Citrix Q2 2016: wzrosty i połączenie Citrix GoTo z LogMeIn

W drugim kwartale 2016  Citrix zanotował przychód w wysokości 843 mln USD, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu do 797 mln USD, uzyskanych w analogicznym okresie 2015.

Wyniki liczone zgodnie z metodyką GAAP

Zysk netto za drugi kwartał 2016 wyniósł 121 mln USD lub 0,77 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 103 mln USD lub 0,64 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2015.

 • Zysk netto obejmuje korzyści podatkowe w wysokości 21 mln USD lub 0,13 USD na rozwodnioną akcję za drugi kwartał 2015, związane z zakończeniem kontroli IRS dla niektórych lat podatkowych. Ponadto zysk netto za drugi kwartał 2016 obejmuje 14 mln USD wydzielenia kosztów związanych z ogłoszonym wydzieleniem działalności biznesowej produktów GoTo.

Wyniki liczone bez metodyki GAAP

Zysk netto za drugi kwartał 2016 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 188 mln USD lub 1,20 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 163 mln USD lub 1,00 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto za drugi kwartał lat 2016 i 2015 liczony bez uwzględnienia zasad GAAP nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto za drugi kwartał 2016 roku nie obejmuje również kosztów ogłoszonego wcześniej wydzielenia działalności GoTo ani konsekwencji podatkowych tej pozycji.

Podsumowanie wyników finansowych za Q2 2016 vs Q2 2015

 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 7 procent;
 • Przychody z usług SaaS wzrosły o 14 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania wzrosły o 3 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje, zmniejszyły się o 6 procent;
 • Przychody netto w Ameryce wzrosły o 11 procent, w regionie EMEA spadły o niespełna 2 procent, a w regionie Pacyfiku zmniejszyły się o 9 procent;
 • Przychody odroczone wynosiły 1,6 mld USD na dzień 30 czerwca 2016 roku w porównaniu z 1,5 mld USD na dzień 30 czerwca 2015 roku, co oznacza wzrost o 6 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 228 mln USD za drugi kwartał 2016 roku w porównaniu z 201 mln USD za drugi kwartał 2015 roku.

Perspektywy finansowe na trzeci kwartał 2016 roku

 • Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników na poziomie skonsolidowanym za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2016, który zakończy się 30 września 2016 roku:
 • Przychód netto ma wynieść od 820 do 830 mln USD

Perspektywy finansowe na 2016 rok

 • Kierownictwo firmy Citrix oczekuje następujących wyników na poziomie skonsolidowanym za rok obrachunkowy 2016, który zakończy się 31 grudnia 2016 roku:
 • Przychód netto ma wynieść od 3,37 do 3,39 mld USD

Połączenie Citrix GoTo z LogMeIn

LogMeIn i Citrix Systems ogłosiły zawarcie ostatecznej umowy połączenia Citrix GoTo i LogMeIn w ramach transakcji Reverse Morris Trust. Oczekuje się, że połączona spółka przyniesie roczne przychody na poziomie przekraczającym 1 miliard USD oraz ponad dwa miliony klientów na całym świecie. Po zakończeniu transakcji, planuje się, że połączona firma osiągnie synergię kosztów na korzyść udziałowców Citrix i LogMeIn na poziomie od 65 milionów USD w pierwszym roku i 100 milionów USD w drugim roku.

 • Rodzina produktów GoTo dostarcza rozwiązania do wzajemnej komunikacji, przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto ma silną rozpoznawalność marki poprzez takie produkty jak: GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining, GoToWebinar, Grasshopper oraz OpenVoice.
 • LogMeIn to czołowy dostawca rozwiązań do łączności w chmurze, który szybko przyciągnął uwagę milionów użytkowników oraz wielu firm na całym świecie, dzięki swoim popularnym produktom, takim jak join.me, LastPass, LogMeIn Rescue czy BoldChat.

Citrix_RGBimgres