Dassault Systèmes: rozwiązanie do oceny cyklu życia produktu

Firma Dassault Systèmes  ogłosiła wprowadzenie „Sustainable Innovation Intelligence”, rozwiązania do oceny cyklu życia produktu, które umożliwia firmom zminimalizowanie negatywnego wpływu produktów, materiałów i procesów na środowisko oraz przyczynia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dostępne w ramach platformy 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes chmurowe rozwiązanie obejmuje cały łańcuch wartości i w unikalny sposób integruje bazę ecoinvent zawierającą dane o ponad 18 000 procesach przemysłowych i rolniczych, w ramach wirtualnego projektowania, rozwoju produktu, inżynierii produkcji, operacji i logistyki.

Upowszechnienie zrównoważonych innowacji : badanie FT Focus „More praised than practiced” przy wsparciu Dassault Systèmes

Wiele firm pracuje nad ograniczeniem emisji zgodnie z wiedzą naukową na temat klimatu i dąży do stworzenia bardziej cyrkularnych modeli biznesowych do roku 2030 poprzez przeprojektowanie linii produktów i systemów produkcyjnych. Jednak większość rozwiązań biznesowych dostępnych obecnie na rynku nadal koncentruje się na pomiarze śladu pozostawionego przez gospodarkę do tej pory. Aby wprowadzić przełomowe, zrównoważone innowacje, firmy muszą włączyć zasady ekoprojektu do głównego nurtu myślenia o swoich przyszłych produktach i procesach, zanim jeszcze dojdzie do jakiegokolwiek oddziaływania na środowisko w świecie rzeczywistym. Wirtualne światy dają taką możliwość.

Łącząc dane LCA z technologią wirtualnych bliźniaków, „Sustainable Innovation Intelligence” umożliwi specjalistom LCA, projektantom przemysłowym, inżynierom produktu i produkcji tworzenie cykli życia o obiegu zamkniętym. Będzie to możliwe dzięki  wczesnemu określaniu wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ich wspólnej realizacji na wszystkich etapach projektowania, rozwoju produktu i inżynierii produkcji. Rozwiązanie integruje dostawy materiałów, projektowanie, produkcję, logistykę, sprzedaż, marketing i zarządzanie wycofaniem z eksploatacji, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym, co pozwala zespołom na identyfikację problemów lub wprowadzanie ulepszeń praktycznie przed podjęciem działań, a także zapewnia możliwość śledzenia zmian i niezawodność.