Cyfrowe wyzwania sektora firm

Nowe wyzwania przedsiębiorcom, oprócz pandemii rzucają również postęp technologiczny oraz  wzrost konkurencyjności rynku. To powoduje, że sektor firm chce się zmieniać. 

Wyzwania i obawy, ale też rozwiązania

Mimo pędzącej cyfryzacji, decydenci IT nie liczą na wsparcie finansowe z programów rządowych. Tylko 32 proc. z nich poszukuje środków na finansowanie projektów IT właśnie w ten sposób. Nie da się ukryć, że przedsiębiorcy dużo bardziej liczą na zmiany w przepisach prawa, które mogłyby uporządkować oraz umocować legislacyjnie kwestie migracji zasobów i danych przedsiębiorstwa do chmury.

Takie wnioski wypływają z raportu Polcom „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji”, w którym odpowiedź ta miała aż 66 proc. wskazań.

Czas pokazał, że chmura to już nie tylko trend, a realne wsparcie dla nowoczesnych przedsiębiorstw. Mimo to aż ponad połowa przedstawicieli firm z sektora MŚP wyraża obawy o brak kompetencji chmurowych wewnątrz swoich organizacji. Nie inaczej jest w przypadku dużych firm, co po raz kolejny potwierdza konieczność zdobywania nowych kompetencji. 36 proc. ogółu respondentów uważa to za problem, z którym przyjdzie im się zmierzyć w ciągu kolejnego roku.

W dużych firmach działy IT coraz częściej dotyka konieczność cięcia wydatków. Według raportu Polcom „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, niemal 40 proc. menedżerów z tej grupy uważa, że będą musieli zmierzyć się z obniżeniem kosztów informatyki. Jednak podobne przekonanie przejawia już tylko co czwarta osoba (23 proc.) zatrudniona w średniej wielkości firmie.

Według raportu „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji”, wśród MŚP kluczowym wyzwaniem jest zwiększanie bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania firmy. Dla co czwartego respondenta najważniejsze w ciągu najbliższego roku będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego, a w rezultacie bezpieczeństwa całej firmy. Odpowiedzią na te obawy są nie tylko rozwiązania chmurowe, ale także ogromny wachlarz usług mających na celu zabezpieczanie środowisk informatycznych przed niepożądanymi incydentami bezpieczeństwa.

Z kolei, jak wynika z badania „Wizerunek i problemy polskich przedsiębiorców” inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy – 36 proc. respondentów uważa, że problemem dla nich są koszty pracy, a 27 proc. zmaga się z nadmiarem biurokracji.

Przedsiębiorcy mówią, czego potrzebują

Firmy otwierają się na robotyzację. Coraz częściej widzą korzyści płynące z dokonywania transformacji cyfrowych i chcą wdrożeń w swoich spółkach. Co ciekawe, raport „World Robotics 2020 Industrial Robots” przygotowany przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) na temat robotyzacji za 2019 rok pokazuje, że w zestawieniu Polska wypada bardzo pozytywnie. Zajmuje bowiem 14. miejsce na świecie pod względem liczby wdrożonych robotów, a przedsiębiorcy dopiero rozpędzają się w tym temacie.

Przedsiębiorcy nie boją się chmury i szukają w niej rozwiązań. Najważniejszą korzyścią wnoszoną przez usługi cloud computingu jest możliwość skupienia się przez firmę na podstawowej działalności, bez potrzeby angażowania nadmiernych środków własnych w infrastrukturę i administrację IT. Jednak lista korzyści jest znacznie dłuższa, to co przedsiębiorcy doceniają w chmurze to również szybkość działania, elastyczność, ograniczenie biurokracji i bezpieczeństwo danych. Z badania CXO Insight na temat adaptacji rozwiązań cloud computing w 2021 roku wynika, że blisko 90 proc. pytanych zauważa i docenia skalowalność środowiska do potrzeb biznesu, niemal 60 proc. – dostępność i odporność na awarie, a 30 proc. odczuwa redukcję kosztów i ich transparentność.

 

Ciągłość działania biznesu to najpilniejsza inwestycja w ramach transformacji cyfrowej firmy. W definiowaniu strategii IT kluczowym elementem pozostaje bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania biznesu. Aż 76 proc. respondentów uznało ten czynnik za kluczowy, przyznając mu najwyższą notę w skali od 1 do 7, czytamy w raporcie Polcom „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji”.

Jaki jest idealny dostawca usług cloud computing? Decydenci zwracają uwagę na infrastrukturę, na której będzie świadczona usługa, lokalizację data center, opiekę powdrożeniową, strategię, dobór odpowiedniego zestawu usług i bezprzerwową migrację kluczowych środowisk produkcyjnych. To już wiemy z raportu „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji. Natomiast organizacje biorące udział w badaniu „Chmura obliczeniowa w Polsce 2020” do puli istotnych czynników dorzuciły: znajomość i wiarygodność marki (25 proc.), kompetencje własnych pracowników i znajomość danej technologii (24 proc.) oraz gotowość dostawcy do spełnienia wymogów regulacyjnych (22 proc.).

Źródło i prawa

Polcom „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji”