Ericsson ConsumerLab: Raport 5G pacesetters – Prekursorzy rynku 5G

Prekursorzy 5G – czołowi dostawcy usług telekomunikacyjnych (CSP), którzy są siłami napędzającymi globalny popyt na sieć 5G. Według raportu, mają oni trzykrotnie większe szanse na utrzymanie swoich klientów i prawie dwukrotnie większe szanse na zwiększenie przychodów z usług mobilnych oraz średniego przychodu na użytkownika (ARPU) niż inni dostawcy usług telekomunikacyjnych (CSP). To tylko niektóre z ustaleń nowego raportu „5G Pacesetters”, opracowanego przez Ericsson ConsumerLab.

Badanie jest pierwszą analizą rynku konsumenckiego 5G, które łączy dane dotyczące satysfakcji klientów z faktami o rynku i ocenia dojrzałość 5G oraz strategie przychodów z rynku 73 dostawców (CSP) na 22 rynkach na świecie, na podstawie 105 kryteriów.

Ericsson ConsumerLab: Raport 5G pacesetters – Prekursorzy rynku 5G  wyróżnia cztery etapy dojrzałości dostawców usług telekomunkacyjnych w obszarze 5G:

– Odkrywcy 5G – ci, którzy rozpoczynają swoją podróż do sieci 5G

– Potencjały 5G – dostawcy CSP z konsumentami, którzy są zadowoleni z lepszej wydajności sieci 4G, ale nie zainwestowali dużo w rozwój sieci i ofertę 5G

– Aspiracje 5G – dostawcy usług internetowych postrzegani jako rywale rynkowi, którzy dążą do osiągnięcia wysokiego rozwoju 5G oraz do poprawy satysfakcji konsumentów

– Prekursorzy 5G — którzy wyznaczają tempo zapewniania najlepszego w swojej klasie zasięgu, wydajności i innowacji 5G i wciąż dążą do innowacji.

Ericsson Mobility Report Q2 2021 update: 5G już wyprzedza 4G liczbą użytkowników

Kluczowe ustalenia raportu:

  • 50 procent Prekursorów 5G zwiększyło ARPU o jeden procent lub więcej w porównaniu z poprzednim rokiem (pozostali dostawcy (CPS) osiągnęli wynik na poziomie 25%)
  • 75 procent Prekursorów 5G generuje wpływy z 5G w oparciu o szczeble prędkości, jakość usług, konwergencję sieci stacjonarnych z komórkowymi oraz zawartość dołączaną w pakiecie
  • Średni odsetek ludności objęty zasięgiem 5G u Prekursorów 5G utrzymuje się na poziomie 75%, prędkość pobierania rzędu 270 Mb/s, a średnia dostępność 5G na poziomie 14% lub więcej
  • Średnio 70 procent abonentów Prekursorów 5G uważa, że są oni liderami na rynku 5G
  • Prawie 50 procent dostawców usług CPS z kategorii Prekursorzy 5G uruchomiło już stały dostęp bezprzewodowy 5G
  • Prekursorzy 5G są najbardziej aktywni we wdrażaniu samodzielnych i wielodostępowych funkcji przetwarzania brzegowego (MEC) 5G

Ericsson ConsumerLab: Raport 5G pacesetters – Prekursorzy rynku 5G