Ericsson: dramatyczny spadek sprzedaży

Erozja przychodów firmy Ericsson

Ericsson przegrywa walkę o rynki i usługi z konkurencyjnymi rywalami z Chin. Porównywalna sprzedaż w układzie RDR uwzględniająca różnice kursowe korony szwedzkiej spadła o 14 proc.

Więcej: kompletny Raport Ericsson Q3 2016

  • Jest to szczególnie niebezpieczne dla Ericssona gdyż dotyczy jego kluczowego obszaru biznesowego określanego w komunikacji jako Networks, gdzie spadek jest jeszcze głębszy i notuje wartość minus 19 proc.
  • Ericsson odnotował też bardzo duże zmniejszenie marży brutto raz przepływów gotówkowych, co źle rokuje dla stabilności płatnościowe spółki: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -2,3 mld SEK (1,6).
  • Sprzedaż oraz sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadły o 14% RDR., głównie z powodu słabszych wyników segmentu Networks (spadek o 19%).

Ericsson postrzega sytuację na rynku odbiorców swoich usług w sektorze mobilnym jako negatywną co skutkuje w/w ujemnymi wynikami finansowymi.

Wydaje się, że głównym winowajca zaistniałej sytuacji jest erozja cen usług spowodowana polityka konkurencji, szczególnie głównego gracza na rynku – firmy Huawei.

ericsson