Telemedycyna wśród trendów w polskiej ochronie zdrowia

Polski system ochrony zdrowia nieuchronnie się zmienia. Deficyty finansowe są duże ale w tym przypadku niezawodna może okazać się technologia.Wdrożenie systemu usług telemedycznych jako jednego czynnika zmiany, nie wystarczy jednak do znaczącej poprawy sytuacji.

Wg firmy PwC pola wymagające efektywnych programów naprawczych polskiej ochrony zdrowia sięgają znacznie dalej i nie wiążą się wyłącznie z nowymi technologiami. System ochrony zdrowia w Polsce wymaga reorganizacji w wielu obszarach, w tym między innymi: racjonalizacji obecnych wydatków, zakresu świadczonych usług, typu oraz wielkości wykorzystywanej infrastruktury, wdrożenia mechanizmów kontrolnych.trendy-w-sluzbie-zdrowia-1

Najnowszy raport firmy PwC „Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017” wskazują procesy, które będą dominujące w branży medycznej w 2017 oraz najbliższych latach. PwC formułuje również rekomendacje dla interesariuszy polskiego systemu ochrony zdrowia – administracji, NFZ oraz sektora samorządowego i inwestorów.

  1. Kontynuacja reformy
  2. Zmiany w infrastrukturze ochrony zdrowia
  3. Rosnące koszty ochrony zdrowia
  4. Coraz większa rola danych
  5. Nowe technologie przyszłością ochrony zdrowia
  6. Zwiększenie roli efektywności operacyjnej podmiotów ochrony zdrowia (np. lean management)
  7. Opieka nad seniorami czyli opieka długoterminowa
  8. Turystyka medyczna
  9. Rozwój prywatnego sektora opieki zdrowotnej

http://branden.biz/index.php/2017/01/20/jane-ai-narzedzie-zarzadzajace-zdrowiem/

PwC