Dekada technologii: Gdzie dotarliśmy i dokąd zmierzamy?

Jeszcze 10 lat temu nie zamawialiśmy taksówek przez aplikacje, nie płaciliśmy kartą zbliżeniową ani nie mogliśmy zarezerwować pokoju będąc już w podróży. Czas po roku 2010 to dekada wyjątkowego rozwoju technologii.

Modern city with smart 5G wireless communication network concept .

Zarówno konsumenci, jak i firmy skorzystali z mnóstwa nowych produktów oraz usług opracowanych w ciągu ostatnich kilku lat. Wprowadzenie w 2012 roku technologii 4G otworzyło drogę aplikacjom, takim jak Uber czy Airbnb. Jedne z technologii nie spełniły oczekiwań, inne ogromnie zmieniły sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Będąc u progu czwartej rewolucji przemysłowej, oglądamy się wstecz na kluczowe wydarzenia z mijającej dekady i przewidujemy, jakie technologie zdominują kolejną.

Spojrzenie w przeszłość

Podstawami dekady „transformacji technologii” były poprawa mobilności i łączności. Mobilność znalazła się na pierwszym planie istotnie wpływając na rynek tabletów i laptopów. Przed dziesięcioma laty jedynie 17% z nas posiadało smartfon, a iPad miał swą premierę. Dzisiejsze urządzenia są zdecydowanie smuklejsze, lżejsze i mocniejsze, mają pojemniejszą pamięć i dłużej pracują na baterii. Wpływa to na sposób w jaki korzystamy z internetu, a nawet na pracę poza biurem.

Rozwój możliwości połączeń miał kluczowe znaczenie również dla rozwoju nowych produktów i usług. Wprowadzenie technologii 4G i pojawienie się przetwarzania w chmurze zmieniły nasze możliwości komunikowania się i uzyskiwania dostępu do informacji. Dziś żyjemy szybko, zawsze jesteśmy dostępni i gotowi do działania.

Jedną z technologii, które nie osiągnęły spodziewanego potencjału jest Internet Rzeczy. Chociaż zrobił on postępy i zyskuje na popularności, prognozy dotyczące IoT nie spełniły się. W 2011 r. firma Cisco przewidywała, że do 2020 r. będzie 50 miliardów podłączonych urządzeń. Dziś eksperci ich liczbę szacują na raczej 20 milionów.

Rok 2020 będzie rokiem 5G

Dotychczas wiele prognoz dotyczących 5G dotyczyło inwestycji i uruchomienia sieci. W przyszłym roku będzie inaczej. Kilka firm telekomunikacyjnych oficjalnie wprowadza tę technologię, a telefony kompatybilne z 5G wchodzą do głównego nurtu, konsumenci zobaczą 5G „w akcji” i uświadomią sobie jej możliwości.

Jednak 5G to nie tylko szybsze pobieranie ulubionego programu Netflix. Przejście z 4G na 5G w wielu branżach zmieni prawie wszystko. Eksperci telekomunikacyjni uważają pojawienie się 5G za nadejście czwartej rewolucji przemysłowej. W rzeczywistości 5G – dzięki zwiększonej pojemności, łączności, szybkości i minimalnym opóźnieniom – będzie katalizatorem przyjęcia Internetu Rzeczy. Technologie, które mają skorzystać na 5G to m.in. przetwarzanie brzegowe i w chmurze, urządzenia ubieralne i technologia 8K.

Urządzenia ubieralne wejdą do kolejnych branż

Wraz z pojawieniem się 5G werables wejdą do kolejnych branż. Jedną z nich są służby ratownicze. Decydenci z policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego szukają najefektywniejszego wykorzystania urządzeń ubieralnych tak, aby zwiększyć mobilną wydajność pracowników, poprawić ich bezpieczeństwo oraz ulepszyć opiekę nad pacjentem.

Życie na krawędzi w 2020 i później

Edge computing zyskał w ostatnich latach na znaczeniu. Jeśli jednak 5G, IoT i urządzenia ubieralne mają wkroczyć w nasze życie w przewidywanym tempie, musi on stać się kluczowym elementem działalności przedsiębiorstwa. Rola obliczeń brzegowych wynika z ich możliwości zapewniania bezpiecznego i wydajnego przetwarzania na obrzeżach sieci przy zmniejszeniu obciążenia operacyjnego i opóźnień. Od 2020 r. mobilne systemy obliczeniowe staną się bramą dla jeszcze większej liczby rozwiązań IoT znajdujących zastosowanie w profesjonalnym świecie. Zmienią one życie pracowników biurowych w podobny sposób, w jaki wcześniej zrewolucjonizowała je dostępność laptopów i smartfonów.

Ericsson Mobility Report: do 2025 w obszarze 5G +2,6 mld użytkowników

Technologia 8K nadchodzi

Kolejną kluczową technologią, która według przewidywań odniesie korzyści z łączności zapewnianej przez 5G, jest technologia 8K. Podczas gdy transmisje telewizyjne i fotografia są oczywistymi zastosowaniami w świecie konsumentów, 8K będzie miała również ogromny wpływ na inne aspekty naszego życia, od zaawansowanego rozpoznawania twarzy i nadzoru po zdalną diagnostykę medyczną i operacje wydobywcze. Od 2020 r. technologia 8K będzie obiektem dyskusji w wielu branżach.

Bez wątpienia w ciągu ostatniej dekady odnotowaliśmy znaczny postęp technologiczny. Technologia 5G zapewni nam kolejną falę innowacji. Chociaż nie pojawią się one z dnia na dzień, rok 2020 będzie początkiem nowej ery technologicznej.