Dassault Systèmes: trendy w produkcji do 2030

Świat potrzebuje producentów, a producenci powinni również zaadaptować się do szybko zmieniających się realiów rynkowych. Takie podejście jest kluczowe dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw i zapewnienia wzrostów w kolejnych latach – to wniosek z przewodnika Manufacturing Industries Trends Guide, przygotowanego przez Dassault Systèmes.

Przewodnik analizuje najważniejsze trendy, które będą kształtować krajobraz produkcyjny do 2030 roku, pokazuje ich źródło, wyjaśnia ich znaczenie dla transformacji biznesowej i nakreśla kroki, które firmy mogą podjąć, aby przygotować się na przyszłość.

Manufacturing Industries Trends Guide

Branża produkcyjna znajduje się w krytycznym punkcie. Stały wpływ napięć geopolitycznych oraz rosnące wymagania środowiskowe, organów regulacyjnych i klientów, wywierają bezprecedensową presję na ekosystemy biznesowe na całym świecie. Jednocześnie powstanie koncepcji inteligentnej fabryki, produkcja cyfrowa oraz wykorzystanie nowych technologii i materiałów w produkcji oferuje zupełnie nowe możliwości dla przemysłu wytwórczego i pozwala mu dostosować działania w celu sprostania tym wyzwaniom.

Przegląd najważniejszych trendów, które będą kształtować krajobraz produkcyjny do 2030

    • Rosnący nacisk na poprawę cyklu życia produktów – Aby stawić czoła globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, ograniczonymi zasobami i zanieczyszczeniem, przemysł wytwórczy powinien zrewidować obecny, linearny system produkcji i konsumpcji oraz skupić się na modelach biznesowych, w których zasoby są utrzymywane w użyciu, a odpady minimalizowane. Zbudowanie efektywnej gospodarki cyrkularnej może radykalnie poprawić efektywność produkcji i wykorzystania surowców. Według World Resources Institute, dzięki skutecznemu wdrożeniu praktyk gospodarki cyrkularnej możliwe byłoby ograniczenie rocznej emisji dwutlenku węgla o 3,7 mld ton.
    • Transformacja modeli biznesowych w branży przemysłowej – Firmy cenią przewidywalność i stabilność, jednak dzisiejsze realia można raczej scharakteryzować za pomocą akronimu VUCA (zmienność, nieprzewidywalność, złożoność i niejednoznaczność). Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie uwydatniły kruchość istniejących modeli biznesowych. Ponadto cyfryzacja i masowa łączność przyspieszyły tempo zmian, wprowadzając nowe sposoby pracy, komunikacji i współpracy, a także torując drogę nowym modelom biznesowym, koncentrującym się na modelu everything-as-a-service, szybkiemu rozwojowi produktów lub produkcji w oparciu o dane. Ta transformacja technologiczna generuje zmiany w infrastrukturze i działaniach biznesowych nie mniej radykalne niż rewolucja przemysłowa.
    • Zwiększona świadomość ryzyka związanego z łańcuchem dostaw – Łańcuchy dostaw na całym świecie znajdują się pod bezprecedensową presją, a budowanie odpornych, elastycznych i przejrzystych sieci dostawców ma dziś kluczowe znaczenie. Oznacza to skupienie się na lokalizacji produkcji, co pozwoli zminimalizować zależność od zewnętrznych dostawców i szlaków handlowych. Najważniejszym czynnikiem w budowaniu odporności łańcucha dostaw jest zapewnienie możliwości wglądu, dzięki czemu potencjalne zakłócenia mogą być skutecznie identyfikowane i rozwiązywane. W ciągu najbliższych pięciu lat główny nacisk zostanie położony na zwiększenie odporności istniejących łańcuchów dostaw i ponowną ocenę podejścia do zaopatrzenia, co pozwoli zapewnić, że dostawcy są rentowni i działają w obszarach, w których prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń jest mniejsze. Po tym okresie nowe technologie będą wymagały nowych materiałów i alternatywnych dostawców, co oznacza, że ekosystem będzie musiał zostać ponownie przeorganizowany.
    • Rewolucja danych – Ilość danych wytworzonych globalnie w latach 2020-2025 ma wzrosnąć do ponad 180 zettabajtów. Dane w ogromnym stopniu zwiększają zdolność producentów w zakresie zarządzania i usprawniania swoich działań. Umożliwiają rozpowszechnianie coraz bardziej zaawansowanych technik produkcji, pozwalają na stałe monitorowanie i zdalne serwisowanie maszyn, a także będą miały kluczowe znaczenie dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju w ciągu najbliższych trzydziestu lat. Wykorzystanie danych zmienia także relację między konsumentem a produktem, umożliwiając ciągłą aktualizację i cyfrowe udoskonalanie produktów. Dane przemysłowe często są jednak zamknięte w silosach informacyjnych, a także mogą występować w wielu różnych formach i zestawach. Dlatego efektywne wykorzystanie danych oznacza, że muszą być one najpierw skompilowane i ustandaryzowane. Idąc o krok dalej – udostępniając dane wszystkim zainteresowanym, firmy mogą angażować strony uczestniczące w procesie do większej innowacyjności i współpracy.

Dassault Systèmes: badanie „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce” (Q2/2022)

Podejście platformowe pozwala firmom skutecznie reagować na wyzwania ery cyfrowej. Solidna platforma, taka jak platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, umożliwia wszystkim zainteresowanym dostęp do jednej wersji danych w czasie rzeczywistym i zapewnia spójne, inteligentne doświadczenie produkcyjne dla wszystkich interesariuszy. Platforma 3DEXPERIENCE poprawia efektywność współpracy w ramach łańcucha dostaw, zapewnia także oczekiwaną elastyczność procesów produkcyjnych i możliwość adaptacji do zmieniających się oczekiwań klientów. Rezultatem jest optymalizacja operacji i zwinne dostarczanie produktów zgodnych z preferencjami odbiorców. Działy mogą mieszać się i współpracować nad różnymi projektami, wnosząc do procesu swoje unikalne zestawy umiejętności i doświadczenie. Powstała w ten sposób komunikacja ułatwia budowanie zespołu, zachęca do oddolnej inwencji i pozwala pracownikom zaprezentować swoje prawdziwe możliwości i kompetencje.

Źródło i prawa