Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany – raport Antal

Obecnie na polski rynek pracy oddziałuje wiele czynników ekonomicznych i społecznych. Analizując dynamicznie zmieniający się rynek pracy Firma Antal przygotowała specjalny raport Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany.

Handel podczas Covid-19 – badanie Antal

Raport ma na celu przedstawienie informacji w zakresie różnych form elastyczności pracy, ponieważ obecna sytuacja wymaga zarówno od organizacji, jak i pracowników umiejętności szybkiego dostosowania się do nieuniknionych zmian.

Kluczowe wnioski z raportu

  • Pandemia wpływa na upowszechnienie się pracy zdalnej
  • Relacje społeczne to powód, dla którego pracownicy chcą wracać do biur
  • Elastyczny grafik dostosowany do preferencji pracowników staje się standardem
  • Przyszłość to zróżnicowanie powierzchni biurowej
  • Powierzchnie biurowe będą dostosowane do zasad dystansu społecznego
  • Kultura monitoringu i ścisłej kontroli przechodzi w kulturę zaufania
  • Specjaliści i menedżerowie zbroją się przed kryzysem
  • Gramy do jednej bramki – kadra średniego i wyższego szczebla jest gotowa na wyrzeczenia, aby organizacja mogła wyjść z kryzysu z obronną ręką
  • Specjaliści i menedżerowie są zadowoleni z pracy, ale jej niepewni
  • Firmy reagują elastycznie na zmiany, ale nie zawsze pamiętają o komunikacji nowej strategii

Zawartość

Raport Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmian składa się z 4 części:
1. Elastyczność miejsca i czasu
2. Elastyczność otoczenia
3. Elastyczność roli
4. Elastyczność organizacji

Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany.