Citrix w raporcie Forrester Research /UEM/

Citrix uzyskał najwyższe wyniki w następujących kategoriach: wizja produktowa, zaangażowanie w innowacje, wsparcie i usługi produktowe, bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo danych oraz zarządzanie tożsamością i dostępem. Firma została również oceniona jako posiadająca „jeden z najlepszych sklepów z aplikacjami”, z „kompleksową obsługą aplikacji, funkcjami samoobsługowymi i dostępem do wszystkich repozytoriów treści, zarówno on-premise jak i w chmurze”.

Raport „Unified Endpoint Management, Q4 2018, The 12 Providers that Matter Most and How They Stack Up” poddaje analizie 12 dostawców rozwiązań UEM, wykorzystując w tym celu 28 kryteriów związanych z ich aktualną ofertą, strategią i obecnością na rynku.

Współczesne miejsce pracy

Coraz częściej współczesne miejsce pracy jest określane nie poprzez konkretną lokalizację, a  szereg efektywnych działań, które można realizować niezależnie od miejsca czy urządzenia. Ludzie nie chcą być ograniczani przez technologię. Oczekują podobnej prostoty w korzystaniu z informatycznych środowisk biznesowych do tej, z jaką mają do czynienia stosując technologię w sferze prywatnej.

Częścią cyfrowej przestrzeni pracy według Citrix jest rozwiązanie Citrix Endpoint Management, które daje pracownikom łatwy i efektywny dostęp do preferowanych przez nich aplikacji z jednej zunifikowanej platformy. Z kolei działowi IT zapewnia jedną przestrzeń do kontroli, dzięki której mogą oni zarządzać wydajnością firmowych aplikacji, bez negatywnego wpływu ich pracy na innych użytkowników.

Dostarczanie oparte jest na analizie kontekstowej i dynamicznie stosuje zasady bezpieczeństwa w oparciu o zachowania i środowisko użytkownika, co pozwala na pracę dostosowaną do jego osobistych preferencji z jednoczesnym zabezpieczeniem zarówno aplikacji, informacji oraz samych urządzeń.

Raport „Unified Endpoint Management, Q4 2018, The 12 Providers that Matter Most and How They Stack Up”