Europa: technologiczne rekomendacje IDC na 2018-2021

Na koniec 2017 dla Europy Zachodniej  jest przewidywany 2-proc. wzrost gospodarczy. Nie jest on spektakularny, ale nieco lepszy niż oczekiwano, biorąc pod uwagę niektóre uwarunkowania (Brexit, Katalonia itp.).

Jeśli chodzi o inwestycje w IT, IDC oczekuje, że rok 2018 będzie przełomowy dla przedsiębiorstw opracowujących szczegółowe mapy drogowe cyfrowej transformacji swojego biznesu. Według analityków IDC, organizacje europejskie w najbliższych latach powinny brać pod uwagę specyficzne uwarunkowania regionalne, w tym:

 • nowe myślenia o ryzyku cyfrowym i prywatności danych w obliczu europejskich regulacji, takich jak GDPR i PSD2,
 • ewolucję przyszłej siły roboczej w konkurencyjnym środowisku pracy.

źr. Pixabay

 

 

Aby uniknąć marginalizacji w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, IDC zaleca przedsiębiorcom przyspieszenie podejmowania inicjatyw cyfrowych.

Czynniki i uwarunkowania światowe

 • Proces transformacji cyfrowej przyspiesza: przekształcenia realizowane za pomocą IT znacząco wpływają na biznes i społeczeństwo.
 • Możliwości technologiczne umożliwiają dokonywanie trwałych zmian prowadzących w kierunku cyfrowej gospodarki.
 • Człowiek kontra maszyna: wpływ sztucznej inteligencji i automatyzacji na procesy biznesowe i rynek pracy.
 • Nowy paradygmat zorientowany na dane.
 • Cyberzagrożenia: coraz więcej kradzieży danych, ransomware i cyberataków.
 • Zmiany ekonomiczne: zmiana struktur wartości i powstawanie kapitału cyfrowego.
 • Siła robocza przyszłości: globalne zapotrzebowanie na badaczy/analityków danych (data scientists) niezbędnych w cyfrowej gospodarce.
 • Innowacyjny impas: starsze systemy ograniczające transformację cyfrową.

http://branden.biz/index.php/2017/11/17/nieprawdziwe-dane-trendy-w-polsce/

Prognozy IDC 2018-2021
 • Do 2018 r. liczba europejskich firm z wdrożoną platformą cyfrową zwiększy się ponad dwukrotnie do 50 proc. Do 2021 r., co najmniej 40 proc. europejskiego PKB będzie powiązane z cyfryzacją; wzrost w każdej branży będzie napędzany cyfrowo ulepszonymi ofertami, operacjami i relacjami; do 2020 r. platformy cyfrowe, wartość danych i wskaźniki zaangażowania klientów będą kluczowymi czynnikami branymi pod uwagę przez inwestorów przy wycenie przedsiębiorstwa.
 • Do 2021 r. wydatki europejskich przedsiębiorstw na usługi chmurowe będą systematycznie rosnąć do ponad 100 mld dolarów.
 • Do 2020 r. większość dyrektorów odpowiadających za bezpieczeństwo IT będzie pozywana za niezgodność z zasadami GDPR w kwestiach niezwiązanych z naruszeniem danych osobowych.
 • źr. IDC

  Do 2020 r. 35 proc. europejskich inicjatyw związanych z transformacją cyfrową będzie wykorzystywać usługi oparte na sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence); do 2021 r. ponad 40 proc. nowych robotów przemysłowych w Europie będzie wykorzystywać AI.

 • Do 2020 r. 45 proc. zachodnioeuropejskich użytkowników internetu będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję i analitykę danych.
 • Do 2020 r. 60 proc. wydatków na bezpieczeństwo IT w Europie Zachodniej będzie dotyczyć zintegrowanych rozwiązań zapewniających cyberbezpieczeństwo.
 • Do 2021 r. mniej technicznie zaawansowani deweloperzy opracują 10 proc. europejskich aplikacji biznesowych i 25 proc. nowych funkcji aplikacyjnych.
 • Do 2021 r. średnio 1/3 interakcji z usługami cyfrowymi co najmniej połowy firm z grupy FT500 będzie odbywać się za pośrednictwem otwartych interfejsów API.
 • źr. IDC

  Do roku 2020 ponad 50 proc. dużych firm europejskich będzie miało opracowaną strategię uwzględniającą zastosowanie w biznesie rozwiązań rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR – augmented reality/VR – virtual reality); m.in. kibice piłkarscy będą mogli śledzić mecze w wirtualnej rzeczywistości; nowe funkcje, które mają być wprowadzone podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji 2018 FIFA World Cup Russia będą dostępne w wersji na żywo oraz w postaci wideo na żądanie (VoD) 360°.

 • W 2018 r. połowa z 200 największych europejskich firm przetestuje technologię blockchain na poziomie departamentów, ale mniej niż 10 proc. będzie ją stosować. Do 2020 r. jeden na cztery z największych europejskich banków transakcyjnych będzie używać sieci blockchain.