Dell Global Data Protection Index 2021

Dell Global Data Protection Index: „Większość organizacji nie wie, czy będzie w stanie odzyskać dane w razie ataku typu ransomware”.  

Tegoroczna edycja badania Dell Technologies 2021 Global Data Protection Index (GDPI) pokazała, że organizacje mierzą się z wyzwaniami w zakresie ochrony danych. Wynikają one z ciągłego zagrożenia atakami typu ransomware oraz z faktu, że firmy wykorzystują dziś nowe technologie, jak choćby aplikacje chmurowe, kontenery Kubernetes oraz sztuczną inteligencję.

Z kolei wyniki ostatniego badania IDC wskazują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad jedna trzecia organizacji na świecie doświadczyła ataku typu ransomware lub działań, które zablokowały dostęp do systemów lub danych[i]. Aby pomóc rozwiązać te rosnące – i, jak się zdaje, nieuniknione – problemy, Dell Technologies wprowadza nowe oprogramowanie i usługi, które przyspieszają udostępnianie danych z kopii zapasowych maszyn wirtualnych, upraszczają zarządzanie dużymi zbiorami danych i utrzymują ciągłość biznesową, jednocześnie zmniejszając zależność codziennych operacji od procesu odzyskiwania danych po cyberatakach.

Badanie GDPI z 2021 r., przeprowadzone przez Dell Technologies wśród 1000 globalnych decydentów IT, pokazuje, że organizacje zmagają się z ciągłym wzrostem ilości danych i mają coraz większy problem z ich ochroną. Wykazano, że organizacje zarządzają ponad 10 razy większą ilością danych niż jeszcze pięć lat temu – z 1,45 petabajtów w 2016 roku do 14,6 petabajtów w 2021 roku. Dodatkowo 82% respondentów obawia się, że istniejące w ich organizacji rozwiązania do ochrony danych nie pozwolą sprostać wszystkim przyszłym wyzwaniom biznesowym. Obawy te są uzasadnione, ponieważ ponad 30% respondentów zgłosiło utratę danych w ciągu ostatniego roku, a prawie połowa (45%) doświadczyła nieplanowanych przestojów systemu.

Wybrane wnioski z raportu

  • 62% respondentów obawia się, że ich istniejące metody ochrony danych mogą nie być wystarczające, aby poradzić sobie z zagrożeniami typu malware i ransomware, podczas gdy 74% zgadza się, że zagrożenie utratą danych w wyniku cyberzagrożeń jest coraz większe, ponieważ stale zwiększa się liczba osób pracujących zdalnie.
  • Ponad dwie trzecie (67%) respondentów nie ma pewności, czy uda im się odzyskać wszystkie dane o krytycznym znaczeniu dla firmy w przypadku destrukcyjnego cyberataku lub utraty danych.
  • 63% uważa, że nowe technologie – takie jak aplikacje chmurowe, kontenery Kubernetes, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe – stanowią zagrożenie dla ochrony danych, a brak rozwiązań z zakresu ochrony danych w odniesieniu do nowszych technologii był dla organizacji najważniejszym wyzwaniem w tej dziedzinie.
  • W uśrednionym ujęciu koszt utraty danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy był blisko czterokrotnie wyższy w przypadku organizacji korzystających z usług wielu dostawców rozwiązań ochrony danych niż w przypadku tych, które zaopatruje jeden dostawca.

Dell Global Data Protection Index 2021

Kompleksowa ochrona danych i niezawodna cyberodporność od Dell Technologies

Dell Technologies pomaga organizacjom radzić sobie z ciągle zmieniającym się otoczeniem IT za pomocą rozwiązań, które chronią tradycyjne i nowoczesne obciążenia za pomocą jednego podejścia. Firma jest liderem w dziedzinie ochrony danych w wielu chmurach i chroni ponad siedem eksabajtów danych u wszystkich głównych dostawców chmur publicznychii. Dzięki ciągłym innowacjom, sprawnej inżynierii i ścisłej integracji z VMware oraz innymi liderami branży, Dell pozostaje czołowym dostawcą urządzeń i oprogramowania do ochrony danych na świecieiii. Dell oferuje najbardziej wszechstronne w branży portfolio w zakresie cyberodporności infrastruktury brzegowej, w głównych centrach danych i środowiskach wielochmurowych, dostarczane za pomocą takich rozwiązań, jak Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery i Dell EMC PowerScale z Superna Eyeglass Ransomware Defender.

Global Data Protection Index 2020 Snapshot

 

  • Dell EMC PowerProtect Data Manager wzbogacony o Transparent Snapshots zapewnia organizacjom nowy i unikalny sposób ochrony maszyn wirtualnych VMware (VM) w skali. Rozwiązanie Transparent Snapshot upraszcza i automatyzuje tworzenie kopii zapasowych w oparciu o obrazy maszyn wirtualnych, a do tego wymaga mniej infrastruktury. Dzięki temu zapewnia ono nawet pięciokrotnie szybsze tworzenie kopii zapasowych i pięciokrotne zmniejsza opóźnieniaiv maszyn wirtualnych, pomagając organizacjom w skutecznym i efektywnym zapewnianiu dostępności danych.
  • Urządzenia Dell EMC PowerProtect z funkcją Smart Scale pomagają organizacjom zarządzać wieloma urządzeniami do ochrony danych w skali eksabajtowej, umożliwiając personelowi IT podejmowanie świadomych decyzji dotyczących potrzeb w zakresie wymaganej pojemności, by nadążać za tempem przyrostu danych. Dzięki funkcji Smart Scale klienci mogą skonfigurować wiele urządzeń jako pojedynczą pulę, uzyskując możliwość przeglądania dużych zbiorów danych i zarządzania nimi w ramach jednej całości: nawet 32 urządzenia PowerProtect i ponad trzy eksabajty pojemności logicznej. Organizacje wyposażone w takie rozwiązania mogą maksymalizować zasoby i obniżać koszty dzięki proaktywnemu monitorowaniu i uproszczonemu zarządzaniu danymi z kopii zapasowych.
  • Rozwiązanie Dell Technologies Managed Services for Cyber Recovery Solution pomaga organizacjom prowadzić spójne operacje i zmniejszać ryzyko. Eksperci firmy Dell zarządzają codziennymi operacjami dotyczącymi repozytorium do odzyskiwania danych w cyberprzestrzeni oraz wspierają działania związane z odzyskiwaniem danych. Rozwiązania te bazują na portfolio usług doradczych, wdrożeniowych i pomocniczych firmy Dell w zakresie odzyskiwania danych, pomagając klientom chronić tę kluczową funkcję i zarządzać nią.

Źródło i prawa