Dzień administratora 27 lipca 2018

Administratorzy Systemów obchodzący swój dzień 27 lipca 2018 mają trudne zadania zawodowe. Główna odpowiedzialność administratora to zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT w czasach cyfryzacji i rosnącej liczby mobilnych pracowników.

Konieczne staje się zaadoptowanie istniejącego systemu do nowoczesnych sposobów pracy oraz znalezienie elastycznych rozwiązań dostosowanych do środowiska pracy. Bezpieczeństwo danych i maksymalna produktywność – to najważniejsze kwestie, którym muszą sprostać. Spojrzenie na te problemy są lepiej widoczne w badaniu Toshiba Europe GmbH dostarczonym przez firmę Walnut Unlimited Maximising mobility: Navigating the future IT landscape”

Metodyka badania

Firma badawcza Walnut Unlimited przeprowadziła wywiady on-line na próbie n=1,036 wśród wyższej kadry menedżerskiej średnich i dużych przedsiębiorstw z Francji (217), Hiszpanii (219), Niemiec (217), Wielkiej Brytanii (209) i krajów Beneluksu (Belgii i Holandii – 174). Badanie trwało od 28 lutego do 6 marca 2018 roku. Objęto nim pracowników konkretnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii, sektora rządowego/publicznego, IT, produkcji, handlu detalicznego/hurtowego i logistyki

Bezpieczeństwo i wydajność

Z badania „Maximising mobility: Navigating the future IT landscape” przeprowadzonego na zlecenie Toshiba wynika, że ponad trzy czwarte (76%) europejskich przedsiębiorstw zwiększy w tym roku wydatki na IT i inne technologie. Jest to bezpośrednio związane z liczbą ich mobilnych pracowników. Firmy zatrudniające więcej osób pracujących zdalnie, realizują dodatkowe inwestycje w nowe rozwiązania i technologie. Czołowe miejsca na listach inwestycji zajmują: zabezpieczanie danych (62%), rozwiązania chmurowe (58%) i zapewnianie wzrostu produktywności (54%).

https://branden.biz/index.php/2018/07/12/inteligentne-okularypick-by-vision/

Oparte na Windows inteligentne okulary od Toshiba

Praca zdalna to nie tylko praca z domu lub w podróży. Jako taką rozumiemy również pracę stale wykonywaną poza biurem, na przykład w halach magazynowych, przy kompletowaniu i załadunku towarów czy nawet w serwisie technicznym. Inteligentne mobilne rozwiązania komputerowe znacznie ją ułatwiają. Administratorzy systemu oczekują, że ich integracja z istniejącą infrastrukturą IT będzie przede wszystkim bezpieczna. Dlatego Toshiba stworzyła dynaEdge DE-100.

Urządzenie Edge Computing dynaEdge DE-100 z systemem Windows i procesorem Intel (do poziomu Intel Core m7) łączy się z opartym na technologii Smart Glass urządzeniem ubieralnym Toshiba AR100, wyposażając pracowników w kompletny, zakładany na głowę zestaw wyświetlacza i kamery. Dzięki współpracy z firmą Ubimax okulary zyskują rozmaite funkcje przydatne w wielu dziedzinach przemysłu. Jedną z ostatnio wprowadzonych nowości jest xPick, czyli funkcja „pick-by-vision” ułatwiająca branży logistycznej kompletowanie zamówień.

Toshiba Mobile Zero Client (TMZC)

Poza rosnącą liczbą mobilnych pracowników, obserwujemy jeszcze jeden istotny trend: przenoszenie danych przedsiębiorstwa w chmurę. Rozwiązania typu „zero client” odgrywają tu istotną rolę.

Oparte na chmurze TMZC znacząco ułatwia administratorom systemów zarządzanie mobilnymi urządzeniami. Wszystkie dane wykorzystywane przez pracownika są przetwarzane na wirtualnym desktopie, a nie na jego notebooku, co gwarantuje znacznie wyższe bezpieczeństwo.

Dodatkowo, rozwiązanie TMZC łatwo zainstalować, jest ono kompatybilne z infrastrukturą IT większości przedsiębiorstw oraz spełnia wymagania dotyczące elastyczności i produktywności. Jako że wszystkie dane są przechowywane w jednym miejscu, znacznie łatwiej nimi zarządzań nawet przy dużej liczbie mobilnych urządzeń.

Maximising mobility: Navigating the future IT landscape