenie sieci opartej na wielu chmurach za najbardziej istotny trend w ciągu najbliższych lat. Ankietowani stwierdzili, że więcej niż jedna piąta stosowanych przez nich aplikacji jest hostowana w sześciu różnych środowiskach. Taka sytuacja skutkuje szeregiem wyzwań związanych z bezpieczeństwem i płynnością operacyjną, jak również napędza popyt na rozwiązania sieciowe typu multi-cloud.

Wdrożenia on-premises pozostają podstawą dzisiejszych architektur aplikacji

Na hybrydowo-centrycznym tle, raport SOAS potwierdza, że aspiracje i tzw. „hype” towarzyszący od kilku lat chmurze publicznej powoli wraca do spokojnego poziomu. W 2018 roku 74% ankietowanych przez F5 menadżerów planowało wdrożyć nawet połowę swoich aplikacji w tę chmurę. Dziś z kolei mniej niż połowa respondentów (48%) twierdzi, że dysponuje obecnie jakąkolwiek aplikacją wdrożoną w taki sposób. Obecnie badane organizacje mają w chmurze tylko 15% swojego portfolio aplikacji.

Po latach spadku, odsetek aplikacji hostowanych w tradycyjnych centrach danych on-premises wzrósł o 2% w stosunku do 2022 roku – do poziomu 37%. Udział wdrożeń on-premises przekracza obecnie 50%, ponieważ zarówno tradycyjne, jak i chmurowe środowiska istnieją na miejscu. Chociaż większość innych modeli wdrażania aplikacji – takich jak chmura publiczna i SaaS – rosła w ostatnich latach, obecnie każdy z nich notuje nieznaczny spadek lub stagnację.

Mobilność programów została poprawiona, co sprawia, że coraz więcej aplikacji może być przenoszonych między środowiskami. Ponad jedna trzecia (43%) respondentów przenosi aplikacje lub planuje to zrobić. Entuzjazm dla relokacji jest szczególnie widoczny w branżach usług finansowych, telekomunikacyjnych i technologicznych. Przedstawiciele tych sektorów zarządzają wieloma chmurami i posiadają kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania aplikacjami w rozproszonych środowiskach. Chmury prywatne stanowią jedynie 17% portfela przeciętnego przedsiębiorstwa – to o połowę mniej niż w przypadku lokalnych centrów danych. Popularność modelu SaaS utrzymuje się na poziomie 16% (choć technicznie jest to model konsumpcyjny, a nie wdrożeniowy). W ogólnym rozrachunku mamy do czynienia z hybrydową różnorodnością, na której opierają się specjaliści biznesowi, którzy dbają o bezpieczeństwo danych, zarządzanie ryzykiem i wymagania dotyczące doświadczenia klientów.

Nowoczesne architektury aplikacji są wszędzie

Każda badana organizacja stosuje obecnie nowoczesne aplikacje w chmurze, korzysta z usług SaaS bądź wykorzystuje obydwa środowiska. Średnio ponad jedną trzecią (40%) narzędzi w portfelu ankietowanych przedsiębiorstw (bez SaaS) można określić jako nowoczesny. To określenie obejmuje aplikacje mobilne i stosowanie mikro-usług. Odsetek ten stale rośnie i do 2025 roku ma przekroczyć 50% (a prawdopodobnie osiągnie nawet 60%).

Mimo to 95% organizacji nadal obsługuje tradycyjne aplikacje, przy czym 85% deklaruje, że odpowiednio zarządza i zabezpiecza zarówno te starsze, jak i nowsze rozwiązania. Jeśli chodzi o wycofywanie tradycyjnych aplikacji, 59% respondentów zastępuje je poprzez budowanie zaktualizowanych wersji.

Jednocześnie 16% nie planuje wycofania tradycyjnych aplikacji, które mogą zachować kluczowe funkcje biznesowe, jak w bankowości czy ubezpieczeniach. W branżach takich jak energetyka, opieka zdrowotna czy telekomunikacja, gdzie wolno ewoluujące otoczenie prawne ma tendencje do hamowania innowacji, aż 33% respondentów spodziewa się zachować tradycyjne aplikacje.

Technologie zabezpieczania i przekazywania aplikacji są również rozproszone

59% ankietowanych w ramach badania SOAS wdraża usługi bezpieczeństwa i dostarczania aplikacji na miejscu, a taka sama większość wdraża przynajmniej jedną z nich w chmurze. Jednocześnie, coraz większą popularnością cieszy się dostarczanie narzędzi cyberbezpieczeństwa i innych narzędzi cyfrowych za pośrednictwem modelu SaaS. Prawie jedna trzecia (30%) badanych organizacji korzysta z tej metody. Do jej zalet należy pomoc w rozwoju i skalowaniu aplikacji w chmurach lub innych środowiskach bez zwiększania złożoności lub ograniczania kontroli.

Wyzwania związane z multi-cloud są nadal aktualne, jednak mamy na to rozwiązanie

Prawie dziewięciu na dziesięciu respondentów operujących w ekosystemach multi-cloud nadal zgłasza wyzwania związane z bezpieczeństwem, wydajnością i kosztami utrzymywania usług w wielu chmurach. Największą trudność w 2023 roku stanowi złożoność narzędzi i interfejsów API. Jest to rezultatem braku standaryzacji lub kompatybilności narzędzi stosowanych w różnych modelach wdrażania (39%). Stosowanie spójnych polityk bezpieczeństwa to kolejne największe wyzwanie drugi rok z rzędu (36%), optymalizacja wydajności (36%) oraz określenie najbardziej opłacalnej chmury dla aplikacji (35%).

Metodyka raportu

Ponad 1000 menedżerów IT z całego świata podzieliło się z F5 swoimi celami i obserwacjami w 9. edycji badania. Respondenci reprezentowali szeroki wachlarz branż, przy czym sektory rządowe były wyraźnie lepiej reprezentowane niż w przeszłości. Dane zostały dostarczone przez specjalistów wielu dziedzin IT, od stanowisk kierowniczych po stanowiska eksperckie, z większą niż w poprzednich latach liczbą właścicieli aplikacji biznesowych.

Źródło i prawa

F5 State of Application Strategy 2023