Cyfrowe wspomnienia: cenne i zagrożone

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab: mimo zapewnień, że wspomnienia mają dla nas większą wartość niż jakikolwiek inny rodzaj danych przechowywanych na urządzeniach cyfrowych, ludzie nie zawahają się sprzedać je za niewielkie pieniądze

Badanie składało się z dwóch eksperymentów przeprowadzonych przez niemiecki Uniwersytet w Wuerzburgu. Obejmowało ono element poznawczy (wartość finansową danych) oraz proces emocjonalny, który występuje po utracie danych. Pełna metodyka eksperymentu została opisana w raporcie opracowanym przez Kaspersky Lab oraz Julius-Maximilians-University Wuerzburg, Germany „Lost Data”.

Badanie to pokazuje, że dla 49% osób najcenniejszymi danymi spośród tych przechowywanych na urządzeniach są prywatne i poufne zdjęcia ich samych, a w dalszej kolejności cenią zdjęcia dzieci i współmałżonków.

klp_infografika_incydenty_a_samopoczucie

  • Możliwość utraty tych cennych wspomnień martwi ich bardziej niż ewentualny wypadek samochodowy, zerwanie z partnerem czy kłótnia z przyjacielem lub członkiem rodziny. Jednocześnie postawieni przed wyborem, czy usunąć te dane w zamian za pieniądze, ludzie zrzekali się swoich danych cyfrowych — w tym zdjęć — przeciętnie za jedyne 10,37 euro.
  • Ludzie deklarują, że wspomnienia cyfrowe zajmują specjalne miejsce w ich sercu, być może dlatego, że uważają je za niezastąpione. Ponad dwie piąte respondentów twierdzi na przykład, że nie zdołałoby zastąpić zdjęć i filmów ze swoich podróży (45%), fotek swoich dzieci (44%) czy zdjęć ich samych (40%). Badanie pokazuje, że dla większości ludzi myśl o utracie tych cennych wspomnień jest bardzo przykra. Co więcej, urządzenia i zdjęcia często mają dla ludzi większą wartość niż ich partnerzy, przyjaciele czy zwierzęta.

Kaspersky Lab zapytał respondentów o to, jak bardzo zmartwiłyby ich różne sytuacje, w tym choroba członka rodziny, rozstanie z partnerem, wypadek samochodowy, utrata zdjęć cyfrowych, kontaktów itd. Na całym świecie choroba członka rodziny została wskazana jako najbardziej przygnębiający incydent, jaki może się przytrafić.

Utrata lub kradzież urządzenia oraz utrata zdjęć cyfrowych uplasowały się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu w różnych regionach wśród najbardziej przykrych incydentów na świecie, wyprzedzając wypadek samochodowy, rozstanie z partnerem, zły dzień w pracy, kłótnię z członkami rodziny i znajomymi, a nawet, w niektórych przypadkach, chorobę zwierzaka.

data_love_2-1024x966

Jednak eksperyment przeprowadzony na zlecenie Kaspersky Lab przez psychologów ds. mediów na Uniwersytecie w Würzburgu pokazał coś sprzecznego: pomimo deklarowanego przywiązania do swoich danych ludzie są skłonni sprzedać je za szokująco niewielkie pieniądze.

  • Uczestników eksperymentu poproszono o wycenę swoich danych przechowywanych na smartfonach w tym zdjęć rodziny i przyjaciół, informacji kontaktowych oraz dokumentów prywatnych. Wartość, na jaką respondenci wycenili swoje dane, była znacznie niższa niż oczekiwano, biorąc pod uwagę, jak bardzo zmartwiłaby ich, zgodnie z deklaracjami — ich utrata. Ludzie zwykle wyżej wyceniali informacje dane finansowe i płatnicze (średnio 13,33 euro) niż inne formy danych. Informacje kontaktowe zostały średnio wycenione na 11,89 euro, natomiast ogólne zdjęcia były średnio wyceniane na jedynie 10,37 euro.

Co więcej, z eksperymentu wynika, że ludzie są skłonni wymienić na pieniądze swoje najcenniejsze wspomnienia. Gdy uczestnikom zaproponowano, że otrzymają zapłatę (w oparciu o powyższe kwoty) w zamian za usunięcie swoich danych (w rzeczywistości żadne dane nie zostały usunięte), wśród kategorii danych najczęściej przeznaczanych do usunięcia znalazły się zdjęcia rodziny i przyjaciół, dokumenty prywatne oraz zdjęcia samych uczestników.

– eksperyment dał ciekawe i dające do myślenia wyniki: mimo że ludzie uważają, że znają wartość swoich danych, wartość emocjonalna nie znajduje odzwierciedlenia w ich codziennym zachowaniu. Z drugiej strony wydaje się, że ludzie są bardziej świadomi, jakiego rodzaju dane są dla nich ważniejsze — uważają, że utrata wspomnień cyfrowych, takich jak zdjęcia, będzie dla nich niezwykle przykra. Jednak w rzeczywistości ludzie mają niewielką świadomość wartości swoich danych i w efekcie wyceniają je nisko. Wiedzą, że są ważne pod względem emocjonalnym, ale nie potrafią jeszcze zdać sobie sprawy z ich wartości. Potrzebują kogoś, kto im o tym przypomni, zanim udostępnią te dane innym lub pozwolą komuś na ich usunięcie — powiedział Andrei Mochola, szef działu odpowiedzialnego za rozwiązania konsumenckie, Kaspersky Lab.

Metodyka badania

Badanie składało się z dwóch eksperymentów przeprowadzonych przez niemiecki Uniwersytet w Wuerzburgu. Obejmowało ono element poznawczy (wartość finansową danych) oraz proces emocjonalny, który występuje po utracie danych. Pełna metodyka eksperymentu została opisana w raporcie: Lost Data.

Badanie online przeprowadzone przez firmę badawczą Toluna i Kaspersky Lab w styczniu 2017 oceniło postawę 16 250 użytkowników w wieku powyżej 16 lat z 17 krajów. Dane zostały poddane zważeniu w celu uzyskania globalnej reprezentatywności i spójności. Dane dotyczyły w równym stopniu kobiet i mężczyzn.
imgres