Dassault Systèmes: nowości w projektowaniu 3D

Firma Dassault Systèmes pokazazała rozwiązanie SOLIDWORKS 2017.

Począwszy od biznesu typu startup, po globalne organizacje, ponad 3,1 mln użytkowników może obecnie oddziaływać na wszystkie zmysły klientów dzięki innowacyjnemu procesowi projektowania oraz łatwemu korzystaniu z aplikacji do modelowania 3D, dostępnej w każdym miejscu i na każdym urządzeniu.

 • SOLIDWORKS 2017 to środowisko projektowe 3D zintegrowane z platformą Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, wspierające projektowanie, walidację, równoległą pracę oraz zarządzanie tworzeniem produktu, przy wykorzystaniu zintegrowanych aplikacji. SOLIDWORKS 2017 oferuje jeszcze wyższą wydajność oraz funkcjonalności wspierające proces produkcji bez obiegu dokumentacji papierowej, wykorzystując Model Based Definition oraz projektowanie płytek drukowanych (PCB). Zarówno nowi jak i doświadczeni użytkownicy poprawią swoją produktywność dzięki symulacjom umożliwiającym analizę, rozwiązywanie problemów, wizualizację i weryfikację funkcjonalności projektów, zanim powstanie prototyp.
 • Nowe narzędzia ułatwiają współdzielenie modeli 3D dla lepszej współpracy z dostawcami i klientami, a dynamiczne zarządzanie danymi o produkcie (Product Data Management) od fazy konceptualizacji do gotowego produktu poprawia koordynację zespołów rozlokowanych w odległych lokalizacjach.

 

Wybrane nowe funkcje, produkty i ulepszenia SOLIDWORKS 2017

Innowacja w projektowaniu obwodów PCB

 • SOLIDWORKS PCB – doskonale integruje część elektroniczną i mechaniczną projektu dzięki połączeniu eksperckiego doświadczenia Altium w projektowaniu elektroniki oraz łatwości obsługi SOLIDWORKS.
 • Przyjazny interfejs użytkownika – zunifikowany pakiet narzędzi do schematów i rozmieszczenia elementów na płytkach pozwalający na optymalne prowadzenie ścieżek w oparciu o wytyczne projektowe (Interactive Routing, AutoRoute, Multi-Track, Differential Pair), lokalizowanie i dobór komponentów na podstawie danych od dostawców w czasie rzeczywistym oraz włączenie modeli SOLIDWORKS w środowisko projektowe PCB, a także weryfikację elektromechaniczną projektu.

sw2017_pcb

Usprawniony proces projektowania

 • Wydajność modelowania – usprawnienie procesu modelowania dzięki nowym narzędziom do zaokrągleń i sfazowań oraz zaawansowanemu definiowaniu otworów. Umożliwiają one tworzenie w jednej operacji wielu różnych sfazowań, zmianę istniejących sfazowań na zaokrąglenia i na odwrót, co pozwala na wprowadzenie zmian w projekcie w ciągu kilku sekund. Możliwe jest też wykorzystanie istniejących otworów i zastosowanie do nich predefiniowanych specyfikacji oraz tworzenie stopniowanych otworów w jednej operacji.sw2017_pdm
 • Powierzchnie – eliminacja przeszkód w tworzeniu złożonych brył 3D, oszczędność czasu i uniknięcie rozwiązań zastępczych z nowymi funkcjami modelowania powierzchni, takimi jak zawijaj, wytłaczanie, grawerowanie, rysowanie czy wykorzystanie powierzchni splajnu.
 • Wiązania magnetyczne – pracując na dużych, skomplikowanych złożeniach łatwo rozplanujesz urządzenia i wolną przestrzeń, przygotowując części i złożenia jako zestawy z właściwymi punktami łączącymi, które umożliwią łatwe przeciąganie, upuszczanie i łączenie, a także zmianę położenia modeli.

Symulacje

 • Symulacja statyczna – wprowadź parametry, aby automatycznie podejmować decyzje.
 • Punkty aktywnych naprężeń – szybko identyfikuj krytyczne punkty modelu lub ustaw następne symulacje i zweryfikuj wyniki.
 • Konwersja za pomocą kliknięcia – jednym kliknięciem przełącz się pomiędzy liniową analizą statyczną, a analizą nieliniową lub dynamiczną
 • RealView – wykorzystaj rezultaty symulacji w celu zaprezentowania innym analizy

imgres