Cyfryzacja sektora enterprise przyspieszona: The 2020 Harvey Nash / KPMG CIO Survey

Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 firmy wydawały dodatkowo około 15 mld USD tygodniowo więcej na technologie, aby zapewnić bezpieczne przejście swoich organizacji na pracę w trybie zdalnym.

Blisko połowa badanych liderów odpowiedzialnych za IT w firmach na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i adopcję nowych technologii, w Polsce ten odsetek jest nieco większy i wynosi 52%.

Raport Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020 jest publikacją, która od wielu lat bada trendy technologiczne na całym świecie. W raporcie analizowane są zagadnienia, które mają szczególne znaczenie dla liderów IT – od strategii technologicznej, przez kompetencje w działach IT i ocenę wdrożenia nowych technologii, po zagadnienia związane z karierą liderów IT.

Liderzy działów IT zapytani o kluczowe obszary technologiczne, w które inwestują organizacje wymieniają bezpieczeństwo i prywatność (47%), zarządzanie doświadczeniami i zaangażowaniem klientów (44%), a także infrastrukturę i rozwiązania chmurowe (35%).

Zadaniem 47% liderów działów IT na świecie i 52% z Polski pandemia COVID-19 trwale przyspieszyła transformację cyfrową i adopcję nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), blockchain czy automatyzacja. Aż 51% ankietowanych firm wdrożyło rozwiązania chmurowe.

Raport KPMG International pt. „Consumers and the new reality”

Pomimo dużych nakładów finansowych zapewniających wzrost bezpieczeństwa i prywatności w czasie COVID-19 aż 4 na 10 badanych liderów IT na świecie zasygnalizowało, że ich firma doświadczyła większej liczby cyberataków. Aż 86% liderów działów IT, którzy wzięli udział w badaniu KPMG International i Harvey Nash, wprowadziło dla swoich pracowników pracę w trybie zdalnym, a 43% oczekuje, że po pandemii ponad połowa zatrudnionych będzie pracować w domu.

Raport KPMG International i Harvey Nash 2020 powstał na podstawie największego pod względem liczby respondentów badania liderów działów IT na całym świecie. Badanie, w którym udział wzięło ponad 4 200 dyrektorów IT (CIO) i liderów technologii, odbyło się dwuetapowo – pierwszy przed pandemią COVID-19 (rozpoczęty 17 grudnia 2019 r.), a drugi w czasie pandemii (od 5 czerwca do 10 sierpnia 2020 r.). Badanie zostało przeprowadzone w 83 krajach w tym także w Polsce.

Źródło: KPMG Polska I Informacja prasowa