Ericsson: transformacja dla wzrostu i zyskowności

Firma Ericsson ogłosiła serię zmian organizacyjnych i strukturalnych w celu wzmocnienia realizacji strategii zmierzającego do realizacji wzrostu i zyskowności. Nowa struktura organizacyjna obowiązywać będzie od 1 lipca 2016 roku.

W minionych latach firma Ericsson podjęła kilka kluczowych decyzji strategicznych związanych z budową nowych obszarów dochodów oraz uzyskaniem wydajności w obrębie głównych obszarów działalności. Obejmują one rezygnację z sektora systemów słuchawkowych i modemów, rozszerzenie partnerstwa w obszarze IP oraz inwestycje związane z budową docelowych obszarów wzrostu zwłaszcza w obszarze oprogramowania i usług profesjonalnych.

– Nie jesteśmy zadowoleni z ogólnego poziomu rozwoju i zyskowności w ciągu ostatnich lat. Ogłaszamy kolejne działania zmierzające do przyspieszenia realizacji strategii oraz jeszcze intensywniejszego zwiększenia wydajności i wzrostu w obrębie przedsiębiorstwa. Utworzymy węższą, bardziej nastawioną na cele organizację, aby móc realizować potrzeby różnych segmentów klientów i dynamiczniej korzystać z pojawiających się na rynku okazji. W czasie gdy 5G, Internet Rzeczy i chmura są czynnikami  wprowadzającymi nas do następnej fazy rozwoju branży, nadszedł czas na realizację założonych zmian – powiedział Hans Vestberg, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Ericsson

  • Realizacja ogólnej strategii przedsiębiorstwa zostanie wzmocniona poprzez strukturę organizacyjną dopasowaną do rodzajów klientów i działalności. Nowa struktura będzie oparta na pięciu jednostkach biznesowych i jednej dedykowanej grupie klienckiej z sektora Industry & Society, realizując założenia firmy, polegające na skupieniu się na działalności podstawowej, docelowe obszary wzrostu, koszty i wydajność.

Działalność podstawowa

Dwie jednostki biznesowe w segmencie Networks, Business Unit Network Products oraz Business Unit Networks Services skoncentrują się na stopniowej poprawie wydajności sieci, wykorzystywaniu okazji w sektorze 4G i rozszerzaniu pozycji lidera w dziedzinie sieci 5G. Dwie jednostki biznesowe wykorzystają połączoną siłę w zakresie produktów i usług, z Business Unit Network Services koncentrującą się na usługach zarządzanych, budowie sieci, wsparciu, oraz Business Unit Network Products zajmujące się obszarem Radio i Transport.

Docelowe obszary wzrostu

Dwie nowe jednostki biznesowe IT & Cloud, Business Unit IT & Cloud Products oraz Business Unit IT & Cloud Services wspólnie z nową jednostką Business Unit Media, silnie skoncentrują się wzroście rentowności, kolejnym, naturalnym kroku po okresie inwestycyjnym. Będzie to obejmowało skoncentrowanie na sprzedaży oprogramowania i działalności nawracającej w celu uzupełnienia silnej już działalności w obszarze Consulting & Systems Integration oraz Broadcast Services. Z powodu szybko rozwijającego się sektora Industry & Society wprowadzona zostanie oddzielna jednostka (Customer Group), w celu zwiększenia skalowalności działalności firmy w tym obszarze.

Koszty i wydajność

Firma pozostaje w pełni zaangażowana w redukcję kosztów i wydajność, włącznie z zapewnieniem realizacji programu oszczędnościowego, który ma przynieść oszczędności na poziomie 9 mld SEK w roku 2017. Nowa organizacja ma na celu poprawę wydajności i struktury kosztów poprzez większą odpowiedzialność w zakresie end-to-end oraz mniejsze powielanie w obrębie portfolio i możliwości.

Nowa struktura organizacyjna jest zoptymalizowana do uzyskiwania zwiększonej wartości klienta, oraz pełną odpowiedzialność jednostek biznesowych za realizację działań i umiejętności end-to-end. Regiony są przekształcane w celu odzwierciedlenia nowego podziału jednostek biznesowych i jednoczesnym nastawieniem na sprzedaż i jakość świadczonych usług. Uzupełnieniem zmian będą silniejsze funkcje globalne, które mogą tworzyć lepiej skalowalne działania w odpowiednich obszarach.

  • Nowa struktura organizacyjna będzie funkcjonować od 1 lipca 2016 roku. Od Q1 2017 raporty finansowe będą uwzględniać wyniki nowej struktury. Dodatkowe informacje dotyczące raportowania zostaną przedstawione podczas Capital Market Day 9 listopada 2016 roku.

Od 1 lipca 2016 roku firma będzie miała następującą strukturę jednostek biznesowych:

Dwie jednostki biznesowe odpowiedzialne za segment Networks:

  • BU Network Products, szef jednostki: Arun Bansal, Senior Vice President, Head of Business Unit Network Products, członek Executive Leadership Team (ELT)
  • BU Network Services, szef jednostki: Fredrik Jejdling, Senior Vice President, Head of Business Unit Network Services i członek ELT
  • Dwie jednostki biznesowe odpowiedzialne za segment IT & Cloud:

BU IT & Cloud Products, szef jednostki: Anders Lindblad, Senior Vice President, Head of Business Unit IT & Cloud Products i członek ELT

BU IT & Cloud Services, szef jednostki: Jean-Philippe Poirault, Senior Vice President, Head of Business Unit IT & Cloud Services i członek ELT

Większe zorientowanie na nowe grupy klientów w segmentach Media oraz Industries:

  • BU Media, szef jednostki: Per Borgklint, Senior Vice President, Chief Innovation Officer, Head of Business Unit Media i członek ELT
  • Customer Group Industry & Society, szef jednostki: Charlotta Sund, Senior Vice President, Head of Customer Group Industry & Society i członek ELT

48353373-ericsson-headquarters-sweden-gettyp.1910x1000