Data Fabric: nowa platforma NetApp

Platformę Data Fabric wzbogaciły nowe wersje oprogramowania.

Produkty NetApp SolidFire Elemen OS, StorageGRID Webscale, ONTAP i OnCommand Insightte stanowią kluczowe elementy modelu NetApp Data Fabric i umożliwiają zintegrowane usługi przetwarzania danych w chmurach hybrydowych.

Firmy – jeśli chcą zwiększać swoją wartość biznesową i za pomocą technologii udostępniać klientom nowe kanały kontaktu, muszą skoncentrować się na danych. W związku z tym na szefów działów informatycznych wywierana jest olbrzymia presja — oczekuje się od nich zmian, mają ich jednak dokonać szybko, zmieścić się w ograniczonym budżecie i poradzić sobie z brakiem wykwalifikowanego personelu. Koncepcja NetApp Data Fabric reprezentuje podejście całościowe, które zapewnia swobodę wyboru, bezpieczeństwo, wydajność i przyszłościowość środowiska.

– W ramach transformacji cyfrowej klienci wdrażają narzędzia chmurowe. Konieczność zarządzania danymi w tradycyjnych środowiskach informatycznych i w licznych rozwiązaniach chmurowych nabiera więc newralgicznego znaczeniaWyraźny wzrost liczby obciążeń ukierunkowanych na dane w chmurze wyjaśnia, dlaczego technologia NetApp Data Fabric stała się ważnym elementem wspomagającym transformację przedsiębiorstw. Pozwala tworzyć nowe kanały kontaktu z klientami, generować nowe możliwości biznesowe i zwiększać efektywność — powiedział Bartłomiej Szwaj, ekspert w firmie NetApp.

http://branden.biz/index.php/2017/03/01/all-in-cloud/

Tworzenie architektury centrum przetwarzania danych nowej generacji w chmurze w oparciu o Data Fabric

Rozwiązania NetApp SolidFire Element OS 10 i StorageGRID Webscale 11 upraszczają tworzenie architektur centrów przetwarzania danych nowej generacji w chmurze i pozwalają wydobyć pełen potencjał z danych we wszystkich środowiskach NetApp.

NetApp SolidFire

 • zapewnia integrację Data Fabric z różnymi systemami operacyjnymi. Narzędzie NetApp SnapMirror® umożliwia przenoszenie danych z systemów Element OS do systemów ONTAP na całej platformie Data Fabric. Dane zdalne są dostępne na potrzeby ochrony przed awariami i odtwarzania lub do innych zastosowań, takich jak programowanie, analizy czy centralna archiwizacja.
 • pomaga klientom w dostosowaniu celów biznesowych do poziomów usług informatycznych. Dzięki systemowi SolidFire Element OS przedsiębiorstwa mogą korzystać z elastycznej, definiowanej przez oprogramowanie pamięci masowej w sposób najlepiej dostosowany do ich celów biznesowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o macierze SolidFire typu all-flash, rozwiązanie FlexPod® SF, czy infrastrukturę NetApp HCI — system Element OS pozwala przekształcać operacje w oparciu o skalowanie na żądanie, automatyzację opartą na interfejsach API i gwarantowaną wydajność.

NetApp HCI

 • zapewnia wysoką wydajność, skalowalność i oszczędności finansowe. Pierwsza na świecie hiperkonwergentna infrastruktura (HCI) w skali korporacyjnej – NetApp HCI opiera się na innowacjach SolidFire i daje korporacjom, firmom średniej wielkości i usługodawcom pewność, że będą w stanie bez trudu skonsolidować wszystkie obciążenia na dużą skalę bez marnowania zasobów. Pozwala też zadbać o wydajność niezbędną dla aplikacji obsługiwanych przez centra przetwarzania danych nowej generacji.

StorageGRID Webscale 11

 • zwiększa możliwości użytkowników. Ścisła integracja z platformą AWS ułatwia wdrażanie przepływów danych w chmurach hybrydowych przy użyciu tej technologii. Klienci mogą błyskawicznie tworzyć kopie lustrzane danych lokalnych za pomocą usługi Amazon S3, korzystając przy tym z technologii StorageGRID Webscale CloudMirror.
 • zwiększa efektywność. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z operacji obliczeniowych bez użycia serwera poprzez powiadomienia dla usług przetwarzania danych, takich jak Amazon Elastic MapReduce, Rekognition i Elasticsearch — nawet w przypadku lokalnej pamięci masowej.

Modernizacja pamięci masowej przez zarządzanie danymi za pomocą technologii Data Fabric Oprogramowanie NetApp ONTAP 9.3 pomaga firmom w modernizacji pamięci masowej przez zarządzanie danymi przy użyciu szybszego, prostszego i bezpieczniejszego oprogramowania na całej platformie Data Fabric.

Oprogramowanie NetApp ONTAP 9.3

 • zwiększa wydajność. Dzięki funkcji Adaptive QoS można łatwiej zadbać o odpowiednią wydajność. Upraszcza ona konfigurację i usprawnia stosowanie polityk dotyczących jakości usług (QoS) oraz automatycznie dostosowuje poziomy jakości usług do zmian w obciążeniu. Udoskonalenia oprogramowania ONTAP 9.3 i zrównoleglenie ścieżek w celu zwiększenia liczby operacji IO na sekundę i zmniejszenia opóźnień pozwalają poprawić wydajność o 40% w porównaniu z wcześniejszymi wersjami. Potwierdza to przeprowadzony niedawno test porównawczy, w którym system ONTAP 9 uzyskał rekordową, najwyższą wydajność w badaniu SPEC SFS®2014_swbuild.
 • zapewnia wydajność i oszczędności finansowe. Dzięki zoptymalizowanej funkcji deduplikacji system ONTAP 9.3 może pomóc firmom w zwiększeniu oszczędności w zakresie pojemności pamięci masowej o 30%. Ta wyższa efektywność systemu została włączona w gwarancję pojemności dla pamięci NetApp typu all-flash (NetApp All-Flash Capacity Guarantee), która gwarantuje klientom osiągnięcie określonych, uzależnionych od obciążenia, oszczędności w zakresie pojemności.
 • zwiększa bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. System ONTAP 9.3 jest wyposażony w lepsze zabezpieczenia i nowe funkcje pomagające zapewnić zgodność z przepisami, w tym zarządzanie kluczami zewnętrznymi na potrzeby technologii NetApp Volume Encryption i uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Użytkownicy mogą też stosować polityki zgodności w związku z prawnym obowiązkiem przechowywania dokumentacji i koniecznością przechowywania danych związanych z określonymi zdarzeniami.

Wykorzystanie możliwości chmury hybrydowej dzięki Data Fabric

Oprogramowanie OnCommand Insight z nowymi funkcjami do monitorowania kosztów związanych z chmurą zapewnia pełny obraz infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa niezależnie od tego, czy znajduje się ona w siedzibie firmy, czy w chmurze. Taki pełny obraz pomaga wykorzystać możliwości chmury hybrydowej przez wykorzystanie rozwiązań Data Fabric.

Narzędzia do monitorowania kosztów chmury dostępne w oprogramowaniu OnCommand Insight umożliwiają firmom:

 • monitorowanie — przedsiębiorstwa mogą przeglądać swoje wydatki związane z chmurą z podziałem na poszczególne działy, piony i aplikacje.
 • kontrolę — firmy mogą nadzorować, doskonalić i egzekwować zasady wydawania środków na chmurę w całym przedsiębiorstwie.
 • optymalizację — klienci mogą obniżać koszty przez zastosowanie najkorzystniejszego cennika dostawcy.