Efigence: badanie SilversTech Navigators

Najnowsze badanie SilversTech Navigators firmy Efigence potwierdza, że Silversi aktywnie wykorzystują technologie mobilne. Aż 82% respondentów w wieku powyżej 50 lat regularnie dokonuje zakupów za pośrednictwem telefonu lub tabletu, przy czym najczęściej wykorzystują do płatności system BLIK.

Badanie SilversTech Navigators przeprowadzono za pomocą metody CAWI na grupie 420 użytkowników smartfonów, którzy przekroczyli 50. rok życia i posiadają konto w banku. Partnerem badania jest Allegro, natomiast patronat medialny nad projektem objęły Forbes, Cashless.pl i portal PRoto.

Ponadto 69% każdego dnia korzysta także z bankowości mobilnej. Aplikacje bankowe są przez nich oceniane jako intuicyjne i użyteczne, choć część respondentów nadal ceni sobie osobisty kontakt, wybierając wizyty w placówkach bankowych.

 

  • Silversi to osoby aktywnie korzystające z urządzeń mobilnych – prawie 70% spędza przy nich ponad godzinę dziennie! 69% używa aplikacji bankowych każdego dnia, a aż 82% regularnie robi zakupy za pomocą swojego telefonu.
  • W sytuacji problemów z nowymi aplikacjami, Silversi samodzielnie poszukują rozwiązań online. 81% zdobywa wiedzę i opinie o mobilnych narzędziach przede wszystkim poprzez lekturę artykułów internetowych oraz dyskusje z rodziną i znajomymi.
  • 70% Silversów bankuje za pomocą aplikacji, a najpopularniejszą z nich jest IKO banku PKO BP. Dość dobrze oceniają takie aplikacje mobilne, wskazując na ich intuicyjność oraz posiadanie odpowiednich funkcji.
  • Pomimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa aplikacji, Silversi nadal postrzegają osobistą wizytę w oddziale banku jako bezpieczniejszą opcję do załatwiania swoich spraw finansowych.
  • Serwis Allegro jest pierwszym wyborem zakupowym dla ponad 70% Silversów!
  • Dominującą formą płatności za zakupy online wśród osób 50+ jest BLIK.

Rynki konsumenckie i media zwracają się ku Silversom, pokoleniu osób starszych, które jak wskazują prognozy Głównego Urzędu Statystycznego, do 2050 roku może stanowić prawie połowę polskiego społeczeństwa[1]. Tak kształtująca się struktura demograficzna będzie bezpośrednio wpływać na modyfikacje ofert produktowych, w tym także technologii. Innowacje w obszarze aplikacji mobilnych i usług online muszą kierować się zasadami prostoty użytkowania, dostosowania do ograniczeń sensorycznych i funkcjonalności, które wspomogą podniesienie jakości życia osób starszych – podkreśla Marek Lesiak, CEO & Chief Technology Officer w Efigence.

Pokolenie Silver coraz bardziej cyfrowe

Silversi spędzają od 1 do 2 godzin dziennie przy swoich urządzeniach mobilnych, a ⅕ z nich przedłuża ten czas nawet do 3 godzin każdego dnia. Z mediów społecznościowych obecnie korzysta już znaczna większość, co potwierdza aż 77% respondentów. Ponad ⅔ korzysta z bankowości mobilnej, a aplikacji zakupowych najczęściej używają osoby w wieku 50-69 lat. Ponadto połowa przyznaje, że w przypadku instalacji nowych aplikacji samodzielnie poszukuje opinii i informacji na ich temat w internecie. ¼ zapoznaje się z recenzjami w sklepie, z którego pobierają aplikacje, a 40% potwierdza, że polega na opinii innych. Połowa respondentów zwraca również uwagę, że możliwość adaptacji interfejsów np. poprzez zwiększanie rozmiaru tekstu, jest dla nich istotnym aspektem użyteczności aplikacji.

Od IKO po mBank: Jakie aplikacje bankowe wybierają Silversi?

Silversi pozytywnie oceniają aplikacje bankowe, podkreślając przydatność funkcji i łatwość obsługi, w tym także kwestie dostępności, jak wielkość liter czy prezentowanie komunikatów. Tylko 19% przyznaje, że potrzebowało dodatkowej pomocy w korzystaniu z aplikacji swojego banku.

Najpopularniejsza aplikacja wśród badanych to IKO od PKO BP z wykorzystaniem przez 24% osób w wieku 50-59 lat, 22% w grupie 60-69 lat i 26% wśród osób powyżej 70 lat. Na kolejnych miejscach znalazły się aplikacje banków Millennium (15%, 9% i 15% w poszczególnych grupach wiekowych) i mBanku (16%, 11% i 9%). W rankingu dalej plasują się Santander, ING Bank Śląski, Alior Bank, Peako oraz Credit Agricole. Jednak nawet w obliczu intuicyjnych interfejsów i zaawansowanych zabezpieczeń, generacja Silver wciąż najbezpieczniej czuje się podczas wizyty w placówce bankowej, a 10% nadal rozwiązania mobilne postrzega jako zagrożenie.

E-commerce ponad tradycyjne sklepy

Ponad 80% Silversów robi zakupy za pośrednictwem swoich urządzeń mobilnych – średnio aż kilka razy w miesiącu! Prawie ¾ badanych najczęściej korzysta z aplikacji Allegro. Dalej w rankingu pojawiły się kolejno Empik, OLX, Vinted, CCC czy AliExpress. Podobnie jak w przypadku aplikacji bankowych, zakupy mobilne są dla Silversów intuicyjne – tylko 14% kupujących przyznaje, że napotkało trudności podczas finalizacji takich zakupów, a najczęściej występujące problemy obejmują kwestie związane z płatnościami oraz niestabilnością działania aplikacji. Warto jednak podkreślić, że spotykane trudności nie są zależne od wieku użytkowników. Co więcej, Silversi są bardziej skłonni do zakupów mobilnych niż do zakupów w sklepach stacjonarnych. Chętnie korzystają z płatności BLIKIEM, choć ta tendencja maleje wraz z wiekiem.

Wydawać by się mogło że najczęściej na Allegro kupują młodzi, ale dane wyraźnie pokazują, że wśród kupujących jest spory udział pokolenia Silvers. Osoby z tej generacji lubią wracać do tego, co znają. Ważna jest dla nich przejrzystość ofert i wyraźna komunikacja różnic między produktami. Dbają też o ich jakość czy wiarygodność produktów, które wybierają. Analiza potrzeb osób po 50 r.ż. w branży e-commerce jasno wyznacza nam kierunek rozwoju, by Allegro było miejscem wygodnych i bezpiecznych zakupów dla wszystkich – dodaje Wojciech Bogdan, Chief Marketing & Financial Services Officer w Allegro.

Źródło i prawa

Badanie SilversTech Navigators