Cyfryzacja: siła napędowa polskiego sektora enterprise /Raport Polcom oraz Intel/

Firmy zmierzające do poziomu 4.0 to przedsiębiorstwa charakteryzujące się umiejętnością szybkiego reagowania na nowe warunki.  Przemysł 4.0 to nie luksus dla wybranych, ale sposób na zachowanie ciągłości działania biznesu, zaś prawdziwą siłą napędową przedsiębiorstw jest dziś cyfryzacja napędzana przez chmurę obliczeniową. 

W branży przemysłowej już od dłuższego czasu widoczne jest znaczne przyspieszenie cyfryzacji oraz wzrost znaczenia działów IT w firmach, także tych przemysłowych. W ostatnich miesiącach na wielu przykładach obserwowaliśmy, że odpowiednio wdrażana cyfrowa transformacja ułatwia przetrwanie w trudnym czasie, a braki w tym zakresie przyczyniają się do kosztownych przestojów.

Znajduje to odzwierciedlenie w badaniu Polcom i Intel pt. “ Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, w którym aż 86 proc. respondentów wskazuje bezpieczeństwo danych i zapewnienie ciągłości działania biznesu jako priorytety w budowaniu strategii IT. Firmy wskazują te obszary, jako przynoszące najlepsze efekty w obszarze cyfryzacji oraz wymagające najpilniejszych inwestycji.

Proces ten rodzi nowe wyzwania. Zdaniem managerów IT, te największe są związane z zagadnieniem ochrony danych przed kradzieżą lub inwigilacją (72 proc.) oraz przed ich utratą lub uszkodzeniem (66 proc.).

Rynek pracy inżynierów: badanie Bergman Engineering

Biznes napędzany chmurą

Przejście przemysłu na poziom 4.0 nierozerwalnie związane jest z transformacją cyfrową. Pytanie nie brzmi już „czy warto przechodzić transformację?”, lecz „jak należy to zrobić?”.

Firmy, dla których cyfryzacja nie była wcześniej priorytetem, teraz muszą – w zależności od modelu biznesowego – w przyspieszonym trybie nadrabiać ewentualne zaległości. Ponieważ podążanie ku cyfrowej transformacji nie jest możliwe bez sprawnej i wydajnej infrastruktury IT, logicznym rozwiązaniem dla takich firm jest cloud computing. Chmura obliczeniowa stanowi bazę do dalszych działań i realizacji celów już na poziomie biznesowym. Zauważamy, że przedsiębiorstwa, które wspólnie realizują strategie zarówno transformacji cyfrowej, jak i chmury obliczeniowej odnoszą z tego wiele korzyści, ponieważ daje im możliwość szybkiego dostosowania się do zmian bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych – wyniki raportu komentuje Marcin Gwóźdź, Prezes Zarządu Polcom.

Dostrzegają to ankietowane przez Polcom i Intel firmy, które jako siłę napędową z największym wpływem na rozwój biznesu zgodnie wskazują chmurę obliczeniową (61 proc.). Jest to niewątpliwie efektem coraz większej powszechności oraz rosnącej – dzięki staraniom dostawców usług – świadomości na temat możliwości płynących z rozwiązań chmurowych. Badane firmy doceniają chmurę przede wszystkim za innowacyjność jaką wnosi do firm (65 proc.). Zdecydowana większość największych firm zadeklarowała, że sięgają po chmurę po to, by zapewnić wsparcie istniejących procesów biznesowych w firmie.

Jak wynika z badania Polcom, przemysł doskonale orientuje się już w zakresie zalet płynących z korzystania z chmury, szczególnie tych najbardziej istotnych pod kątem powodzenia w biznesie: bezpieczeństwa danych oraz zachowania ciągłości działania. Na przekonanie to wpływ miały na pewno doświadczenia pandemii oraz obserwacja innych firm, którym cloud pomógł w rozwoju, pomimo wyjątkowo trudnej i wymagającej rzeczywistości biznesowej, w jakiej się znaleźliśmy.

4.0 rewolucja: kluczowe bezpieczeństwo danych i regulacje

Źródło i prawa

Informacja prasowa

Polcom / Computerworld from IDG / Intel