Digital Civility Index 2020

Dane z raportu Digital Civility Index 2020 napawają optymizmem. Choć ostatni rok minął pod znakiem wirusa COVID-19, wyniki z tego okresu są na najwyższym poziomie od 4 lat.

 

Poczucie wzajemnej solidarności wśród ludzi w czasie pandemii, a także odpowiedzialne interakcje online, zwłaszcza wśród nastolatków, przyczyniły się do wzrostu globalnego indeksu DCI o trzy punkty procentowe. Poprawił się również polski wskaźnik cyfrowej uprzejmości, uzyskując wynik 70 proc. względem 72 proc. w roku 2019. Opublikowaliśmy te dane w Dniu Bezpiecznego Internetu, aby rzucić światło na potrzebę bezpieczniejszych, zdrowszych i pełnych szacunku interakcji online.

Dzień Bezpiecznego Internetu daje ludziom na całym świecie okazję do przemyślenia swojego cyfrowego życia. Od pięciu lat Microsoft aktywnie działa na rzecz popularyzacji tego, co nazywamy “kulturą cyfrową” – traktowania wszystkich osób, z którymi kontaktujemy się w sieci z godnością i szacunkiem. W 2020 roku wskaźnik raportu DCI Microsoft, będący miarą tonu i nastroju interakcji online zgłaszanych przez konsumentów w 32 krajach, wyniósł 67 proc. Oznacza to poprawę o trzy punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2019, w którym wskaźnik ten osiągnął najwyższy poziom pod względem braku kultury. Jak się okazuje, pozytywny trend dotyczy również Polski. W uprzednim roku wskaźnik cyfrowej uprzejmości polskich internautów poprawił się o 2 punkty procentowe.

Do ankiety w 2020 roku po raz pierwszy dodano sześć rejonów geograficznych: Danię, Filipiny, Hiszpanię, Szwecję, Tajwan i Tajlandię. Australia została uwzględniona ponownie po tym, jak ostatnio pojawiła się w 2017 roku. Spośród tych nowo dodanych lub ponownie dodanych krajów, Tajwan zarejestrował najbardziej korzystny wskaźnik DCI na poziomie 61 proc., debiutując na 5 miejscu wśród 32 krajów objętych badaniem. To o 6 punktów procentowych więcej niż średnia światowa. Tajwan ustępuje tylko Holandii (51%), Wielkiej Brytanii (55%), Stanom Zjednoczonym (56%) i Singapurowi (59%), które zajmują odpowiednio cztery pierwsze miejsca.

Digital Civility Index 2020

  • Wielka Brytania, która zajmowała pierwsze miejsce pod względem kultury w sieci przez 3 z ostatnich 4 lat, spadła na drugą pozycję w 2020 roku, odnotowując wskaźnik DCI na poziomie 55 proc. Jest to wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do najbardziej korzystnego wyniku (45 proc.), zarejestrowanego w pierwszej edycji badania w 2016 roku.
  • Kraje o najniższym wskaźniku kultury online to RPA (81 proc.), Rosja (80 proc.) i Meksyk (76 proc.). Dwa z trzech najniżej plasujących się w zestawieniu krajów poprawiły swoje wyniki względem 2019 roku, kiedy to wszystkie trzy kraje z najniższej półki po raz pierwszy osiągnęły wskaźnik DCI o wartości 80 proc. lub więcej.

Digital Civility Index 2020

Źródło: