Raport o dronach

Jak ocenia  PwC w raporcie „Światowy rynek zastosowań technologii dronowych”, potencjał zastosowania technologii dronowych wynosi 127 mld dol. W rankingu branż dominują infrastruktura, rolnictwo i transport.

  • Bezzałogowce są też coraz szerzej wykorzystywane w wojskowości. Polska myśl techniczna ma na tym polu duże zasługi. Producenci z Grupy WB dostarczają drony polskiej armii i stDo tej pory żadna z firm doradczych nie podjęła się oszacowania tej wartości. Pod względem skali komercyjnego wykorzystania dronów na pierwszym miejscu znajduje się sektor infrastrukturalny (45 mld dolarów), na kolejnych pozycjach są rolnictwo (32 mld dolarów) i transport (13 mld dolarów).

Biznesowy potencjał technologii dronowych nie został dostrzeżony przez przedsiębiorców od razu. Ta sytuacja zmieniła się jednak bardzo szybko. Obecnie mamy do czynienia z trendem poszukiwania coraz to nowych zastosowań dronów w niemal wszystkich sektorach. Jest to widoczne szczególnie w Polsce, na co ogromny wpływ mają wprowadzone już w 2013 r. regulacje prawne.

Dlatego to Polska została wybrana przez PwC jako pierwsze miejsce, w którym powstało globalne Centrum Kompetencyjne (Global Center of Excellence), działające pod nazwą Drone Powered Solution. To zespół ekspertów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, który wspiera klientów na całym świecie w zakresie komercyjnego wykorzystania dronów.

Byliśmy pierwszym krajem na świecie, który z sukcesem wdrożył odpowiednie przepisy dotyczące komercyjnych lotów dronami. Dzięki temu coraz więcej międzynarodowych firm właśnie w Polsce testuje możliwość zastosowania dronów dla wsparcia swoich procesów. Po przejęciu Grupy Outbox, która zajmuje się m.in. doradztwem i usługami wdrożeniowymi z obszaru innowacyjnych technologii IT (CRM i Customer Experience), to kolejna strategiczna decyzja PwC w Polsce  – mówi Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce.

Regulacja

7 września 2016 weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa o bezpieczeństwie uzytkowania dronów. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podkreśla w komunikacie, że Polska może być jednym ze światowych liderów lotnictwa bezzałogowego. Regulacja nakłada na użytkowników dronów pewne obowiązki zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa oraz różnicuje przepisy dotyczące dronów używanych rekreacyjnie lub sportowo od tych wykorzystywanych do innych celów, np. zarobkowych. Tego typu zmiany są konieczne, by branża mogła dalej prężnie się rozwijać.

Wyzwania komercyjnego rynku zastosowania dronów

Jednym z podstawowych zastosowań dronów jest nadzór nad prowadzonymi inwestycjami oraz utrzymaniem istniejącej infrastruktury. Drony wykorzystywane są także w transporcie, przy usługach tzw. ostatniej mili czy w ubezpieczeniach,  a także w rolnictwie: nie tylko zbierają i bardzo szybko analizują dane dotyczące gruntów i upraw, mogą również dokonywać precyzyjnych oprysków roślin.

Autorzy raportu PwC podkreślają, że Polska jest pierwszym krajem, który wypracował kompletne ramy prawne w zakresie komercyjnych lotów dronami. Istnieje jednak wiele innych czynników, które nadal mogą ograniczać rozwój tego rynku.

  • Kluczowym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się zarówno krajowe władze lotnicze, jak również sektor prywatny, jest zapewnienie bezpiecznego nadzoru nad rekreacyjnym i komercyjnym wykorzystaniem dronów. Jednym z elementów takiego bezpiecznego systemu nadzoru będzie obowiązkową rejestracja dronów, która umożliwi władzom zidentyfikowanie operatorów dronów w przypadku łamania przez nich prawa. Kolejnym elementem systemu jest stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ruchem powietrznym, aby zapobiegać kolizjom z innymi „obiektami”.

PwC