Dell Technologies: zdigitalizowana generacja Z

Generacja „Z” wchodzi na rynek pracy, wnosząc ze sobą sposób myślenia zorientowany przede wszystkim na technologie. To nowe podejście sprawi, że firmy jeszcze szybciej wkroczą w erę digitalizacji, z drugiej jednak strony może pogłębić podziały między pracownikami, którzy reprezentują pięć różnych generacji.

Jak wynika z globalnego badania Dell Technologies Gen Z is here. Are you ready?, generacja postmilenialsów, tj. ludzie urodzeni po 1996 roku, określani również jako generacja „Z”, mają dogłębną i szeroką wiedzę o nowych technologiach i ich potencjale. Wiedzą, że technologie te mogą zmienić sposób, w jaki żyjemy i pracujemy.

Metodyka badania

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Dell Technologies przez niezależną firmę badawczą. Od sierpnia do września 2018 r. firma Dimensional Research prowadziła ankietę internetową wśród uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni w 17 krajach całego świata. Na pytania, które zostały przetłumaczone na 12 języków, odpowiedziało ponad 12 000 osób w wieku 16–23 lat. Było to jedno z największych tego rodzaju badań mających na celu zgromadzenie twardych danych dotyczących poglądów i opinii generacji „Z”, która wkrótce zasili szeregi pracowników, na temat nowych technologii i środowiska pracy.

Dzięki badaniu, w którym wzięło udział ponad 12 000 uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni z 17 krajów, możemy poznać poglądy młodego pokolenia na technologie i perspektywy kariery zawodowej. W szczególności:

  • 98% respondentów korzystało z nowych technologii w ramach formalnej edukacji;
  • 91% twierdzi, że wybierając jedną z kilku podobnych ofert pracy, weźmie pod uwagę technologie oferowane przez pracodawcę;
  • 80% chce pracować z najnowszymi technologiami, przy czym 38% przedstawicieli tej grupy jest zainteresowanych pracą w sektorze informatyki, 39% chce zajmowaćsię cyberbezpieczeństwem, a 46% ― pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie najnowszych technologii;
  • 80% uważa, że technologia i automatyzacja stworzą bardziej sprawiedliwe środowisko pracy, wolne od uprzedzeń i dyskryminacji.

Aż 89% ankietowanych zgadza się z opinią, że wchodzimy w erę współpracy człowieka z maszyną. Zdaniem 51% respondentów, ludzie i maszyny będą pracować jako zintegrowane zespoły, podczas gdy 38% uważa maszyny za narzędzia, z których ludzie mogą korzystać w razie potrzeby.

Brak doświadczenia i potencjalny rozdźwięk między generacjami

Większość przedstawicieli generacji „Z” czuje się pewnie w świecie nowych technologii, jednocześnie mając wątpliwości, czy sprosta wymaganiom pracodawców pod względem umiejętności miękkich i doświadczenia. 73% ocenia swoją znajomość technologii jako dobrą lub doskonałą, a 68% deklaruje umiejętność kodowania na poziomie powyżej przeciętnej. Warto podkreślić, że 77% chętnie podejmie się szkolenia starszych współpracowników, którzy mogą sobie gorzej radzić z nowymi technologiami. Mimo to, prawie wszyscy (94%) absolwenci mają pewne obawy dotyczące przyszłej kariery zawodowej.

  • Tylko około połowa (57%) respondentów ocenia swoje wykształcenie jako dobre lub doskonałe pod względem przygotowania do pracy.
  • 52% uważa, że ma wymagane przez pracodawcę kompetencje technologiczne, ale niekoniecznie posiada umiejętności innego typu

Równocześnie starsi specjaliści obawiają się, że zostaną w tyle, a w przyszłości większość stanowisk kierowniczych obejmą tzw. ‘digital natives’. W poprzednim badaniu zleconym przez Dell Technologies, 87% liderów przedsiębiorstw wyraziło obawę, że nie będzie w stanie zapewnić równych szans pracownikom należącym do różnych pokoleń.

Firmy, które wprowadzają kulturę zorientowaną na technologie cyfrowe, zatrudniają przedstawicieli nawet pięciu generacji. Muszą więc pomóc pracownikom w znalezieniu płaszczyzny porozumienia. Interdyscyplinarne zespoły złożone z osób, których umiejętności wzajemnie się uzupełniają, sprzyjają wymianie wiedzy i wprowadzaniu świeżego podejścia do rozwiązywania problemów.

Dzięki stażom, programom rotacyjnym i innym możliwościom rozwoju na początkowych etapach kariery, młodzi specjaliści mogą zdobyć doświadczenie i umiejętności miękkie w miejscu pracy. Z kolei programy odwróconego mentoringu, w których nowe kierunki wyznacza generacja „Z”, mogą podnieść poziom kompetencji technicznych w całym przedsiębiorstwie.

Czynnik ludzki

Choć przedstawiciele generacji „Z” korzystali z urządzeń elektronicznych praktycznie od urodzenia i dorastali razem z mediami społecznościowymi, tęsknią za bezpośrednimi relacjami międzyludzkimi w miejscu pracy.

  • Preferowaną metodą kontaktów ze współpracownikami jest komunikacja bezpośrednia (43%). Kolejne miejsce zajęły rozmowy telefoniczne (21%), a na końcu znalazły się aplikacje do przesyłania wiadomości tekstowych.
  • 75% ankietowanych oczekuje, że będzie się uczyć w trakcie pracy od współpracowników i innych osób poprzez bezpośredni kontakt, nie w trybie online.
  • 82% uważa, że media społecznościowe mogą być wartościowym narzędziem w miejscu pracy.
  • Ponad połowa badanych (53%) woli pracować w biurze niż z domu, a 58% chętniej pracuje w zespole niż indywidualnie.

Czy millenials są silną marką?

Dell Technologies Gen Z is here. Are you ready?

Źródło

  2018