Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Lab: symulacja przepływu cząstek podczas kichania

Dassault Systèmes wykorzystuje naukową symulację przepływu cząstek podczas kichania w celu wsparcia projektów dotyczących środków ochrony indywidualnej (ang. PPE) realizowanych przez społeczność online 3DEXPERIENCE Lab OPEN COVID-19. To kolejne działania firmy w ramach wspólnych wysiłków na rzecz szybkiego zaspokojenia pilnych potrzeb podczas pandemii COVID-19. Kichanie to jedna z dróg rozprzestrzeniania się patogenów, w tym koronawirusa. Symulacje służą do zademonstrowania, co dokładnie dzieje się podczas kichnięcia – pozwala to lepiej zrozumieć skuteczność różnych środków ochrony indywidualnej oraz pomóc w ulepszeniu ich projektowania.

Dassault Systèmes wykorzystał swoje oprogramowanie SIMULIA PowerFLOW do opracowania obliczeniowej symulacji kichnięcia, aby zapewnić wgląd w fizykę przepływu cząstek podczas kichnięć. SIMULIA jest już szeroko stosowana w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym do generowania dynamicznej symulacji przepływu płynu i powietrza.

Dassault Systèmes: cyfrowa kopia człowieka

Naukowa symulacja kichnięcia za pomocą SIMULIA opiera się na opublikowanych danych, w tym prędkości gazu opuszczającego usta w funkcji czasu trwania kichnięcia, a także informacji dotyczących wielkości cząstek oraz ich dystrybucji. Rezultatem jest realistyczny model kichnięcia, pokazany na filmie, który analizuje trajektorię różnych cząstek aerozolu generowanego podczas kichania, oraz osadzanie się cząstek na kichającej osobie oraz osobach znajdujących się w pobliżu. Symulacje są wydajne obliczeniowo, pozwalając na szybkie badanie przestrzeni projektowej, która może obejmować długość, szerokość i odległość między poszczególnymi elementami.

Oświadczenie dotyczące wyżej wymienionego filmu wideo:

© 2020 Dassault Systèmes. Wszelkie prawa zastrzeżone. Symulacje Dassault Systèmes i inne informacje techniczne lub operacyjne przedstawione w tym filmie mają wyłącznie charakter ilustracyjny i służą celom informacyjnym. Dassault Systèmes zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, związanej z wykorzystaniem informacji przedstawionych w filmie.