Ericsson: innowacje kluczowe dla konsumenta /Consumers, sustainability and ICT Ericsson – ConsumerLab Report/

Ericsson opublikował najnowszy raport Ericsson ConsumerLab. Badanie jest świeżym spojrzeniem konsumentów do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz pozytywnym wpływie technologii na środowisko.

Rządy i przedsiębiorstwa oraz miliony dzieci w wieku szkolnym, zadają pytanie, jak prowadzić bardziej zrównoważone życie i sprawić, aby było powszechne w społeczeństwie. Jakie jest zdanie na ten temat konsumentów? Czy ich nawyki i działania odzwierciedlają to postrzeganie? Czy uważają, że ICT może mieć wpływ na ekologię? Najnowszy raport Ericsson ConsumerLab: „Konsumenci, zrównoważony rozwój i technologie ICT” odpowiada na te tematy.

Metodyka Consumers, sustainability and ICT Ericsson – ConsumerLab Report

Badanie zostało przeprowadzone na próbie dwunastu tysiącach użytkowników internetu z całego świata. Raport przedstawia nastawienie konsumentów do ekologicznych trendów życia. Kraje biorące udział w badaniu to USA, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Rosja, Republika Południowej Afryki, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Indie, Malezja, Chiny i Australia. Próba składa się z tysiąca respondentów z każdego kraju.

10 Hot Consumer Trends 2030 – raport Ericsson

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci niepokój ludzi związany z zanieczyszczeniem powietrza i wody wzrósł z jednego na pięciu konsumentów do jednego na dwóch konsumentów.
Zainteresowanie konsumentów zmianą klimatu i globalnym ociepleniem wzrosło z trzynastu procent do pięćdziesięciu procent. Badanie obejmuje również przemyślenia konsumentów na temat odpowiedzialności za ochronę środowiska. Na całym świecie ośmiu na dziesięciu konsumentów uważa, że to ​​rządy są odpowiedzialne za ochronę środowiska, a siedemdziesiąt procent stwierdza, że odpowiedzialni są również obywatele.

Respondenci dostrzegają potrzebę działań zbiorowych. Pięciu na dziesięciu oczekuje od przedsiębiorstw odpowiedzialności ekologicznej. Konsumenci postrzegają innowacje technologiczne jako kluczowe w wyzwaniach środowiskowych. Potwierdza to czterdzieści sześć procent ankietowanych. Ponadto trzydzieści sześć procent oczekuje aplikacji ze wskazówkami dotyczącymi świadomego życia w środowisku.

Consumers, sustainability and ICT Ericsson – ConsumerLab Report